Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Kazalar!

İş güvenliği videoları

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Kazalar, potansiyel tehlikeleri beraberinde getirir.

Online İSg Eğitimi

İçindekiler

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, risklerin büyüklüklerini hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir. Aşağıda izleyeceğiniz görüntülerde risk değerlendirmelerinin yapılmamasının sonuçlarını göreceksiniz.

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Çağrı Tasarım Kampanya


Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri


Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Kazalar! – VİDEO


Risk değerlendirme çalışmalarının amacı tehlikeyi belirlemek, her tehlike için risk boyutunu tahmin etmek ve riskin kabul edilir olup olmadığına karar vermektir. Bir işletmede risk analizinin yapılması iş kazaları, meslek hastalıklarını, gün ve proses kayıplarına ve kazaya ramak kala olayların yaşanmasına engel olacaktır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
1/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
2/36
1542 Kişinin Katili Kim?
3/36
Neden Güvenlik Kültürü?
4/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
9/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
10/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
11/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
17/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
19/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
31/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
İş Kazalarının Nedenleri!
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 1
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 2
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 3
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 4
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 5
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 7
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 9
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 10
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 11
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 12
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 17
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 19
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 20
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 23
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 29
21 28
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 31
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 32
16 33
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 34
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 36
22 27

Risk Değerlendirme Tanımı

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline TEHLİKE denir.  Risk ise; tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder. Yani risk değerlendirmesi, risklerin büyüklüklerini hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir.

Web Tasarımı

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

İlginizi Çekebilir!  İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu da dâhil tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılır.

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi;


İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi


a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşur.

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici birinci maddesi uyarınca İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü henüz yürürlüğe girmemiş işyerlerinde bu ekip içerisinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı bulunmaksızın da diğer ekip üyeleri tarafından risk değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. İşveren ihtiyaç duyduğu takdirde bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması hâlinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Risk değerlendirmesi hangi yöntemle yapılır?

Risk değerlendirmesinin yapılacağı sektör özelinde herhangi bir yöntem kısıtlaması mevcut mevzuatta bulunmamakla birlikte yapılacak çalışma öncesinde işyerinde toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

Risk değerlendirmeleri kaç yılda bir yenilenir?

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir

İlginizi Çekebilir!  Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri

Risk değerlendirmeleri ne zaman yenilenir?

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir;

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması


İşyerlerinde Risk ve Tehlikeler


Risk Değerlendirme Yapmayanlara Yaptırımlar

Her tehlike sınıfındaki işletmelerde risk değerlendirme raporu ve acil durum planı hazırlama yasal zorunluluk haline gelmiştir. Sadece risk analizini yaptırmış olmak yaptırımlara engel teşkil etmemektedir. Bunun yanında düzeltici ve önleyici faaliyetleri tespit etmemek, sonucunda aksiyon almamakta belli yaptırımlara bağlanmıştır.

İş yerlerinde işin durdurulması ile ilgili yönetmelik gereği işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması gerekir.

Devamı durumunda ve devam eden her ay için yaptırım uygulanır. Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda Ceza Hukuku kapsamında İşveren de ilgili teknik personellerde sorumlu tutulacaktır. Düzeltici önleyici faaliyetler uygulamakla yükümlü işveren olarak risk değerlendirme raporunun dahi hazırlanmamış olması bilinçli taksir olarak değerlendirilebilir.

Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi

Risk değerlendirmesi kantitatif ve kalitatif olarak yapılabilir. Kantitatif risk analizinde, riski hesaplarken matematiksel teoremler kullanılarak risk değeri bulunur. Kalitatif risk analizinde, tehdidin olması ihtimali, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile işlenerek risk değeri bulunur.

İş sağlığı ve güvenliğinde reaktif olmak, tazmin edici olmak anlamında kullanılır. İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif olmak, ölçülebilinen önleyici faaliyet içeren olmaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde reaktif değil, proaktif olmak gerekmektedir. Tüm işyerlerine uyacak bir risk analiz metodu mevcut değildir. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı güvenliği uzmanı olsa bile bir analistin yapabileceği işlem değildir. Üst yönetim kadrosundan tüm işçilere kadar herkesin birlikte çalışması ile başarıya ulaşır

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − 9 =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

İlgili Yayınlar
Total
0
Share