Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Tamircin Burada

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri, Kimyasallarla Çalışmada Sağlık Önlemleri Yönetmeliği’nde belirtilmişti.

İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak  için çıkartılan, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereğince Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri listesi aşağıdadır;

Güncelleme: Kasım 2023

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

 

EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Sınır Değer 

UZUN SÜRE

Sınır Değer 

KISA SÜRE

Özel İşa-ret (3)
TWA (4) 

(8 Saat)

STEL (5) 

(15 Dak.)

CEILING (8) 

 Tavan değer

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 ppm mg/m3 ppm
201-865-9 88-89-1 Pikrik asit 0,1
202-049-5 91-20-3 Naftalin 50 10
203-809-9 110-86-1 Piridin 15 5
215-293-2 1319-77-3 Kresoller (tüm izomerler) 22 5
231-116-1 7440-06-4 Platin (metalik) 1
Kalay (Sn gibi inorganik bileşikler) 2
200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200
200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500
200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 Deri
200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200
200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5
200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloretan 412 100 Deri
200-870-3 75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1
200-871-9 75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000
201-159-0 78-93-3 Bütanon 600 200 900 300
201-176-3 79-09-4 Propiyonik asit 31 10 62 20
202-422-2 95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri
202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20
202-704-5 98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri
202-705-0 98-83-9 2- Fenilpropen 246 50 492 100
202-849-4 100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri
203-313-2 105-60-2 e-Kaprolaktam, (toz ve buhar) 10 40
203-388-1 106-35-4 Heptan-3-bir 95 20
203-396-5 106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri
203-470-7 107-18-6 Alil Alkol 4,8 2 12,1 5 Deri
203-473-3 107-21-1 Etilen Glikol 52 20 104 40 Deri
203-539-1 107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri
203-550-1 108-10-1 4-Metilpentan-2-bir 83 20 208 50
203-576-3 108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri
203-603-9 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri
203-604-4 108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen) 100 20
203-631-1 108-94-1 Sikloheksanon 40,8 10 81,6 20 Deri
203-726-8 109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri
203-737-8 110-12-3 5-Metilheksan-2-bir 95 20
203-767-1 110-43-0 Heptan-2-bir 238 50 475 100 Deri
203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 0,3
203-905-0 111-76-2 2-Bütoksietanol 98 20 246 50 Deri
203-933-3 112-07-2 2- Bütoksietil asetat 133 20 333 50 Deri
204-065-8 115-10-6 Dimetil eter 1 920 1 000
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri
204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri
204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100
204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5
205-480-7 141-32-2 n-Bütilakrilat 11 2 53 10
205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2 085 500
208-394-8 526-73-8 1,2,3- Trimetilbenzen 100 20
208-793-7 541-85-5 5- Metilheptan-3-bir 53 10 107 20
210-946-8 626-38-0 1- Metilbütilasetat 270 50 540 100
211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100
211-047-3 620-11-1 3- Pentilasetat 270 50 540 100
211-047-3 625-16-1 Amilasetat, tert 270 50 540 100
215-535-7 1330-20-7 Ksilen, karışık izomerler, saf 221 50 442 100 Deri
222-995-2 3689-24-5 Sülfotep 0,1 Deri
231-634-8 7664-39-3 Hidrojen florür 1,5 1,8 2,5 3
231-131-3 7440-22-4 Gümüş, metalik 0,1
231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10
231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 2
231-635-3 7664-41-7 Amonyak, susuz 14 20 36 50
231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2
231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenit 0,07 0,02 0,17 0,05
233-113-0 10035-10-6 Hidrojen bromür 6,7 2
247-852-1 26628-22-8 Sodyum azit 0,1 0,3 Deri
252-104-2 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 308 50 Deri
252-104-2 34590-94-8 Florür, inorganik 2,5
200-193-3 54-11-5 Nikotin 0,5 Deri
200-579-1 64-18-6 Formik asit 9 5
200-659-6 67-56-1 Metanol 260 200 Deri
200-830-5 75-00-3 Kloroetan 268 100
200-835-2 75-05-8 Asetonitril 70 40 Deri
201-142-8 78-78-4 İzopentan 3000 1000
202-716-0 98-95-3 Nitrobenzen 1 0,2 Deri
203-585-2 108-46-3 Resorsinol 45 10 Deri
203-625-9 108-88-3 Toluen 192 50 384 100 Deri
203-628-5 108-90-7 Monoklorobenzen 23 5 70 15
203-692-4 109-66-0 Pentan 3000 1000
203-716-3 109-89-7 Dietilamin 15 5 30 10
203-777-6 110-54-3 N-Hekzan 72 20
203-806-2 110-82-7 Siklohekzan 700 200
203-815-1 110-91-8 Morpolin 36 10 72 20
203-906-6 111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanol 50,1 10 Deri
203-961-6 112-34-5 2-(2-Bütoksietoksi)etanol 67,5 10 101,2 15
204-696-9 124-38-9 Karbon dioksit 9000 5000
205-483-3 141-43-5 2-Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri
205-634-3 144-62-7 Oksalik asit 1
206-992-3 420-04-2 Siyanamit 1 0,58 Deri
207-343-7 463-82-1 Neopentan 3000 1000
215-236-1 1314-56-3 Difosfor pentaoksit 1
215-242-4 1314-80-3 Difosfor pentasülfit 1
231-131-3 Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikler) 0,01
231-131-3 Baryum (Ba olarak çözünür bileşikler) 0,5
231-131-3 Krom Metal, İnorganik Krom (II) Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez) 2
231-714-2 7697-37-2 Nitrik asit 2,6 1
231-778-1 7726-95-6 Brom 0,7 0,1
231-959-5 7782-50-5 Klor 1,5 0,5
232-260-8 7803-51-2 Fosfin 0,14 0,1 0,28 0,2
8003-34-7 Piretrum (hassaslaştırıcı laktonlardan arındırılmış) 1
233-060-3 10026-13-8 Fosfor pentaklorür 1
75-15-0 Karbon disülfür 15 5 Deri
80-62-6 Metil metakrilat 50 100
96-33-3 Metilakrilat 18 5 36 10
108-05-4 Vinil asetat 17,6 5 35,2 10
108-95-2 Fenol 8 2 16 4 Deri
109-86-4 2-Metoksietanol 1 Deri
110-49-6 2-Metoksietil asetat 1 Deri
110-80-5 2-Etoksi etanol 8 2 Deri
111-15-9 2-Etoksietil asetat 11 2 Deri
624-83-9 Metilizosiyanat 0,02
872-50-4 n-Metil-2-pirolidon 40 10 80 20 Deri
1634-04-4 Tersiyer-bütil-metil eter 183,5 50 367 100
Cıva ve cıva oksit ve cıva klorür (cıva olarak ölçülür) dahil olmak üzere iki değerlikli inorganik cıva bileşikleri (7) 0,02
7664-93-9 Sülfürik asit (sis) (8) (9) 0,05
7783-06-4 Hidrojen sülfür 7 5 14 10
Manganez ve inorganik manganez bileşikleri (mangan olarak) 0,2 (Solunabilir oran) / 0,05 (Teneffüs edilebilen oran)
200-240-8 55-63-0 Gliserol trinitrat 0,095 0,01 0,19 0,02 Deri
200-262-8 56-23-5 Karbon tetraklorür; Tetraklorometan 6,4 1 32 5 Deri
200-521-5 61-82-5 Amitrol 0,2
200-580-7 64-19-7 Asetik asit 25 10 50 20
200-821-6 74-90-8 Hidrojen siyanür (siyanür olarak) 1 0,9 5 4,5 Deri
200-838-9 75-09-2 Metilen klorür; diklorometan 353 100 706 200 Deri
200-864-0 75-35-4 Viniliden klorür; 1,1-Dikloroetilen 8 2 20 5
201-083-8 78-10-4 Tetraetil ortosilikat 44 5
201-177-9 79-10-7 Akrilik asit; Prop-2-enoik 

