Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Tamircin Burada

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi, kaynak uygulamaları için dizayn edilen solunum maskelerinin teknik spesifikasyonları…

İş gereği kaynakta üretilen ince tozlara, metal dumanlarına ve ozon gazına karşı solunum korunması sağlamak amacıyla, kaynak uygulamaları için dizayn edilen solunum maskelerinin teknik spesifikasyonları…

Yanlış solunum koruyucu ekipman seçimi ciddi sağlık risklerine ve hastalıklara sebep olabilir. Uygun solunum seçiminde NKF (nominal koruma faktörü) ile AKF (atanmış koruma faktörü) önemlidir.

 

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?

 • Kaynak işleri sırasında çıkan dumanlara karşı solunum sistemini koruyan, Aktif karbon tabakasıyla, MIG, TIG ve ark kaynağı işleri sırasında çıkan ozonu tutan, oluşan ısıyı düşürücü, özellikle sıcak ve nemli koşullarda rahat nefes almayı sağlayacak şekilde ventilli, kıvılcıma karşı dayanıklı, kaynak maskelerinin altına takılabilecek şekilde, yüze oturan yüzeyi cildi tahriş etmeyecek şekilde yumuşak ve ayarlanabilen bantlarla yüze rahat ve güvenli bir şekilde kapanarak oturmayı sağlamalı, bakım gerektirmemelidir.
 • Malzemenin üzerinde CE işareti ve ilgili standartlar okunur ve silinmez bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 • Kaynak dumanı solunum maskesi, FFP2, NPF 12 ve EN 149:2001 Avrupa standardına uygun seviyede koruma sağlamalıdır.
 • Maske, üzerinde nefes alma-vermeyi kolaylaştırıcı, nem ve ısı birikimini ortamdan uzaklaştıran ventilli tipte olacaktır
 • Maske ağız ve burnu tamamen kapatacak, yüze temas eden yerlerinden hava giriş, çıkışı olmayacak şekilde, çene ve yüze tam oturmalıdır.
 • Maskenin burun kısmı, burnu rahatsız etmeyecek ve sızdırmazlık sağlayacak yumuşak bant şeklinde malzemeden olmalıdır.
 • Burun üzerine gelen kısmın dışında, burna oturmayı sıkıştırarak sağlayacak metal veya metalli sıkma teli bulunmalıdır.
 • Rahat takıp çıkarma kolaylığı sağlamalı, takıp çıkarma esnasında deforme, yırtılma, sökülme ve lastiğinde kopma olmamalıdır.
 • Maske, dışı yanmaya dayanıklı, kaynak kıvılcımı etkisini en aza indiren malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Maske, ozon gazına karşı koruma sağlayan, kötü kokulardan koruyan karbon tabakaya sahip olmalıdır.
 • Yanlarından (2 adet) ayarlanabilir örgülü kafa bantları sayesinde yüze tam oturma sağlamalıdır.
 • Maskeler hijyenik biçimde, tek tek paketlenmiş olmalı ve paketler kolayca deformasyona uğramayacak malzemeden yapılmış olmalıdır
 • Maskeler, kaynak maskeleri ve/veya koruyucu gözlük ile uyumlu olmalıdır.
 • Her bir malzeme üzerinde imalatçı firmanın adı ve/veya logosu, malzeme komposizyonu, ve kullanımla ilgili standartlar bulunmalıdır.

 

Güvenli KKD

Solunum Koruma Genel Bilgilendirme

Bilindiği üzere, maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden her biri, solunum yolu ile canlıları etkileyebilmektedir. Katı halde olan maddelerin (partiküllerin) tanecik boyutlarının 100 micron m’den küçük olması durumuna toz ismi verilir. 50 micron m çıplak gözle görme sınırıyken akciğerlerimize ulaşabilen taneciklerin boyutları 10 micron m ve altında olanlardır. 5 micron m altındaki parçacıkların alveollere kadar ulaşabildiği bilinmektedir. 0,5 micron m altındaki parçacıklar ise ya kan yoluyla diğer organlara ulaşır ya da nefes alınıp-verilmesi ile dışarı atılır. Ancak 0,5-5 micron m arasındaki parçacıklar, alveollere ulaşabilecek kadar küçük, dışarı atılamayacak kadar ağır parçacıklardır.

 

Vücudumuzda birikme eğilimi gösteren bu parçacıklar en zararlı olandır. Sıvı haldeki kimyasalların buharından kaynaklı mist ve dumanları akciğerlerimize kadar ulaşabilmektedir. Gazlar, koku ve/veya renk özelliği de içermiyorlarsa oldukça zor fark edilir. Öyleyse, kirli havanın zararları ölçümlerle tespit edildikten sonra, havayı kirleten etkenin/etkenlerin ne olduğunun, kimlerin ve hangi sürelerde bu havaya maruz kalındığının bilinmesi önemlidir. Ayrıca, yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı, uygun, kişisel koruyucular seçilmeli ve bunların nasıl kullanılacağına yönelik olarak hazırlanan kulanım kılavuzlarına uyulmalıdır.

Tek Kullanımlık Solunum Korumalar Maskeler

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir? 1

EN 149+ A1: Partiküllere karşı koruma sağlayan tek kullanımlık maskeler üç sınıfa ayrılır: FFP1, FFP2, FFP3

SOLUNUM KORUMADA TEMEL İLKELER

 • Maske seçiminde ortamdaki oksijenin yeterli olup olmadığına bakılmaldır.
 • Ortamdaki zararlı maddeye göre maske seçilmelidir.
 • Toz maskesi içine el sürülmemeli, çıkarıldıktan sonra ambalajına veyahut kilitli poşete konulmalıdır, süresi dolanlar yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Toz maskesinin ne kadar süre kullanılabileceğini anlamak için, maske yüze takıldıktan, burun mandalı kapatıldıktan sonra, iki elle kapatılarak derin bir nefes çekilmeli, eğer içe doğru çekilme varsa maske kullanılmaya devam edilir.
 • Maskenin yüze iz yapması, nefes almayı zorlaştırması gibi olumsuz etkileri olduğunda, İSG uzmanı ve işyeri hekimi ile görüşüldükten sonra bir durum değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Maske ile birlikte koruyucu gözlük takıldığında gözlükte buğulanma meydana geliyorsa, maske çıkarılıp tekrar takılmalıdır; buğulanmanın nedeni ise genellikle ağızdan solunumla çıkan su buharıdır.

 

Partikül Filtre Performansı;

Partiküllerin sebep olduğu riskler;

 • Kirleticinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerine,
 • Partikülün şekli ve boyutuna,
 • Havadaki konsantrasyon ve açığa çıkma zamanına,
 • Çalışma hızı, ne kadar hızlı nefes alınırsa o kadar partikülün içeri çekilmesine bağlıdır.

Gazlar ve partiküller, solunum tehlikesinin en temel iki formudur. Gazlar ve buharlara karşı gaz filtresi, partikül ve aerosellere karşı partikül filtre kullanılır. Ortamda hem gaz hem partikül olduğunda, partikül filtreli bir gaz filtre kombinasyonu gerekir. Partiküllere karşı koruma için filtreleyici maskeler (tek kullanımlık) kullanılmalıdır. FFP1, FFP2, FFP3 olmak üzere üç tane koruma sınıfı bulunmaktadır

 

Seviye Tehlike Örnek Maruz Kalma Seviyesi 5 micron *Wel
FFP1 Toz, buğu, su ve yağ bazlı buğular/aerosoller Zararsız partiküllerle çalışma 4
FFP2 Toksik tozlar, buğu, su ve yağ bazlı nem ve aeroseller Talaş, kaynak, plastik proses (PVC değil), biyokimyasal karışımlar (bakteri, mantar) 10
FFP3 Toksik ve kansorejen tozlar, buğu, su ve yağ bazlı nem ve aeroseller Toksik metaller, biyokimyasal karışımlar 20

 

 • OEL – WEL, ortamda yapılan ölçümlere göre maruz kalma seviyesidir.
 • FFP1, maruz kalma limiti (Her bir madde için bu ayrıdır.) X 4
 • FFP2, maruz kalma limiti (Her bir madde için bu ayrıdır.) X 10
 • FFP3, maruz kalma limiti (her bir madde için bu ayrıdır.) X 20 kadar korur.
 • Partikül boyutu ölçüm birimi micron’dur.

Örnek-1 ; 1 X maddesinden toz maskesi ile korunabiliyorsak ve x maddesi için maruz kalma limitinin 5 micron, ayrıca ortamda bulunan x maddesinin değerinin de 17 olduğunu varsayarsak eğer hangi tip toz maskesi kullanılmalıdır?

Cevap: FFP1 ; 4 katı kadar koruduğuna göre, 4 x 5= 20 ve 20’ye kadar koruduğundan, ortamdaki değer de 17 olduğundan FFP1 kullanılabilir.

Örnek-2;

X maddesinden toz maskesi ile korunabiliyorsak ve x maddesi için maruz kalma limitinin 5, ayrıca ortamda bulunan x maddesinin değerinin de 33 olduğunu varsayarsak eğer hangi tip toz maskesi kullanılmalıdır?

Cevap: FFP2 ; FFP1,  4 katı kadar koruduğuna göre, 4 x 5= 20 ve 20’ye kadar koruduğu, ortamdaki değer de 33 olduğu için koruma sağlamaz. Öyleyse, FFP2….10 katı kadar koruduğuna göre, 10 x 5= 50 ve 50’ye kadar koruduğundan, ortamdaki değer de 33 olduğundan FFP1 değil, FFP2 kullanılmalıdır.

Web Tasarımı

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

 • Murat Akay , Aralık 12, 2019 @ 12:00 am

  Bilgilendirme ve geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Bu ürünlerle devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla