Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi – Genelge

isg yönetmelikleri

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi – Genelge Başbakanlık tarafından yaynlanmıştı…

Çağrı Tasarım Kampanya

Başbakanlık Genelgesi;

No: / 27879

İçindekiler

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi – Genelge

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.


Mobbingle Mücadele


 

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır.

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.

Web Tasarımı


Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
3/23
Mobbingle Mücadele
4/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
5/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
6/23
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi - Genelge 1
7/23
Mobbing Psikolojik Terör!
8/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
9/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
10/23
Stresle Mücadele
11/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
12/23
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi - Genelge 2
13/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
14/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
15/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
16/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
17/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
18/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
19/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
20/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
21/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
22/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
23/23

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 3
5 10
Mobbingle Mücadele 4
2 13
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 5
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 6
8 7
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi - Genelge 3 7
7 8
Mobbing Psikolojik Terör! 8
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 9
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 10
8 7
Stresle Mücadele 11
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 12
7 8
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi - Genelge 4 13
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 14
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 15
4 11
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 16
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 17
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 18
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 19
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 20
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 21
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 22
9 6
Yaşama Hakkınızı Koruyun 23
9 6

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirmesi : 3T Risk Matrisi

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

İlginizi Çekebilir!  İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

 

Total
0
Shares
4 yorum
 1. son yıllarda en çok rastlanan mobbing yöntemleri… %
  İstifaya zorlama 16.94
  Kötü muamele 15.31
  Sözlü taciz 14.64
  Ayrımcılık 11.88
  Hakaret 11.65
  Görev yeri değiştirme 11.34

  İşyerinde böyle bir durum ile karşılaştığınızda bunu mutlaka belgeleyin. Bu yüzden bilgi ve belgeleri (e-posta, not, mesaj) günü gününe saklayın. Şahitler de önemli. ALO 170’i arayarak psikolojik ve hukuki destek isteyin.

 2. Burada amaç şudur, İŞÇİNİN ÇALIŞMA ORTAMINI KATLANILMAZ BİR DURUMA GETİRMEK SURETİYLE İŞÇİYİ YILDIRMAK VE İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILMASINI SAĞLAMAK .

 3. Mobbinge uğrayanların genel özellikleri

  *İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan,
  *İlişkileri olumlu ve çevresindekilerce sevilen,
  *Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen,
  *Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık,
  *Bağımsız ve yaratıcı,
  *Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan.
  *Bazen de işyerinde sessiz, iletim kuramayan işçilere yönelebiliyor.
  Bunlar işverenin yıldırma politikası olabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 + 19 =

Önceki Yayın
iş güvenliği uzmanları

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-2

Sonraki Yayın
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-1

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-3

İlgili Yayınlar
Total
0
Share