Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Tamircin Burada

EK-
EĞİTİM KONULARI TABLOSU

Ekleri için tıklayınız.

EĞİTİM KONULARI TABLOSU
1.       Genel Konular
a)      Çalışma Mevzuatı

a.       İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

b.      İş Kanunu

c.       İlgili Diğer Mevzuat (5510 Sayılı SSGSS Kanunu, 6098 S. Borçlar Kanunu vb.)

1 Saat
b)      İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım

a.       Güvenlik Kültürü

b.      Tehlike ve Risk Tanımı

c.       Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır?

d.      Risklerden korunma ilkeleri

2 Saat
c)       İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile sonuçları

a.       İş kazası ve meslek hastalıkları tanımı ve bildirimi

b.      İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması

c.       İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti

d.      İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları

e.      Ramak kala olayının tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler

1 Saat
      ç)     İş Sağlığı ve Güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri 1 Saat
2.       Sağlık ve Güvenlik Konuları ile Korunma Yöntemleri
a.       İşin yürütülmesi ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri

a.       İş ekipmanları (Makinalar ve el aletleri)

b.      Elektrik

c.       Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

d.      Atık yönetimi

e.      Elle kaldırma ve taşıma

f.        Yükleme, boşaltma, istifleme ve depolama

g.       Fiziksel faktörler (Titreşim,  gürültü, termal konfor, radyasyon, aydınlatma, havalandırma vb.)

h.      Kimyasal faktörler

i.         Biyolojik faktörler

j.        Ergonomik faktörler

k.       İşyeri bina ve eklentileri

l.         İşyerinde temizlik ve düzen

m.    Ekranlı araçlarla çalışma

n.      Sağlık ve güvenlik işaretleri

o.      Acil durumlar

8 Saat
b.      Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler

a.       İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri

b.      Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri

c.       İlkyardım

d.      Psikososyal risk etmenleri

e.      Kişisel koruyucu donanım kullanımı

2 Saat
c.       Dokümantasyon

a.       Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması

b.      Acil durum planının hazırlanması

c.       İSG eğitiminin belgelendirilmesi

d.      Çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi

1 Saat

Sayfalar: 1 2

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla