Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
Tamircin Burada

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz.

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.

İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

2012 – 2022 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.650
2018 431.276
2019 422.837
2020 384.262
2021 511.084
2022 589.258

2012 – 2022 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693
2018 1047
2019 1091
2020 908
2021 1207
2022 954

2012 – 2022 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636
2018 1.542
2019 1.149
2020 1.245
2021 1.429
2022 1.528

2015 – 2022 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2013 – 2022 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cisiyete göre dağılımı

2013-2022 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 161 16 177 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 89 3 92 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 20 1 21 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 548 0 548 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 0 5 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 119 2 121 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 373 2 375 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 19 0 19 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 282 21 303 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 7 0 7 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 3 0 3 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 186 17 203 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 68 14 82 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 24 2 26 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 85 1 86 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 48 1 49 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 22 1 23 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 9 0 9 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 83 3 86 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 7 0 7 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 130 7 137 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 445 4 449 0 0 0
24-Ana metal sanayii 288 1 289 1 0 1
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 330 5 335 1 0 1
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 12 2 14 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 70 6 76 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 141 0 141 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 73 1 74 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 44 0 44 0 0 0
31-Mobilya imalatı 88 1 89 0 0 0
32-Diğer imalatlar 13 2 15 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 167 2 169 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 215 1 216 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 17 0 17 0 0 0
37-Kanalizasyon 32 0 32 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 159 2 161 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 4 0 4 0 0 0
41-Bina inşaatı 2.597 5 2.602 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.236 2 1.238 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 853 1 854 1 0 1
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 108 0 108 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 410 15 425 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 330 26 356 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1.917 5 1.922 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 77 1 78 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 10 7 17 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 263 7 270 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 42 0 42 0 0 0
55-Konaklama 123 16 139 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 220 22 242 1 0 1
58-Yayımcılık faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
61-Telekomünikasyon 15 0 15 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 8 1 9 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 3 7 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 4 1 5 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 2 1 3 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 55 3 58 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 6 3 9 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 57 3 60 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 84 0 84 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 15 0 15 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 12 2 14 1 0 1
75-Veterinerlik hizmetleri 2 0 2 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 23 0 23 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 35 5 40 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 28 3 31 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 140 3 143 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 275 20 295 2 0 2
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 141 7 148 1 0 1
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 69 4 73 0 0 0
85-Eğitim 48 11 59 3 1 4
86-İnsan sağlığı hizmetleri 64 23 87 31 3 34
87-Yatılı bakım faaliyetleri 4 3 7 0 1 1
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 3 1 4 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 12 0 12 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 13 1 14 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 24 3 27 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 35 4 39 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 1 3 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 0 1 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
Bilinmeyen 16 0 16 0 0 0
Toplam Total 13.793 331 14.124 43 5 48

2013-2022 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2022 yılları arasında yapılan istatistiklere göre ölümlerin yaşandığı yaş aralıkları

Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 6 0 6 0 0 0
15 9 1 10 0 0 0
16 41 2 43 0 0 0
17 70 2 72 0 0 0
18 153 1 154 0 0 0
19 159 9 168 0 0 0
20 135 9 144 0 0 0
21 187 9 196 0 0 0
22 263 8 271 1 0 1
23 264 10 274 0 1 1
24 277 9 286 0 0 0
25 241 6 247 0 0 0
26 259 10 269 0 0 0
27 296 10 306 0 0 0
28 274 4 278 1 0 1
29 263 10 273 0 0 0
30 294 5 299 0 0 0
31 278 11 289 0 0 0
32 285 10 295 0 0 0
33 350 8 358 1 0 1
34 337 7 344 1 0 1
35 343 7 350 1 0 1
36 310 11 321 0 1 1
37 343 10 353 0 0 0
38 349 12 361 0 0 0
39 349 13 362 3 0 3
40 409 11 420 0 0 0
41 362 19 381 1 0 1
42 385 8 393 1 0 1
43 401 5 406 1 0 1
44 413 7 420 0 0 0
45 403 11 414 0 1 1
46 347 7 354 0 0 0
47 424 12 436 3 0 3
48 395 10 405 0 0 0
49 401 6 407 0 0 0
50 363 6 369 3 0 3
51 349 11 360 1 1 2
52 327 3 330 0 0 0
53 325 1 326 1 0 1
54 294 3 297 1 0 1
55 313 6 319 1 0 1
56 284 2 286 2 1 3
57 228 0 228 3 0 3
58 220 2 222 1 0 1
59 183 0 183 1 0 1
60 164 1 165 1 0 1
61 137 1 138 1 0 1
62 113 2 115 0 0 0
63 82 1 83 1 0 1
64 102 0 102 0 0 0
65 61 1 62 0 0 0
66 58 0 58 3 0 3
67 41 0 41 0 0 0
68 21 0 21 0 0 0
69 17 1 18 2 0 2
70 10 0 10 2 0 2
71 6 0 6 1 0 1
72 9 0 9 1 0 1
73 4 0 4 0 0 0
74 2 0 2 0 0 0
75 3 0 3 0 0 0
76 1 0 1 1 0 1
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 1 0 1 0 0 0
80+ 0 0 0 2 0 2
Total 13.793 331 14.124 43 5 48

2022 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri için TIKLAYINIZ.


2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

11Yorumlar

 • Murat Akay , Kasım 27, 2019 @ 12:35 am

  Hocam 2018 verileri ne zaman çıkar acaba.

  • Salih DERE , Kasım 27, 2019 @ 11:14 am

   Merhaba, SGK verileri her yılın sonunda açıklıyor. Aralık ayında 2018 verilerine ulaşabilirsiniz. KAzasız günler dileriz.

   • Haktan Terim , Aralık 18, 2020 @ 11:35 pm

    Faydalı bilgiler, ancak kopyalama yapılamıyor. Grafikleri alamadık. İndirme hakkında yardımcı olur musunuz

 • Remzi_isg , Nisan 29, 2020 @ 11:42 pm

  Hocam slm, güzel bi calisma yapmışsınız. Ancak bu yayını dokuman olarak alma imkanımız olamıyor mu acaba? Çok faydalı olacaktır.

 • Seher Taşçıoğlu , Eylül 12, 2020 @ 10:51 pm

  2012’den bu yana iş kazaları ve ölümlerde müthiş artış var. Bu bilgiler yetkililerin önüne iletiliyor mu acaba merak ediyorum.

 • Taner Sener , Mayıs 22, 2021 @ 10:09 pm

  Elinize sağlık, 2020 yılı için güncel verileri de gorebilirsek harika olur.

 • Kadir Hasturk , Haziran 11, 2021 @ 9:23 pm

  Güzel kaynak. İyi hazırlanmış ve etüt edilmiş. Paylaşmak isterim izninizle

 • Elif Sener , Temmuz 6, 2021 @ 10:07 pm

  Hocam 2020 verileri ne zaman açıklanır. Bilginiz var mı?

 • Tuncay Gunduz , Eylül 6, 2021 @ 8:29 pm

  Yetkililerin oturduğu yerden ahkam kesmesiyle iş kazalari dusmuyormus demek ki. Üstelik kendi verilerine göre hala çok yüksek.

 • Dr. Ahmet Tan , Mayıs 31, 2023 @ 10:33 am

  2022 verilerini de alabilirsek 10 yıllık analizler oluşur. Daha sağlıklı olur. Takip edeceğiz teşekkürler

 • Osman Yurtsever , Eylül 21, 2023 @ 12:31 pm

  Selam, 2012 verilerini neden burada göremiyoruz acaba? SGK kayıtlarında bu veriler mevcut aslında.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla