Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

El Koruma Standartları nelerdir?

El Koruma Standartları nelerdir?
Tamircin Burada

El Koruma Standartları nelerdir? işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu el ve kol için yaralanma potansiyeli mühendislik ve iş organizasyonu gibi önlemlerle engellenemiyorsa çalışanların uygun el kol koruyucu kullanmaları gerekmektedir.

El Koruma Standartları

Kişisel koruyucu ekipmanlardan el koruma grubu, koruma gerektirdikleri risklerin derecesine göre 3 farklı kategoriye ayrılırlar.

KATEGORI I : DÜŞÜK RİSK

Bu grup eldivenler, riskin çok rahat tanımlanabildiği kategori grubuna girer. Bu yüzden bahçe eldivenleri ve ev işleri eldivenleri bu gruba girer. Buna rağmen bu grup eldivenlerde CE belgesi mutlaka olmak zorundadır ve TS EN 420 standartlarını karşılamalıdır.


El Kol Koruyucular Genel Bilgilendirme


KATEGORI II : ORTA RİSK

Bir çok eldiven bu gruba girer. Bu gruptaki eldivenler için, üretici, ürettiği eldivenin TS EN 420 genel şartları gerekliliklerine ve CE işaretleme şartlarına uygun üretildiğinin yanı sıra, kullanım alanına göre çeşitlilik gösteren testlerden başarı ile geçtiğini ispatlamak zorundadır. Kategori II grubu eldivenler, teste tabi tutulduğunu ve hangi  performansla geçtiğini gösteren bir amblemle işaretlenmiş olmalıdır.

Sürtünme Direnci : Eldiven zımpara kağıdının üzerinde belirli bir basınç altında dairesel hareketlerle sürtünmeye maruz bırakılır. Eldivende bir delik oluşana kadar işlem tekrarlanır.

Kesilme Direnci: Sabit hızda dönen dairesel bir bıçağın, eldiveni kestiği an, eldivenin performansı ölçülür.

Yırtılma Direnci : Yırtılmaya karşı direnç testi, üçgen bir platformda eldiven gerilerek ve boyuna çekilerek güç uygulaması sonucunda, yırtıldığı an ölçülerek yapılır.

Delinme Direnci : Belli ölçüleri olan ve 10 cm/dk. Hız ile eldivene batırılan bir iğnenin, eldiveni delmesi için gereken kuvvetin miktarı ile ölçülür.

El Koruma Standartları nelerdir?

 

 

 

El Koruma Standartları nelerdir?
el kazası

Ayak Koruyucular Genel Bilgilendirme


KATEGORI III : YUKSEK RISK:

Bu guruba giren eldivenler, kullanıcının hemen ve açıkça fark edemediği risklere karşı koruma sağlar. Bu risklerin doğurduğu kaza sonuçları genelde ciddi ve kalıcı hasarlara yol açar. Örneğin çok sıcağa ya da çok soğuğa karşı koruma sağlayan eldivenler gibi…

 

Eldivenlerde EN Standartları

CE KATEGORİ 89/686/EEC Direktifi

• Kategori 1- Minör Riskler:

Kullanıcılar için muhtemel yüzeysel risklere karşı koruyucu eldivenler, üretici firmalar tarafından test edilip  onaylanabilir.
CE işareti, EN standartlarıyla beraber kullanılır.

• Kategori 2- Temel Riskler:

Onaylanmış kurumların laboratuvarlarında Avrupa normları testlerinden geçmiş ve onaylanmış kurum tarafından verilmiş uygunluk (CE ve EN) belgelerine sahip koruyucu eldivenleri kapsar. CE işareti, EN standardıyla beraber kullanılır.

 

 

• Kategori 3- Majör Riskler ve Telafisi Olmayan Hasarlar:

Kategori 3 Eldivenleri: EC kalite garanti sistemi ya da EC kalite sigortası tarafından ilave üretim kontrollerinden geçirilir. CE işareti, onaylanmış kurum ve kimlik numarası EN standartlarını gösteren piktogramla beraber kullanılır.

CE, Avrupa standartlarına uyum işaretidir ve her eldivenin ve ambalajın üstünde olmalıdır. Bütün eldivenler, EN 420 standardına haiz olmak zorundadır.

EN 420 Genel Gereklilikleri

 • Amaca uygunluk
 • Zararsızlılık: Eldiven kullanıcıya hiçbir zara vermemelidir.
 • Yapı: Dikiş yerlerinden dolayı eldivenin genel performansında eksilme olmamalıdır.
 • Depolama: Özel depolama koşulları belirlenmelidir.
 • Ölçü: Eldiven, onaylanmış ortak standartlara göre, yani Avrupa el ölçüsüne uygun olarak üretilmelidir.
 • Eldivenli El Hassasiyet Ölçümü: Hassasiyet derecisi 1’den 5’e kadardır.
 • Ürün Bilgisi ve İşaretleme: Her ürün, üretici ve eldiven ismi, ölçüsü ve CE işareti ile kullanılır.
 • Paketleme: Üretici ve eldiven ismi, CE işareti, iletişim bilgilerini içerir. Kategori II ve III eldivenlerde, sahip olduğu piktogramlar ve spesifik risklere karşı performans değerleri gösterilmelidir.
 • Kullanım kılavuzu

Web Tasarımı

EN 388 Mekanik Riskler

Performans Değerleri 1 2 3 4 5
a.       Aşınma (devir) <100 >100 >500 >2000 >8000
b.      Kesilme (İndeks) <1,2 >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0
c.       Yırtılma (Newton) <10 >10 >25 >50 >75
d.      Delinme (Newton) <20 >20 >60 >100 >150

 

Genel Gereklilikler

 • Aşınmaya Dirençli (a)= Sabit hızda, numunenin aşınarak yıpranması için gereken devir sayısı (0’dan 4’e kadar)
 • Dilimleyerek Kesilmeye Direnç (b)= İçeriğin, numuneyi sabit hızda kesmesinin devir sayısıyla hesaplanması (0’dan 5’e kadar)
 • Yırtılmaya Direnç (c)= Numuneyi yırtmaya yarayan güç (0’dan 4’e kadar)
 • Delinmeye Direnç (d)= Numuneyi standart çelik matkapla delmek için gereken güç (0’dan 4’e kadar)

 

Kimyasal Maddeler Riski

Performans Değerleri 1 2 3
AQL <4,0 <1,5 <0,65

 

Bu kategoride, EN 374 Standardındaki eldivenler için uygundur ve sıvı kimyasallara direncini gösterir. Tüm kimyasallara karşı koruma sağlayan tek çeşit eldiven olamaz. Önemli olan, eldivenin kimyasallara ve uygulamaya karşı etkili şekilde koruma sağlamasıdır. Kimyasal tehlikelere (sızdırma) karşı koruma, kimyasalın eldivenin içine sızma zamanına göre ölçülür. Aşağıdaki tabloda bu zamanları görebilirsiniz.

 

Performans Değerleri (sızma) 1 2 3 4 5 6
Ölçülen Zaman ≤ 10 >10 >30 >60 >120 >240 >480

 

Kimyasal ürünler açısından dayanıklılık seviyesi düşük olan bir eldiven, sadece “su geçirmez” olarak kabul edilir.

 

EN 407 Isıya Karşı

Performans Değerleri 1 2 3 4
a.       Isı ve/veya yanma ile ilgili bir durum Alevlenme zamanından sonra

 

Parlama zamanından sonra

≤20s

 

 

≤10s

 

 

≤120s

 

≤3s

 

 

≤25s

≤2s

 

 

≤5s

b.      Sıcaklıkla temas direnci Temas Direnci

 

 

Eşik Zamanı

100°C

 

 

≥15s

250°C

 

 

≥15s

350°C

 

 

≥15s

500°C

 

 

≥15s

c.       Konvektiv ısı (ısı transfer gecikmesi) ≥4s ≥7s ≥10s ≥18s
d.      Radyant ısı (ısı transfer gecikmesi) ≥5s ≥30s ≥90s ≥150s
e.      Küçük ergimiş metallere (≠ damlacık) ≥5 ≥15 ≥25 ≥35
f.        Büyük ergimiş metallere (kütle) 30g 60g 120g 200g

 

EN 511 Soğuğa Dayalı Riskler

 

Performans Değerleri 1 2 3 4
a.       Konvektiv soğuk. Termal yalıtım ITRm².°C/W ITR< 0.10≤ITR<0.15 0.15≤ITR<0.22 0.22≤ITR<0.30 0.3≤ITR
b.      Temaslı soğuk. Termal direnç Rm².°C/W R< 0.025≤R<0.050 0.50≤R<0.100 0.100≤R<0.150 0.150≤R
c.       Su geçirmezlik testi Olumsuz Olumlu

 

EN 1149-1 Antistatik Özellikler

Eldivenin test edilmiş yüzey direnci, operatörün elindeki, ohm/kare (Ω) cinsinden birikmiş statik elektriği dağıtmaya yarar.

 

EN Gıda Direktifleri

Gıda ile temas edebilir. (EC/1935/2004 Direktifi)
EN 421
İyonize radyasyon ve radyoaktif kirlilik
Eldivenin su geçirmezlik testine ve kullanım alanına bağlı olarak belirli testlere tabi olması gerekir.
EN 1082-1
Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı Koruyucu Eldiven ve Kolluklar-Çelik Örgü Eldiven ve Kolluklar

 

Mekanik ve Termal Eldiven Malzemeleri

Doğal Fiberler Pamuk, yün
Deri
Sentetik Fiberler Polyester, polipropilen, polyamid, para-aramid (kelvar), dyneema, meta-aramid (kermel, nomex)
Polimerler Poliüretan, nitril köpük, nitril, lateks

 

Kimyasal Eldiven Malzemeleri

 • Lateks
 • PVC
 • Nitril
 • Neopren
 • Butil

 

 

Yazının ve görsellerin tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğinde kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla