Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme
Tamircin Burada

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme ile risk değerlendirmesi sonucu el ve kol için yaralanma potansiyeli mühendislik ve iş organizasyonu gibi önlemler anlatılmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında; hem Türkiye, hem de Avrupa mevzuatlarında, risklerden kaçınılamayan durumlarda Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılacaktır. Risk düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için bütün işyerlerinde temel risk tespitlerinin gerçekleştirilmesi zorunlu ve şarttır.

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme

İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu el ve kol için yaralanma potansiyeli mühendislik ve iş organizasyonu gibi önlemlerle engellenemiyorsa çalışanların uygun el kol koruyucu kullanmaları gerekmektedir. Bu potansiyel tehlikeler tehlikeli maddelerin deri tarafından emilimi, kimyasal veya termal yanıklar, elektrik çarpmaları, aşınma, kesilme, delinme şeklindedir. Kişisel koruyucu donanımlar kapsamında olan koruyucu eldivenler el veya elin bir bölümünü tehlike ve risklere karşı korumaktadır. Eldivenler ek olarak ön kolun bir bölümünü ve kolu da kapsayabilir.

KKD kullanımı, tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere alınacak tüm önlemler yetersiz kaldığında ilgili riske karşı kullanımı koruması olacak şekilde sağlanmalıdır.

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme

Eldivenlerde Koruma

Tasarımları düşünüldüğünde;

 • Koruyucu eldiven, tasarlandığı kullanım şartları altında, muhtemel en yüksek seviyedeki uygun korumaya sahip olmalıdır.
 • Gerekli ise eldiven takma ve çıkarma için ihtiyaç duyulan süreyi en aza indirgemek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 • Eldiven yapısındaki dikişler, eldivenin dayanımını etkilemeyecek özellikte olmalıdır.

Koruyucu eldivenler, kullanıcıya zarar vermeden koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır. Bütün eldivenler için power of hydrogen, pH (hidrojen gücü) değeri 3,5’ten büyük 9,5’ten küçük olmalıdır. Deri eldivenlerde krom VI içeriği en fazla 3 mg/kg olmalıdır. Koruyucu eldivenlerin tamamı TS EN 420+A1 standardına haiz olmak zorundadır. TS EN 420+A1 standardı tek başına kullanılamaz.

 

Eldiven Standartları

Eldivenlerle ilgili standartlar aşağıda belirtilmiştir:

TS EN 420+A1 – Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler-Deney Metotları

TS EN 388– Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 407 – Isıl Risklere (Isı ve/veya ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN ISO 374-1 Kimyasal riskler için terimler ve performans gereklilikleri

TS EN ISO 374-5 Mikro-organizma riskler için terimler ve performans gereklilikleri

TS EN 421 – Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

TS EN 1149-1-2 – Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler, Malzemenin Elektrik Direncinin Ölçülmesi

TS EN 14328 –Koruyucu Giyecekler-Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldiven ve Kolluklar

TS EN 511 – Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 659+A1/AC – İtfaiyeciler İçin Koruyucu Eldivenler

TS EN 1082-1/2 – Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar

TS EN 12477/A1 – Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

TS EN 60903 – Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin – Özellikler

 Güvenli KKD

El – Kol Koruyucuların Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler

Eldivenler

 • Kaynak işleri
 • Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması
 • Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar
 • Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler
 • Biyolojik ajanların olduğu işler

Metal örgülü eldivenler

 • Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
 • Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri
 • Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 1

Risklerin çeşitliliği ve iş faktörlerine göre kullanılması gereken koruyucu eldivenler çeşitlilik göstermektedir.

Bu faktörler özetle;

 • Kimyasalın çeşidi
 • Maruziyet şekli (sıçrama, emilim vb.)
 • Maruziyet süresi
 • Gerekli olan koruma alanı (el, dirsek vb.)
 • Kavrama gereklilikleri
 • Termal koruma
 • Boyut ve ergonomi
 • Aşınma/direnç gereklilikleri

 

 

Koruyucu eldiven malzemesi kullanılış amaçlarına göre farklı maddelerden yapılır.

Üretiminde kullanılan malzemeye göre koruyucu eldivenler temel olarak 8 ana gruba ayrılır.

 • Örgü Eldivenler (değişik iplik çeşitlerinden)
 • Polimer kısımlı Örgü Eldivenler
 • Kısmen Polimer kaplamalı Örgü Eldivenler
 • Deri Eldivenler
 • Deri ve Kumaş Eldivenler
 • Kumaş Eldivenler
 • Doğal ya da sentetik olan kauçuk/plastik eldivenler
 • Zincirden Örülme Eldivenler
 • Tüm Koruyucu eldivenler TS EN 340 standardının ‘Genel Özellikler, Rahatlık ve Etkinlik ve İşaretleme ve Piktogramlar ile ilgili gerekliliklerini karşılamalıdır.

Koruyucu Eldiven Çeşitleri

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 2

Aşınma, delinme, bıçakla kesilme ve yırtılmaya karşı dirençli eldivenlerdir. TS EN 388 numaralı standardın özelliklerini taşımalıdır. TS EN 420 İşaretleme kriterlerine ek olarak; TS EN 388 işaretleme ve piktogramına sahip olmalıdır.Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler tasarım, hassasiyet, kavrama, uzun ömürlülük, maliyet ve performans değerlerinin yükseltilmesi açısından farklı hammaddelerden imal edilebilir. Eldivenlerde tercih edilen lifler için yün, pamuk, polyamid, polyester, polietilen para-aramid ve meta-aramid gibi malzemelerin yanında piyasa isimleri, dyneema, kevlar, spectra olan yüksek mukavemetli özel liflerin tercih edildiği görülmektedir. Kesilmeye dayanıklı eldivenlerin astarı kevlar, dyneema, paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş polyester veya yüksek yoğunluklu polietilen olmalıdır.

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, TS EN 420 standardının, uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi, l. seviye veya aşağıdaki tablo’da gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme) daha yüksek seviye olmalıdır.

Grup 1 2 3 4 5
a Aşınma Direnci (çevrim) 100 500 2000 8000
b Bıçak Kesiği Direnci (coupe test/index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
c Yırtılma Direnci (Newton) 10 25 50 75
d Delinme Direnci (Newton) 20 60 100 150

Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Isıya temas, konveksiyonel ısıya, ışımaya, yanmaya ve ergimiş metal sıçramasına karşı dayanıklı eldivenlerdir. İtfaiyeciler, kaynak işi ile uğraşanlar ve özellikle metal sektöründe döküm işi ile uğraşan çalışanların sıklıkla kullandığı eldiven türüdür. TS EN 420 Standardına ek olarak TS EN 407 standardı gerekliliklerini karşılamalıdır. İtfaiyeciler için ısıl risklere karşı koruma sağlayan eldiven TS EN 659 standardı gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 3


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Sponsor

Çağrı Tasarım

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 4

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Örnek piktogramı aşağıdaki gibidir;

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 5 El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 6

 

El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme 7

 

 1. Konvektif soğuğa karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4): Konvektif soğuğun geçişinin ölçülmesiyle elde edilen eldivenin ısı yalıtımı özelliklerine dayanır.
 2. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4): Soğuk bir nesneye temas ettiğinde eldiven materyalinin ısı yalıtımı direncine dayanır.
 3. Su geçirgenliği (0 veya 1): 0 = 30 dakika sureyle maruz kaldıktan sonra su nüfuz eder; 1 = suyun nüfuz etmez.

 

TS EN 511 standardına uygun olan eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az “1” seviye performansa ulaşması gerekir.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla