Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Malullük ile ilgili işlemler istifadan sonra da yapılır mı

Tamircin Burada

SORU: Eşimin 2002 – 2005 arası 861 gün SSK günü var ve 30 Mart 2018’de 657 Memurluk görevine başladı ve halen devam ediyor. 2008 – 2012 ve 2015 doğum yılları olarak 3 çocuğumuz var ve söz konusu doğum yıllarında herhangi bir çalışmışlığı yok, bu bilgiler üzerinden Size birkaç sorum olacaktı :

Malullük ile ilgili işlemler istifadan sonra da yapılır mı

1 – Eşimin İş stresinden kaynaklı sağlık sorunları (Serebra Vasküler rahatsızlık, kas romatizması, iltihaplı romatizma ve hipertansiyon…v.s) mevcut ve biz bu rahatsızlıklarından dolayı maluliyet ile ilgili islemleri için nasıl bir yol izlememiz lazım
2- Eşimin istifa etmesi halinde malullük ile ilgili işlemleri yapabilir miyiz ?
3- Eşimin bu çalışmışlık süresi ile istifa etmesi durumunda normal emekli olabilmesi için ne kadar süre ve ne şekilde prim yatırmamız lazım? ( Eşim 1979 Ağustos doğumlu)
4- Eşimin emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigorta yatırabilir miyiz ya da emekli olabilmesi için ne yapmamız lazım?

CEVAP:

Kısa bilgiler:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

5510 sayılı Kanuna göre malul sayılma konusu;

– Çalışma gücünün en az % 60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybetme hali malul olma halidir ve bu şekilde kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca kişi hakkında düzenlenen Sağlık Kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde tespit edilmesi gerekiyor.

– Ancak, memur olmadan önce çalışma gücünün % 60 ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi durumunda malullük hükümleri uygulanmaz. Bu durumda olanlar, yani ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan memura, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

– Malul sayılması halinde, memurun en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması durumunda ise on yıllık sigortalılık süresi aranmadan yalnızca 1800 gün primlerinin ödenmiş olması gerekir.

– Ayrıca, göreve başladıktan sonra belirli oranda rahatsızlıkları ortaya çıkanlar için de 5510 da hüküm bulunur. Bu durumda olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenen raporlar ve dayanağı tıbbi belgeler SGK Sağlık Kurulunca incelenir ve inceleme neticesinde memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;

– % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primlerinin ödenmiş olması şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanılır.

Memurluk öncesi yapılan doğumların borçlanılması konusu:

5510 sayılı Kanun Madde 41 ile Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, borçlanabilecekleri belirlenmiştir.

Memurluk öncesinde, Ancak, sigortalı olarak zorunlu SGK primleri ödenmiş sürelerden sonra yapılan doğumlar 3 çocuk için sınırlı tutulmuştur. Ve her bir çocuk için 2 yıllık süre toplamda 3 çocuk için 6 yıllık süre SGK ya borçlanıldığında hizmet satın alınabilmektedir.

Bu şekilde yapılan borçlanmalar doğum yapılan tarihte kabul edilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında geçmiş olarak kabul edilmektedir. Yani memur iken borçlanma yapılmış olsa bile memur statüsünde değil işçi statüsünde hizmet olarak kabul edilmektedir.

Emeklilik hizmet ve yaş şartları konusu;

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olan kadınların emeklilik yaş şartı 58 yaşlarını doldurdukları tarihtir. Bu tarihten sonra çalışılan süreler, yapılacak doğum borçlanmaları bu yaş grubunu etkilememektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerinde de, statü olarak esnaf statüsünde devam ettirilmektedir.

Açıklamalarımız bağlamında verdiğiniz bilgiler kapsamında eşinizin durumunu değerlendirmemiz:

Eşimin 2002 – 2005 arası 861 gün SSK günü var ve 30 Mart 2018 de de 657 Memurluk görevine başladı ve halen devam ediyor. 2008 – 2012 ve 2015 doğum yılları olarak 3 çocuğumuz var ve söz konusu doğum yıllarında herhangi bir calismisligi yok , bu bilgiler üzerinden Size birkaç sorum olacaktı :

Soru 1 – Eşimin İş stresinden kaynaklı sağlık sorunları (Serebra Vasküler rahatsızlık, kas romatizması, iltihaplı romatizma ve hipertansiyon…v.s) mevcut ve biz bu ahatsızlıklarından dolayı maluliyet ile ilgili islemleri için nasıl bir yol izlememiz lazım

Cevap 2- Öncelikli olarak SGK eşinizin malullük durumunu kabul ettiğini varsayımından hareketle, eşinizin malullük nedeniyle aylık bağlanması için mutlaka 1800 gün hizmet süresinin olması gerekir. Verdiğiniz bilgilere göre çalışmak suretiyle geçen bu hizmet süresinin tamamlanması gerekir. Doğum borçlanması ile de bu süre tamamlanabilir, ancak kalan süre az olduğu için (4 aylık bir süre) doğum borçlanması yapılmasına gerek olmadan bu sürenin tamamlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Hizmet süresi tamamlandıktan sonra eşiniz, hastaneye giderek hakkında düzenlenecek olan sağlık kurulu raporunu temin etmesi, bunu çalıştığı kuruma yazılı müracaat ile vermesi, kurumunca da sağlık kurulu raporunu malullük yönüyle incelenmesi amacıyla SGK Sağlık Kuruluna göndermesi gerekir. Şayet SGK Sağlık Kurulu malullük kararı verir ise Kurumunca onay alınıp eşinize ait emeklilik için belgeleri SGK ya göndermesi gerekir. Aylık bağlanması için de belirttiğimiz gibi mutlaka 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün hizmetinin olması gerekir.

Soru 2- Eşimin istifa etmesi halinde malullük ile ilgili işlemleri yapabilir miyiz ?

Cevap 2- Malullük ile ilgili işlemler istifa ettikten sonra da yapılabileceğini değerlendirmekteyiz. 5510 sayılı Kanun Madde 25 hükmündeki şartlarda malullük aylığının memur olarak çalışmakta iken görevinden ayrılmış ve başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlardan da bahsedilmektedir. Bu durumda da en azından 1800 gün hizmetini tamamlaması faydalı olacaktır.

Soru 3- Eşimin bu calısmıslık suresi ile istifa etmesi durumunda normal emekli olabilmesi için ne kadar süre ve ne şekilde prim yatırmamız lazım? ( Eşim 1979 Ağustos doğumlu)

Cevap 3- Normal emekli olabilmesi için mutlaka 58 yaşını doldurması gerekir. Ayrıca, hizmet olarak da 25 hizmet yılının olması gerekir.

Soru 4- Eşimin emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigorta yatırabilir miyiz ya da emekli olabilmesi için ne yapmamız lazım?

Cevap 4- 5510 a tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık yaptırılabilir. Bu şekilde yapılacak işlemde statü esnaf statüsünde yani 5510/4-b statüsünde işlem görür. Bu durumda da emeklilik hizmet süresini tamamladığında yine 58 yaşında emekli olur, ancak emeklilik statüsü memur değil de esnaf statüsünde gerçekleşir.

Not: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ancak, değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Yine de, ileride herhangi bir hak kaybı ortaya çıkmaması açısından SGK ya yazılı müracaat edip bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla