Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yargıtay: İşyeri telefonunu izinsiz kullanan yandı

Yargıtay: İşyeri telefonunu izinsiz kullanan yandı
Tamircin Burada

Yargıtay işyeri telefonunu izinsiz kullanan işçinin tazminatsız kovulabileceğine hükmetti.

Bir yiyecek içecek şirketinde otomat makine operatörü olarak çalışan işçi, iddiaya göre, makinelere takılan data hattını şahsi işleri için kullandı.

Hatlarla bir dizi görüşme yapıldığını tespit eden işveren, çalışanı tazminatsız kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, ücret ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket ise davacının otomatlardaki data hattını şahsi işlerinde kullandığının tespit edilmesi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (e) alt bendi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savundu.

TAZMİNATSIZ KOVULMALI

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyerine ait telefonu izinsiz kullanan işçinin tazminatsız atılması gerektiğine hükmederek, mahkeme kararını bozdu.

Dava dosyasını yeniden inceleyen İş Mahkemesi, davacının fesih nedeni olarak gösterilen eylemlerine ilişkin hakkında disiplin soruşturması yapılmadan, başka alternatiflerin değerlendirilmeden yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmederek, ilk kararında direndi. Bu karar da davalı şirket tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

“İŞVEREN ZARAR UĞRATILMIŞ”

Genel Kurul kararında; davacının, sorumlu olduğu otomat makinelerinin içindeki arızalı telefon hatlarının yeni telefon hatları ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini, değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmeyip bu telefon hattı ile özel görüşmeler yaptığının tespit edildiği hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Arızalı telefon hatlarının değiştirilmesi için yeni telefon hatlarının davacıya teslim edildiği ancak değişim işleminden sonra davacının bir telefon hattını iade etmeyerek kullandığının tespit edildiği ve davacının bahsi geçen telefon hattını kullanması nedeniyle 1.000TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu şekilde işverenin zarara uğratıldığı belirtilmiştir. Dosya kapsamında bulunan mobil iletişim kullanım ücreti detayları ile abonelik ve adres bilgilerinin araştırılmasına ilişkin yazı cevaplarının incelenmesinden bahsi geçen telefon hattı ile görüşme yapılan kişilerin davacının akrabaları olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının davalı işverenin izni olmadan makineye takılı telefon hattını alarak kullandığı yaptığı açıktır. Bu durumda davalı işverene ait olan ve kullanması için davacıya verilmeyen telefon hattının davalı işveren tarafından tespit edilene kadar davacı tarafından kullanılması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğundan davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır. İş Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla