Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi

Bingöl İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi yani İSGB, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim veya bölümdür. İSGB, özellikle fazla sayıda çalışan bulunan işyerleri için isg faaliyetlerinin doğru, düzenli ve etkin yürütülmesi için son derece önemlidir

Çağrı Tasarım Kampanya

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi şartları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu öncesinde İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile düzenlenmiş ancak bu yönetmelik daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel mevzuatta İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile isg şartları düzenlenmiştir.


Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Hangi İşyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulur

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görev yapması gereken işyerlerinde kurulmalıdır.

MADDE 5 – (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

İSGB kurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta sadece tam zamanlı iş güvenliği uzmanı değil aynı zamanda tam zamanlı işyeri hekiminin de görevlendirilmiş olması şarttır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan,
Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmalıdır.

İlginizi Çekebilir!  Metal İşleme Akışkanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazası Kapsamı ve Bildirim Süreleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Hangi Şartları Taşımalıdır

İsgb, işyerinde çalışan kişi sayısına uygun büyüklükte bir alanda hizmet vermelidir. Ayrıca bu birimin işyerinde asıl işin yapıldığı bölümde ve giriş katında kurulması gereklidir. Bunun amacı, gerektiğinde tüm çalışanların kolaylıkla iş sağlığı ve güvenliği birimine ulaşabilmesidir.

Tam zamanlı görev yapan her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ayrı ayrı en az 8 m²’lik odalar olmalıdır. Ayrıca ilkyardım ve acil müdahale için en az 12 m²’lik bir oda tahsis edilmelidir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
1/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
6/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
7/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
14/36
Neden Güvenlik Kültürü?
15/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
1542 Kişinin Katili Kim?
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Kazalarının Nedenleri
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
24/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
25/36
İş Güvenliği Kültürü
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
28/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
35/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 1
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 2
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 4
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 6
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 7
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 8
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 10
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 12
20 29
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 14
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 15
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 16
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 18
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 22
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 24
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 25
16 33
İş Güvenliği Kültürü 26
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 28
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 30
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 32
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 34
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 35
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 36
24 25

İsgb’de aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır;

Steteskop,
Tansiyon aleti,
Otoskop,
Oftalmoskop,
Termometre,
Işık kaynağı,
Küçük cerrahi seti,
Paravan, perde v.b,
Muayene masası,
Refleks çekici,
Tartı aleti,
Boy ölçer,
Pansuman seti,
Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
Keskin atık kabı,
Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
Seyyar lamba,
İlaç ve malzeme dolabı,
EKG cihazı
Negatoskop
Tekerlekli sandalye.
Ayrıca işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

İlginizi Çekebilir!  Elle Taşıma İşlerinde Riskleri Azaltma Yöntemleri

Kurumsal Kimlik


İş Güvencesi ve İşe İade Davalarında Hukuki Süreç!


İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin Görevleri Nelerdir ?

İsgb’lerin görev yetki ve sorumlulukları, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarından ibarettir. Yani bu birim aslında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlerini tam olarak yapabilmeleri amacıyla düzenli bir alan oluşturmaktadır.

İSGB’nin en önemli sorumluluğu aynı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen göstermektir.


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − four =

Önceki Yayın
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışır?

Sonraki Yayın
NİG’de en çok okunan İSG yayınları

Hangi işlerde fazla çalışma yapılamaz?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share