Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri
Tamircin Burada

İSG Profesyonelleri için hazırladığımız iş güvenliği kanunu hazırlık testleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarını kapsayan doğru / yanlış seçenekleri içeren sorulardan oluşur. Bu test genel olarak çalışanlara, işverenlere, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerini kapsamaktadır. 12 sorudan oluşan testin sonunda doğru ve yanlış seçenekleri ile cevap açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri

İSG Profesyonelleri, çalışanlar, işverenler için hazırlanmış testler 3 bölümden oluşur. Her bir test 12 sorudan oluşmaktadır.

6331 Sayılı Kanun -1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç elliden az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği desteklerinden faydalanabilir

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler
Doğru! Yanlış!

ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir

Kabul Edilebilir_Risk; Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder.

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenli­ ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan organizasyona işveren denir

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

İşyeri denir

Çalışanı, yürütülen işten kaynakla­nan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar kişisel koruyucu donanımı ifade eder.

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne risk denir

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

ÖNLEME denir.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birime ortak sağlık ve güvenlik birimi denir

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi denir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi, Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çırak ve stajyerleri kapsamaz

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

İşin durdurulması kararı iş müfettişleri tarafından mülki idare amiri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir.

Askeri işyerlerinin denetimi askeri iş müfettişleri tarafından yerine getirilir

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Profesyoneller için 6331 Kanunu
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri 1

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

 

6331 Sayılı Kanunu -2 Testi için diğer sayfaya geçiniz…

 

Sayfalar: 1 2 3

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Güvenli KKD , Eylül 20, 2023 @ 11:27 pm

    Oldukça başarılı bir çalışma olmuş hocam emeklerinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla