Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi
Tamircin Burada

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi yani İSGB, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim veya bölümdür. İSGB, özellikle fazla sayıda çalışan bulunan işyerleri için isg faaliyetlerinin doğru, düzenli ve etkin yürütülmesi için son derece önemlidir

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi şartları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu öncesinde İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile düzenlenmiş ancak bu yönetmelik daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel mevzuatta İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile isg şartları düzenlenmiştir.


Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Hangi İşyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulur

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görev yapması gereken işyerlerinde kurulmalıdır.

MADDE 5 – (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

İSGB kurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta sadece tam zamanlı iş güvenliği uzmanı değil aynı zamanda tam zamanlı işyeri hekiminin de görevlendirilmiş olması şarttır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan,
Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmalıdır.


İş Kazası Kapsamı ve Bildirim Süreleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Hangi Şartları Taşımalıdır

İsgb, işyerinde çalışan kişi sayısına uygun büyüklükte bir alanda hizmet vermelidir. Ayrıca bu birimin işyerinde asıl işin yapıldığı bölümde ve giriş katında kurulması gereklidir. Bunun amacı, gerektiğinde tüm çalışanların kolaylıkla iş sağlığı ve güvenliği birimine ulaşabilmesidir.

Tam zamanlı görev yapan her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ayrı ayrı en az 8 m²’lik odalar olmalıdır. Ayrıca ilkyardım ve acil müdahale için en az 12 m²’lik bir oda tahsis edilmelidir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Neden Güvenlik Kültürü?
1/36
İş Kazalarının Nedenleri!
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
9/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
10/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
11/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
13/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
14/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
17/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
21/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
25/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
34/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Neden Güvenlik Kültürü? 1
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 2
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 5
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 6
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 9
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 10
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 11
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12
26 23
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 13
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 14
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 15
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 16
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 17
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 21
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 22
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 25
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 26
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 27
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 28
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 32
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 34
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 35
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27


İsgb’de aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır;

Steteskop,
Tansiyon aleti,
Otoskop,
Oftalmoskop,
Termometre,
Işık kaynağı,
Küçük cerrahi seti,
Paravan, perde v.b,
Muayene masası,
Refleks çekici,
Tartı aleti,
Boy ölçer,
Pansuman seti,
Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
Keskin atık kabı,
Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
Seyyar lamba,
İlaç ve malzeme dolabı,
EKG cihazı
Negatoskop
Tekerlekli sandalye.
Ayrıca işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

OSGB Hizmetleri


İş Güvencesi ve İşe İade Davalarında Hukuki Süreç!


İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin Görevleri Nelerdir ?

İsgb’lerin görev yetki ve sorumlulukları, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarından ibarettir. Yani bu birim aslında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlerini tam olarak yapabilmeleri amacıyla düzenli bir alan oluşturmaktadır.

İSGB’nin en önemli sorumluluğu aynı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen göstermektir.


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla