Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Hekimi Kimdir

İşyeri Hekimi Kimdir
Tamircin Burada

İşyeri hekimi, herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların neden olmuş olduğu yaralanma ve sakat kalma gibi durumların önlenebilmesi adına çalışan bir görevlidir.

İşyeri Hekimi Kimdir

Ayrıca işyeri hekimleri, mesleklerini tam bağımsız bir ortamda yapmakta ve ek olarak işçilerin sağlık konusundaki hak ve bilinçlerini de geliştirmektedirler.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir ?

İşyeri hekimi olabilmek için öncelikle doktorluk diploması sahibi olmak gereklidir. Doktorluk branşı konusunda işyeri hekimliği açısından bir sınırlama yoktur. Her branştan doktor, işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimi olabilmek için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmak gereklidir.

Ancak bazı durumlarda sınavsız işyeri hekimi olabilmek de mümkündür.

  • Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,
  • İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde işyeri hekimliği sertifikası verilir.

Diğer sağlık personelleri hangi işyerlerinde görevlendirilir?


İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları ile iligli yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Sınavı Başvurusu

İşyeri hekimliği sınavı, ÖSYM tarafından her yıl iki defa yapılan bir sınavdır. İşyeri hekimi olmak için  ÖSYM tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmak gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği sınavı her yıl nisan-mayıs ve aralık aylarında yapılır. Sınav başvuruları ÖSYM’nin sitesinden takip edilebilir ancak başvurular genelde sınavdan 1,5 ay önce yapılır.

 


İşyeri Hekimi Tarafından Yazılan Reçetelerin Ödenmesi İçin Gereken Hususlar


İşyeri Hekimliği Eğitimleri Süresi Ne Kadar ?

Eğitim süresi, toplamda 220 saat olup, 180 saati teorik (90 Uzaktan eğitim + 90 Örgün eğitim), ve 40 saati uygulamadan (staj) oluşmaktadır.

İşyeri Hekimi Ücretleri Nasıl Belirlenir ?

İşyeri hekimliği, ülkemizde doktorluk mesleğine duyulan haklı saygıdan büyük ölçüde faydalanan bir meslek kolu olarak düşünülebilir. Tabipler Odası her yıl işyeri hekimleri için asgari maaş seviyesini belirleyen bir çalışma yapar. Elbette işyeri hekimleri bu belirlenen maaşlardan daha düşük bir maaş ile de çalışabilirler ancak tüm işyeri hekimleri bu asgari sözleşme ücretlerine uygun anlaşmalar yaparak iş sağlığı ve güvenliği sektöründe maaş standardını oluşturmuştur. Tabipler Odası’nın hazırladığı 2023 yılı Asgari sözleşme ücretleri;

İşyeri Hekimi Ücretleri

1 Ocak – 30 Haziran 2023 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
38,3963 39,5684 40,7153
50-74 350 13.438,71 13.848,94 14.250,34
75-99 400 15.358,52 15.827,36 16.286,10
100-124 450 17.278,34 17.805,77 18.321,86
125-149 500 19.198,14 19.784,20 20.357,63
150-174 550 21.117,96 21.762,62 22.393,39
175-199 600 23.037,77 23.741,04 24.429,15
200-224 650 24.957,59 25.719,46 26.464,91
225-249 700 26.877,39 27.697,87 28.500,68
250-274 750 28.797,21 29.676,30 30.536,44
275-299 800 30.717,02 31.654,72 32.572,20
300-324 850 32.636,84 33.633,13 34.607,96
325-349 900 34.556,64 35.611,56 36.643,73
350-374 950 36.476,46 37.589,97 38.679,49
375-399 1000 38.396,27 39.568,40 40.715,25
400-424 1050 40.316,10 41.546,82 42.751,01
425-449 1100 42.235,89 43.525,23 44.786,78
450-474 1150 44.155,73 45.503,66 46.822,54
475-499 1200 46.075,53 47.482,07 48.858,30
500-524 1250 47.995,35 49.460,49 50.894,06
525-549 1300 49.915,16 51.438,92 52.929,83
550-574 1350 51.834,98 53.417,33 54.965,59
575-599 1400 53.754,78 55.395,76 57.001,35
600-624 1450 55.674,60 57.374,17 59.037,11
625-649 1500 57.594,41 59.352,59 61.072,88
650-674 1550 59.514,23 61.331,02 63.108,64
675-699 1600 61.434,03 63.309,43 65.144,40
700-724 1650 63.353,85 65.287,85 67.180,16
725-749 1700 65.273,66 67.266,27 69.215,93
750-780 1750 67.193,48 69.244,69 71.251,69
Tam Gün 1750 71.251,69 71.251,69 71.251,69
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 268,77-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 276,98- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  285,01-TL.’dir.

 


Çalışanın Sağlık Kayıtlarına İlişkin Veriler Eski İşverenden Alınabilir mi?


Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla