Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
Tamircin Burada

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı, iş makinalarında iş güvenliği ve kazalara neden olan hareketler eğitiminin sonucunda yapılan sınav aşağıdadır.

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı

Neden İş Güvenliği ekibince hazırlanan, İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli ayaklarından olan çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve güvenlik kültürünü yaymak için hazırlamış olduğumuz sınavlara tüm çalışanlar katılabileceklerdir. Sınavlar herkese açıktır.

Bu bölümde ilgili sınava girmeden önce İş makinelerinde iş güvenliği ve kazalara neden olan hareketler  BURADAN  almanızı tavsiye ediyoruz.


Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?

Güvenli İstifleme Nasıl Yapılır
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları
Doğru! Yanlış!

Yaşama hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir?

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda hangi forklift tipi kullanılmalıdır?

Nevşehir İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Acil çıkış ve ilk yardım aşağıdaki renklerden hangisi ile temsil edilir?

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ
Doğru! Yanlış!

I- Sürücü için kabin bulunmalıdır.
II- Forklift devrilmeyecek yapıda olmalıdır.
III- Forkliftin devrilmesi hâlinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
IV- Forklift, devrilmesi hâlinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olmalıdır.
Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılmasıyla ilgili yukarıdaki önlemlerden hangileri doğrudur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi!
Doğru! Yanlış!

Kaldırma araç ve makinelerinin bütünüyle kontrolü yetkili kişi tarafından hangi periyotlarda yapılır?

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı 1
Doğru! Yanlış!

İş makinalarında iş güvenliği
Olmadı, biraz gayret...

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


Neden İş Güvenliği

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
İş Makinesi Giremez

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

Web Tasarımı

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla