Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Tamircin Burada

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Bilgi; yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Teknolojik gelişmeler sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu zamanla kullanılmayabilir ya da değişebilir. İşte bu değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.


ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

 

OSGB Hizmetleri

 

ISO 27001 Neden Gereklidir?

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.
Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.
Riskleri minimize eder.
İş sürekliliği sağlar.
Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.
Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.
Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.
Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
Bilgi varlıklarına erişim korunur.
Kurumsal saygınlık korunur.
Rekabet avantajı sağlar.

Web Tasarımı

ISO 27001 Kimleri İlgilendirir?

ISO 27001, dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve bilgi teknolojileri sektörleri gibi büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. ISO 27001, bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir.

Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir. ISO 27001 alma zorunluluğu olan sektörler şunlardır:


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


 

Görev sözleşmesi imzalayan firmalar
İmtiyaz sözleşmesi imzalayan firmalar
Uydu haberleşme hizmeti veren firmalar
Altyapı işletmeciliği hizmeti veren firmalar
Sabit telefon hizmeti veren firmalar
GMPCS mobil telefon hizmeti veren firmalar
Sanal mobil şebeke hizmeti veren firmalar
İnternet servis sağlayıcıları
Hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti veren firmalar
E-fatura özel entegratör yetkisi almak isteyen firmalar
Gümrük işleri kolaylaştırma yetkisi almak isteyen ihracatçı firmalar
Elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten firmalar
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve kamu ihalelerine giren yazılım, donanım ve entegratör firmalar

 

 

ISO 27001 Belgesi Nerelerde Zorunludur?

26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, Elektrik, Doğalgaz Piyasası’ndaki firmalar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayı zorunlu hale getirmiştir.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına (ISO 27001 ve ISO 9001) sahip firmalara veriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla