Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
Tamircin Burada

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, şirketlerin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında şemsiye görevi yapar.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Tüm çalışanlar, yapılan işle ilgili güvenlik tedbirlerinde şüpheye düştüklerinde, gördüğü her türlü güvensiz uygulamaları veya hasarları bir üst amirine ve yöneticisine bildirmelidir. Çalışma sırasında tüm iş güvenliği uyarı levha ve işaretlerine, talimatlara uyulmalıdır. İşaretlerin ne anlama geldiği konusunda yeterli bilgi sahibi olmalıdır.

 • Yetkiniz yoksa elektrik panolarına müdahale etmeyiniz
 • Yangın söndürücülerin kullanılma şekli hakkında yeterli bilgiye sahip olarak kullanınız.
 • İşe başlarken her türlü güvensiz davranışlardan kaçınınız.
 • Ayakkabınızın çalışma ortamına uygun olup olmadığını, kontrol ediniz.
 • Yürürken adım attığınız yere bakınız, kaygan zeminlere basmayınız.
 • Çalışma alanlarının temiz ve düzenli kalmasına dikkat ediniz.
 • Bütün çalışma alanlarının günde en az bir defa temizlenmesine özen gösteriniz.
 • Yüksek noktalarda çalışılıyorsa düşmeyi önleyecek koruyucu ekipman kullanınız.
 • Çalışma ortamında hayati bir durumla karşılaşıldığında mutlaka amirlerinize haber veriniz.
 • İşveren tarafından yapılmış iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini okuyunuz.
 • Yetkili ve bölüm amirlerinin izni olmadan başka bir iş yapmayınız.
 • Çalışma alanında diğer personellere şaka yapmayınız.
 • Yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmayınız.
 • Uyarı ve ikaz levhalarında belirtilen hususlara dikkat ediniz.
 • Çalışılan iş ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayınız.
 • Çalışılan makine ve diğer ekipmanların temizliğini yapınız/yaptırınız.
 • Giyilen iş elbiselerinin yırtık ve bakımsız olmamasına dikkat ediniz.
 • Kişisel koruyucu donanımların bakım ve temizliğini yapınız/yaptırınız.
 • Makinelerin arıza ve bakımını yetkili kişiler tarafından yapılmasını sağlayınız.
 • Göreviniz bulunmayan ve girilmesi yasak olan yerlere girmeyiniz.
 • Merdiven kullanımına dikkat ediniz ve iki kişi ile iş yapınız.
 • Asansörün taşıması gereken kişi sayısı/ağırlık miktarına dikkat ediniz.
 • Umumun kullanımına açık alanlara dokunduktan sonra mutlaka elinizi yıkayınız.
 • İş yerinde ısıtıcı elektrikli araçları kesinlikle kullanmayınız.
 • Ortam havalandırması yapmak üzere pencere açılırken, hava akımı oluşturmamaya dikkat ediniz.
 • Bilgisayar, masa ve koltuk üçlüsü ile ofis ortamında çalışmalarda ergonomik şartları sağlayınız.
 • Çok ağır yük kaldırılmamalıdır.
 • Kaldırılacak yükler insan sağlığına uygun olarak bele zorluk vermeden bacak ve kol kasları ile kaldırılmalıdır

 

 


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?


Kişisel koruyucu ekipman kullanırken;

 • Talimatlarda ve uyarı levhalarında tanımlı kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışırken; sarkan, kol ağızları yırtık veya bol olan elbise giyilmemeli ve yüzük, kolye gibi eşyalar takılmamalıdır. Elbise cebine keskin ve sivri uçlu cisimler konulmamalıdır.

İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Sponsor

Çağrı Tasarım

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Makine Başında Çalışırken;

 • Makine başında çalışırken, hareketli kısımlara elin veya vücudun herhangi bir kısmının girmediğinden emin olunmalıdır.
 • Makine üzerindeki göstergelerin tanımlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Bantlara sıkışan malzemeler makine durdurulmadan kesinlikle alınmamalıdır. Hareketli kısımlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.
 • Koruyucusu olmayan hareketli makinelerde kesinlikle çalışılmamalıdır.
 • Hasarlı, emniyetsiz makine, teçhizat kullanılmamalı, bir üst amire bilgi verilmelidir.
 • Makine etrafında çalışırken çalışmaya engel olacak şekilde malzeme biriktirilmemelidir.
 • Makine kullanma kılavuzları mutlaka erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır.
 • Bakım sırasında bakımın yapıldığına dair uyarıcı levha konulmalıdır.
 • Üretim bölümlerinde mekanik, elektrik, boru sistemlerinde yapılan her türlü işlerde (bakım, tamirat) mutlaka ilgili kısmın elektrik şalterleri ve su vanaları kapatılmalıdır.
 • Kendi kendine aşağıya inebilecek ekipmanlarda mutlaka takoz kullanılmalıdır.
 • Basınçlı tüpler dik olarak muhafaza edilmeli ve zincirle bağlanmalıdır. Boş silindirler dolu olanlardan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Bütün elektrikli aletler, elektrik kabloları, uzatma kabloları eksiz olmalıdır.
 • Elektrik konusunda yetkili olunmadıkça, elektrikli aletlere ve seyyar elektrik panosu dahil hiçbir elektrik sistemine ve ekipmanına müdahale edilmemelidir.
 • Takımlar ve makineler kullanmadan önce emniyetli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Merdivenler kullanılırken kaymaya, devrilmeye, sarsılmaya karşı gerekli emniyet sağlanmalı, gerekirse bir kişinin gözetiminde kullanılmalıdır.

İşyerlerinde İş Hijyeni Ölçümleri Nasıl Yapılır?


Çevre Düzeni;

 • Çalışma alanlarının temiz ve düzenli kalmasına dikkat edilmelidir. Bütün çalışma alanları günde en az bir defa kontrol edilmeli ve çalışma sonunda temiz ve düzenli bırakılmalıdır.
 • Depo içerisinde oluşan atıklar sağlık koşullarına ve Çevresel Boyutların Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ayrıştırılmalı, atık alanında toplanmalı ve muhafaza edilmelidir.
 • Üzerine basıldığı zaman kayıp düşmeye veya çevre zararına yol açabilecek döküntülerin anında temizlenmesi sağlanmalıdır.
 • Merdiven üstünde veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde takım veya malzeme bırakılmamalıdır.

Acil Durumlar

 • Acil çıkış kapı önlerine eşya ve malzeme konulmamalıdır.
 • Yangın söndürücülerin bulunduğu yerler ve bunların kullanılma şekli hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.
 • Acil Durum Tahliye Planlarını, acil çıkış kapılarının yerlerini ve kullanılması gereken en kısa yollar çalışanlarca bilinmelidir.

İşverenin iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?


Trafik Emniyeti


 • Bina çevresindeki trafik kuralları ile uyarı levha ve işaretlerine uyarlar,
 • Ulaşım yollarında ve park alanında azami hız limitlerine uyarlar,
 • Vasıtalarını ulaşım yollarına yangın ve trafik emniyeti bakımından park etmezler,
 • Kapalı otopark içerisine LPG’li araçlarının girişlerini yapmazlar,
 • Araçlarını park yerine uygun şekilde park ederler,
 • Kavşaklarda, araçlarının hızlarını düşürerek, yol kontrolünü yaparak geçerler,
 • Park ettikleri araçlarının kapılarını kilitleyerek, araç içinde kıymetli eşyalarını bulundurmazlar.
 • Arıza yapan araçlarını trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde ve uyarı levhalarını koyarak, çevre güvenliğini sağlayacak şekilde konumlandırırlar,
 • Hareket halinde bulunan motorlu araçların durmasını beklemeden binmezler.
 • Yaya kaldırımlarının bulunduğu yerlerde kaldırımlardan, bulunmadığı yerlerde ise yolun sol tarafından yürünmelidir.
 • Binada, acil haller (yangın, yaralanma vb.) dışında yol ortasından koşmamalı ve yürünmemelidir.

İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
3/36
İş Kazalarının Nedenleri!
4/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
5/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
8/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
10/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
11/36
1542 Kişinin Katili Kim?
12/36
İş Güvenliği Kültürü
13/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
14/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
15/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
18/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
32/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
33/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 1
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 3
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 4
26 23
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 5
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 8
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 10
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 11
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 12
23 26
İş Güvenliği Kültürü 13
19 30
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 14
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 15
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 16
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 19
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 21
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 23
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 28
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 30
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 32
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 33
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 36
24 25


 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

4Yorumlar

 • Yunus Biçer , Nisan 17, 2021 @ 11:38 pm

  Elleriniz dert görmesin. İşveren olarak tüm calisanlarimizi buraya yönlendiriyoruz. Tebrikler

 • Salih dere , Temmuz 31, 2021 @ 9:04 pm

  Elif hanım güzel bir çalışma olmuş,tebrikler

 • Filiz Şimşek , Aralık 20, 2021 @ 6:12 pm

  Elif hanım çalışmalarınız çok güzel olmuş ellerinize sağlık

 • uğur gülbay , Mart 13, 2024 @ 11:38 am

  Tebrikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla