Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı!
Tamircin Burada

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir.

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar

Ergonominin 7 Basit Kuralı!


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


 

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin.Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


Ergonomi Nedir?

Ergonomi, İnsanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani , işe göre insan değil, insana göre iş demektir.

Ergonomi, iş ve çalışma alanı, alet / donanım ve ekipman dizayn eder. Ayrıca insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumunu sağlar.

Hareketler simetrik olmalıdır. Çalışma istasyonu, normal duruştaki görüş ve uzanma mesafesine göre dizayn edilmelidir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 1

 

Kısaca; Ergonominin temel felsefesi  İNSAN – MAKİNE – ÇEVRE ilişkileridir.

Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaşımını, insan ve makine arasındaki ilişkiye uygular. (Chapanis, 1976).

 


Web Tasarımı


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 2

 

Çalışma ortamı, işi yapan insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda iş ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en yüksek verim elde edilir.

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3

 

Çalışma sisteminin Ergonomik olması,  birbirini izleyen, beş ölçüte uygunluğu ile ölçülür;

 1. Yapılabilirlik (işin biyolojik yetenek sınırları içinde olması),
 2. Dayanabilirlik (işin sürdürülebilir iş başarımı –performans- sınırları içinde olması),
 3. Kabul edilebilirlik (işin sosyal sınırlar içinde bulunması),
 4. Hoşlanılabilirlik (işin psikolojik beklentilere uygun olması)
 5. Kendini gerçekleştirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin edilmesi)

Sağlığımızı Korumak İçin Temel Prensipler

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 4

 

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
1/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
8/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
9/36
1542 Kişinin Katili Kim?
10/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
14/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
15/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
16/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
17/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
İş Kazalarının Nedenleri!
26/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
İş Kazalarının Nedenleri
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
32/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
34/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 1
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 2
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 4
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 8
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 9
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 10
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 12
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 14
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 15
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 16
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 17
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 18
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 24
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 26
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 27
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 32
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 34
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 35
23 26
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30


 

Antropometrik ölçüler ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaşık 13 cm daha uzundur. Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Almanya’da erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, Türkiye’de 169 cm, uzak doğuda 152 cm dir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 6

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 7

 

 

Ergonomi Bilimi!

Yaşadığı çevre ile sıkı bir etkileşim içinde bulunan insanı, çalıştığı ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumak için Ergonomi bilimi, tıbbi, teknik, ekonomik ve psikolojik konularda çalışmalar yapar. Uygulamalı Ergonomi; İSG ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk ve hastalıkların ve dolayısıyla iş kazalarının en alt düzeye indirilmesi çalışmalarını kapsar.

İşyerindeki fiziksel stres miktarını asgari düzeye indirmek, insan ve teknolojilerin etkileşim yollarının sürekli çalışılmasını gerektirir. Daha sonra bu çalışmalardan öğrenilenler, etkileşimi geliştirmek için uygulamaya konulur ki bu Ergonomi biliminin diğer bir tanımıdır. Zaten Ergonomi kavramı pratikte işyerinden kaynaklanan tüm fiziksel stresin minimizasyonu için kullanılmaktadır.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


Bir makine veya sistem gerektiğinden fazla karmaşık veya teması tehlikeli ise çalışan insanlar bundan tam verimi elde edemeyeceklerdir. Üstelik rahatsız ve tehlikeli çalışma koşullarının da ortaya çıkması, İSG`ye ve dolayısıyla da üretkenliğe, kaliteye zarar verir.

ERGONOMİNİN TEMEL AMACI

Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Başka bir deyişle azami performansı (verimlilik vb.) asgari insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir.

Endüstrileşmenin her aşamasında vazgeçilmez unsur insan faktörünün sağlık, güvenlik gibi sorunları ancak yirminci yüzyılın ilk yarısında ele alınmış, İSG ile verimlilik arasındaki önemli ilişkinin de fark edilmesi ile birlikte, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak inceleyecek bir disiplin arayışı başlamıştır. Bu durum “Ergonomi” biliminin doğmasına yol açmıştır.

Endüstriyel Ergonomi, çalışan için, sağlık ve güvenliğinin yükselmesi ile yüksek moral kaynağı olurken, performanslarının artmasıyla işletme için artan kalite, üretkenlik ve rekabet edebilirlik anlamına gelmektedir.


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

Günümüzde çalışma ortamında karşılaşılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası risklerin araştırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düşürülmesi gibi tüm İSG konuları, Uygulamalı Ergonominin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

Ergonomi, işle ilgili sağlık sorunlarının yok edilebilmesi, iş verimin yükseltilebilmesi için iş ortamı tasarımının nasıl olacağını ve çalışana nasıl uyumlaştırılacağını amaçlar. Başka bir ifade ile, çalışanın işe değil işin çalışana uydurulması hedeflenir. Örneğin, çalışanın evraklara, dosyalara vs. ulaşmak için gereksiz yere uzanmasını önlemek amacı ile çalışma masasının yüksekliğinin ve genişliğinin çalışanın ihtiyacına göre tasarlanması gerekir.

 

Kaynak; Neden İş Güvenliği İSG Komistesi

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazarlara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla