Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri
Tamircin Burada

İSG Profesyonelleri için hazırladığımız iş güvenliği kanunu hazırlık testleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarını kapsayan doğru / yanlış seçenekleri içeren sorulardan oluşur. Bu test genel olarak çalışanlara, işverenlere, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerini kapsamaktadır. 12 sorudan oluşan testin sonunda doğru ve yanlış seçenekleri ile cevap açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri

İSG Profesyonelleri, çalışanlar, işverenler için hazırlanmış testler 3 bölümden oluşur. Her bir test 12 sorudan oluşmaktadır.

6331 Sayılı Kanun -1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne risk denir

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

ÖNLEME denir.

İşin durdurulması kararı iş müfettişleri tarafından mülki idare amiri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çırak ve stajyerleri kapsamaz

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır

Tozla Mücadele Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan organizasyona işveren denir

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşyeri denir

Askeri işyerlerinin denetimi askeri iş müfettişleri tarafından yerine getirilir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birime ortak sağlık ve güvenlik birimi denir

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi denir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi, Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder.

Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Kabul Edilebilir_Risk; Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.

Elle Taşıma İşlerinde Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Doğru

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenli­ ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Çalışanı, yürütülen işten kaynakla­nan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar kişisel koruyucu donanımı ifade eder.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kamu kurum ve kuruluşları hariç elliden az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği desteklerinden faydalanabilir

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir

Profesyoneller için 6331 Kanunu
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

 

6331 Sayılı Kanunu -2 Testi için diğer sayfaya geçiniz…

 

Sayfalar: 1 2 3

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Güvenli KKD , Eylül 20, 2023 @ 11:27 pm

    Oldukça başarılı bir çalışma olmuş hocam emeklerinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir