Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimler kamu işçisi sayılıyor?

Kimler kamu işçisi sayılıyor?
Tamircin Burada

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak olan zam için, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi.

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i başkanlığında yapıldı. Bu görüşmelerin ardından, kamu işçilerinin alacağı zam oranı belirlendi. Açıklanan zam ile birlikte, kamu işçilerine dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

Kimler kamu işçisi sayılıyor?

Peki, “Kimler kamu işçisi sayılıyor?”

KİMLER KAMU İŞÇİSİ SAYILIR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret, adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan, işçi sayılmayan kimselerdir.

  • Kamu görevlisi kavramı kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.
  • Tüm kamu hizmeti görevlilerini “memur” kavramı altında yer almaktadır.
  • Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.
  • 657 Sayılı Kanun’a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu’na tabi ÖĞRETİM ELEMANLARINI, 2802 Sayılı Kanun’a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun’a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname’ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.

Mevzuata göre;

  • 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır.
  • Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  • 657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.
  • Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN KAMU İŞÇİSİ Mİ?

657 Sayılı Kanun’a göre memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu’na tabi öğretimleri, 2802 Sayılı Kanun’a tabi hakim ve savcıları, 926 Sayılı Kanun’a tabi askeri personeli, 399 Sayılı Kararname’ye göre ise kadrolu ve sözleşmeli personelin yanı sıra sözleşmeli çalışan öğretmen ve sağlık personelini kapsar.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla