Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Forkliftlerle Çalışma

İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Forkliftlerle Çalışma, Neden İş Güvenliği (NİG) olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü geliştirmek amacıyla belirli dönemlerde eğitim sunumları yapmaya karar verdik. Power Point olarak hazırlanan bu sunumları indirebilir, eğitimlerinizde kullanabilirsiniz. Temennimiz, Neden İş Güvenliği’nin emeklerinin göz ardı edilmemesi yönünde olacaktır.

Online İSg Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Forkliftlerle Çalışma


Bölüm-1 Forklift Nedir? Yasal Mevzuat

Forklift Nedir? Yasal Mevzuat

Bölüm-2 Forkliftlerde Güvenlik

Forkliftlerde Güvenlik

Bölüm-3 ILO’ya Göre Forkliftlerde Güvenlik

ILO'ya Göre Forkliftlerde Güvenlik

Bölüm-4 Forklift İstifleme-Kaldırma-Taşıma

Forklift İstifleme-Kaldırma-Taşıma

Bölüm-5 Forkliftlerde Riskler

Forkliftlerde Riskler

 

Eğitim Sunumunu İndirin

Çağrı Tasarım Kampanya

Yukarıdaki eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdan on-line sınava girerek eğitiminizi pekiştirebilirsiniz. Sınavı bitirdikten sonra BAŞARI LİSTESİNE kaydolmayı unutmayınız.

Kurumsal Kimlik

Çağrı Teknoloji‘nin Uzaktan Eğitim Modülünden alıntı yapılarak hazırlanmıştır.

 


Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda hangi forklift tipi kullanılmalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi!
Doğru! Yanlış!

Forkliftler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Forkliftlerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi Sunumu
Doğru! Yanlış!

Forkliftlerle ilgili mevzuat hangi yönetmelikte geçmektedir?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, ILO’nun verilerine göre forklift operatörlerinin karşı karşıya kaldığı riskler arasındaki sıralamada yer almaz?

Doğru! Yanlış!

I. Sürücü için kabin olacak
II. Forkliftin hızı saatte 10 km’yi geçmeyecek
III. Devrilmesi hâlinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olacak
Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılması ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Forkliftlerle Çalışma
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde ataşmanla güvenlik önlemlerinden bahsedemeyiz?

Forkliflerde İş Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Makinalı forkliftler kaç tona kadar yük kaldırabilir?

Doğru! Yanlış!

İş makinesi trafikte kullanılacak ise hangi sınıf sürücü belgesi alınması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?

Nevşehir İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İlginizi Çekebilir!  İSG Eğitimi: Tavan Vinçlerinde İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Forkliftlerle Çalışma 1

Forkliftlerin periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse azami hangi sürelerle yapılmalıdır?

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?
Doğru! Yanlış!

ILO’nun forkliftlerde kaza istatistiklerine göre en yüksek kaza nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Malzemelerin Güvenli Taşınması İşleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi G sınıfı sürücü belgesi verilmeyen iş makinelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Forklift eğitimi
Olmadı, biraz gayret...

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Forkliftlerle Çalışma 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Forkliftlerle Çalışma


Neden İş Güvenliği

Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İlginizi Çekebilir!  Tezgahlarla Çalışırken Uyulması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Total
0
Shares
2 yorum
  1. 10 numara sunum olmuş. Videoyu indirip, diğer arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Sakıncası yıktur diye umut ediyorum. Şimdiden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × two =

Önceki Yayın
Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılır?

Sonraki Yayın
Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri

Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar

İlgili Yayınlar
Total
0
Share