asit

29 10 59 20
201-188-9 79-24-3 Nitroetan 62 20 312 100 Deri
202-981-2 101-84-8 Difenil eter 7 1 14 2
203-234-3 104-76-7 2-etilhekzan-1-ol 5,4 1
203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorobenzen; p- Diklorobenzen 12 2 60 10 Deri
203-453-4 107-02-8 Akrolein; akrilaldehit; prop-2-enal 0,05 0,02 0,12 0,05
203-481-7 107-31-3 Metil format 125 50 250 100 Deri
203-788-6 110-65-6 2-büten-1,4-diol 0,5
205-500-4 141-78-6 Etil asetat 734 200 1 468 400
205-599-4 143-33-9 Sodyum siyanit (siyanit formunda) 1 5 Deri
205-792-3 151-50-8 Potasyum siyanit (siyanit formunda) 1 5 Deri
207-069-8 431-03-8 Diasetil; Bütandion 0,07 0,02 0,36 0,1
231-195-2 7446-09-5 Sülfür dioksit 1,3 0,5 2,7 1
233-271-0 10102-43-9 Nitrojen monoksit 2,5 2
233-272-6 10102-44-0 Nitrojen dioksit 0,96 0,5 1,91 1
262-967-7 61788-32-7 Terfenil, hidrojene edilmiş 19 2 48 5
200-539-3 62-53-3 Anilin (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate alınmalıdır) 7,74 2 19,35 5 Deri
200-817-4 74-87-3 Klorometan 42 20
200-875-0 75-50-3 Trimetilamin 4,9 2 12,5 5
202-704-5 98-82-8 2-Fenilpropan (Kümen) (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate alınmalıdır) 50 10 250 50 Deri
203-300-1 105-46-4 Sec-bütil asetat 241 50 723 150
203-403-1 106-49-0 4-aminotoluen 4,46 1 8,92 2 Deri
203-745-1 110-19-0 İzobütil asetat 241 50 723 150
204-633-5 123-51-3 İzoamil alkol 18 5 37 10
204-658-1 123-86-4 n-Bütil asetat 241 50 723 150
233-046-7 10025-87-3 Fosforil triklorür 0,064 0,01 0,12 0,02
2426-08-6 N-Bütil glisidil eter (BGE) 270 50
7440-36-0 Antimon ve bileşikleri (Sb olarak) 0,5
100-00-5 P-nitroklorobenzen 1
100-01-6 P-Nitroanilin 6 1 Deri
10028-15-6 Ozon 0,2 0,1
100-37-8 2-Dietilaminoetanol 50 10
100-42-5 Stiren 100 200
10049-04-4 Klor dioksit 0,3 0,1
100-61-8 Monometil anilin 9 2 Deri
101-68-8 Metilen bisfenil izosiyanat (MDI) 0,05 0,005
106-50-3 p-Fenilen diamin 0,1 Deri
106-51-4 p-Benzokinon, Kinon 0,4 0,1
106-92-3 Alil Glisidil Eter (AGE) 22 5 44 10 Deri
107-07-3 Etilen klorohidrin 16 5 Deri
107-15-3 Etilendiamin 25 10
107-20-0 Kloroasetaldehit 3 1
107-49-3 TEPP (Tetraetil pirofosfat) 0,05 Deri
107-66-4 Dibütil fosfat 5 1
107-87-9 2-Pentanon (Metilpropil keton) 700 200
108-03-2 1-Nitropropan 90 25
108-11-2 Metil izobütil karbinol 100 25 Deri
108-20-3 İzopropil eter 2100 500
108-21-4 İzopropil asetat 950 250
108-24-7 Asetik anhidrit 20 5
108-31-6 Maleik anhidrit 1 0,25
108-83-8 Diizobütil keton 290 50
108-84-9 sec-Heksil asetat 300 50
108-87-2 Metilsikloheksan 2000 500
108-93-0 Sikloheksanol 200 50
109-60-4 n-propil asetat 840 200
109-73-9 

78-81-9

13952-84-6

n-Bütilamin, Bütilamin, tüm izomerler  

 

15 5 Deri
109-87-5 Metil (Dimetoksi-metan) 3100 1000
109-94-4 Etil format 300 100
111-65-9 Oktan 2350 500
118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) 1,5 Deri 

 

121-69-7 Dimetilanilin (N,N-Dimetilanilin) 25 5 Deri 

 

123-31-9 Hidrokinon 2
123-42-2 Diaseton alkol (4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon) 240 50
123-73-9 Krotonaldehit (2-butenal) 6 2
126-73-8 Tribütil fosfat 2,5 0,2
1300-73-8 Ksilidin 25 5 Deri 

 

1310-73-2 Sodyum hidroksit 2
131-11-3 Dimetil ftalat 5
137-26-8 Tiram 5
141-79-7 Mesitil oksit 100 25
17702-41-9 Dekaboran 0,3 0,05 Deri 

 

19287-45-7 Diboran 0,1 0,1
19624-22-7 Pentaboran 0,01 0,005
2104-64-5 EPN 0,5 Deri 

 

2179-59-1 Alil propil disülfür 12 2
2426-08-6 n-Bütil glisidil eter (BGE) 270 50 Deri 

 

25013-15-4 

611-15-4

100-80-1

622-97-9

Vinil toluen, orto, meta, para 480 100
2551-62-4 Sülfür hekzaflorid 6000 1000
25639-42-3 Metilsiklohekzanol 470 100
2699-79-8 Sülfüril florür 20 5 40 10
299-84-3 Fenklorfos 15
309-00-2 Aldrin 0,25
334-88-3 Diazometan 0,4 0,2
4016-14-2 İzopropil glisidil eter (IGE) 240 50
50-29-3 Diklorodifeniltrikloroetan (DDT) 1 Deri 

 

504-29-0 2-Aminopiridin 2 0,5
509-14-8 Tetranitrometan 8 1
532-27-4 a-Kloroasetofenon (Fenasil klorür) 0,3 0,05
534-52-1 Dinitro-o-kresol 0,2
540-59-0 1,2-Dikloroetilen 790 200
540-88-5 tert-Bütil-asetat 950 200
542-92-7 Siklopentadien 200 75
556-52-5 Glisidol (2,3-Epoksi-1-propanol) 150 50
55720-99-5 Klorlu difenil oksit 0,5
57-24-9 Striknin 0,15
583-60-8 o-Metilsiklohekzanon 460 100 Deri 

 

594-72-9 1,1-Dikloro-1-nitroetan 10 2
600-25-9 1-Kloro-1-nitropropan 10 2
60-57-1 Dieldrin 0,25
627-13-4 n-Propil nitrat 110 25
62-73-7 Diklorvos (DDVP) 1 Deri 

 

628-96-6 Etilen glikol dinitrat 1 0,2 Deri 

 

63-25-2 Karbaril (Sevin) 5
64-17-5 Etil alkol (Etanol) 1900 1000
65966-93-2 Kömür katranı zifti uçucuları (benzen çözünür fraksiyonu), antrasen, BaP, fenantren, akridin, krisen, piren) 0,2
67-63-0 İzopropil alkol 980 400
68476-85-7 LPG (Sıvılaştırılmış petrol gazı) 1800 1000
71-23-8 n-Propil alkol 500 200
71-36-3 n-Bütil alkol 300 100
72-20-8 Endrin 0,1 Deri 

 

7439-97-6 Cıva (buhar) (Hg olarak) 0,05 Deri 

 

7440-28-0 Talyum, çözünür bileşikler (Tl olarak) 0,1 Deri 

 

7440-31-5 Kalay ve bileşikleri  (Sn olarak) 2
7440-38-2 Arsenik ve bileşikleri (As olarak) 0,01
7440-47-3 Krom metal ve çözünmeyen tuzlar (Cr olarak) 0,5
7440-58-6 Hafniyum 0,5
7440-65-5 İtriyum 1
7440-67-7 Zirkonyum bileşikleri (Zr olarak) 5
74-89-5 Metilamin 12 10
74-93-1 Metil merkaptan 1 0,5 1 0,5
74-96-4 Etil bromür 23 5
74-97-5 Klorobromometan 1050 200
74-98-6 Propan 1800 1000
75-08-1 Etil merkaptan 1,3 0,5 2,6 1 Deri 

 

75-25-2 Bromoform 5 0,5 Deri 

 

75-31-0 İzopropilamin 12 5
75-43-4 Dikloromonofluorometan 40 10
75-52-5 Nitrometan 250 100
7553-56-2 İyot – 

 

– 

 

1 0,1
75-61-6 Diflorodibromometan 860 100
75-63-8 Triflorobromometan 6100 1000
75-65-0 tert-Bütil alkol 300 100
75-69-4 Florotriklorometan (Trikloroflorometan) 5600 1000
75-71-8 Diklorodiflorometan 4950 1000
75-74-1 Tetrametil kurşun, (Pb olarak) 0,075 Deri 

 

76-06-2  Trikloronitrometan 

(Kloropikrin)

 

0,7 0,1
76-11-9 1,1,1,2-Tetrakloro-2,2-difloroetan 4170 500
76-12-0 1,1,2,2-Tetrakloro-1,2-difloroetan 4170 500
76-13-1 1,1,2-Trikloro-1,2,2-trifluoroetan 7600 1000
76-14-2 Diklorotetrafloroetan 7000 1000
76-22-2 Kafur, sentetik 2
7637-07-2 Bor triflorür – 

 

– 

 

3 1
7646-85-7 Çinko klorür, duman veya solunabilir toz 1
7722-84-1 Hidrojen peroksit 1,4 1
7723-14-0 Fosfor (sarı) 0,1
7782-49-2 Hidrojen selenid hariç selenyum bileşikleri (Se olarak) 0,2
7786-34-7 Fosdrin (Mevinfos) 0,1 0,01 0,3 0,03  

Deri

 

78-00-2 Tetraetil kurşun (Pb olarak) 0,075 Deri 

 

78-30-8 Triortokresil fosfat 0,1
78-59-1 İzoforon 23 4
78-83-1 İzobütil alkol 300 100
78-92-2 sec-Bütil alkol 450 150
201-159-0 78-93-3 2-Bütanon 600 200 900 300
79-20-9 Metil asetat 610 200
79-27-6 Asetilen tetrabromür 14 1
79-34-5 1,1,2,2-Tetrakloroetan 7 1
8001-35-2 Klorlu kamfen 0,5 Deri 

 

8006-64-2 Terebentin 560 100
8012-95-1 Yağ sisi, mineral 5
8030-30-6 Nafta (Kömür katranı) 400 100
8052-41-3 White spirit: 

bkz. Sentetik tiner

(mak.%20 aromatlar)

2900 500
8065-48-3 Demeton (Sistoks) 0,1 Deri
81-81-2 Varfarin 0,1
83-79-4 Rotenon 5
84-74-2 Dibütil ftalat 5
85-44-9 Ftalik anhidrit 12 2
86-50-0 Azinfos-metil 0,2 Deri
87-86-5 Pentaklorofenol 0,5 Deri
88-72-2 2-Nitrotoluen 30 5 Deri
92-52-4 Difenil (Bifenil) 1 0,2
94-36-0 Benzoil peroksit 5
94-75-7 2,4-D (Diklorofen-oksiasetik asit) 10
98-00-0 Furfuril alkol 200 50
98-01-1 Furfural 20 5 Deri
98-51-1 p-tert-Bütiltoluen 60 10
99-08-1 3-Nitrotoluen 30 5 Deri
99-65-0 1,3-Dinitrobenzen 1 Deri
99-99-0 4-Nitrotoluen 30 5 Deri
143-33-9 Sodyum siyanür 1 5
109-79-5 Bütanetiol; bkz. Bütil merkaptan 1,9 0,5 3,8 1 Deri
109-87-5 Dimetoksimetan; bkz. Metilal 3100 1000
25154-54-5 Dinitrobenzen (tüm izomerler) 1 0,15
7440-50-8 Bakır metali dumanı (Cu olarak) 0,1
591-78-6 Metil bütil keton; bkz. 2-Hekzanon 21 5
8002-05-9 Petrol distilatları (Nafta) 

(Kauçuk Çözücü)

2000 500
74-99-7 Propin; bkz. Metilasetilen 1650 1000
121-82-4 RDX: bkz. Siklonit (Hekzahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin) 1,5 3 Deri
7439-92-1 İnorganik kurşun ve bileşikleri 0,15

 

 

(1) EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

(2) CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

(3) Özel işaret: “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

(4) TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

(5) STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

(6) mg/m3: 20oC sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

(7) ppm: 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

(8) CEILING-Tavan değer: Çalışma süresinin herhangi bir bölümünde aşılmaması gereken maruziyet sınır değeri.

  

BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER  VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ

  1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1.           Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan.

1.2.1.     Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/mten fazla ise,

1.2.2.     Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

 

 

EK – 3

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

 

  1. a)Kimyasal Maddeler:
EINECS No ( ) CAS No ( ) Madde Adı Yasak Uygulanmayacak 

Limit Değer

202-080-4 91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-177-1 92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-199-1 92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenil % 0,1 (ağırlıkça)

)   EINECS     :  Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

)   CAS           :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla