Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

2024 Yılı Para Cezaları

2024 Yılı Para Cezaları
Tamircin Burada
2024 yılı idari para cezaları belirlendi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtildi. En düşük ceza 3.138 TL den 4.972 TL’ye, en yüksek ceza 1.886.732 TL’den 2.958,02 TL’ye çıktı

2024 Yılı Para Cezaları

Buna göre en düşük ceza 4.972 TL  ile “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” ve “çalışanların eğitimlerinin usulüne göre yapılmaması”,  en büyük ceza ise 2.958 TL ile “Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi” ne ait, “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. , İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek., Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. ”

İdari Para Cezaları

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır.

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a 24.607 TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 24.607 30.758 36.910 24.607 36.910 49.214 36.910 49.214 73.821
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 24.607 24.607 30.758 36.910 24.607 36.910 49.214 36.910 49.214 73.821
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 61.602 61.602 77.002 92.403 61.602 92.403 123.204 92.403 123.204 184.806 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 61.602 61.602 77.002 92.403 61.602 92.403 123.204 92.403 123.204 184.806 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 30.782 61.564 92.346 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL
26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c 18.452 27.678 36.904 55.356 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 36.943 36.943 46.178 55.414 36.943 55.414 73.886 55.414 73.886 110.829 TL
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 55.432 55.432 69.290 83.148 55.432 83.148 110.864 83.148 110.864 166.296 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 24.607 24.607 30.758 36.910 24.607 36.910 49.214 36.910 49.214 73.821 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 24.607 TL
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 TL / her çalışan için *
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 18.452 18.452 23.065 27.678 18.452 27.678 36.904 27.678 36.904 55.356 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 24.607 36.910 49.214 73.821 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 24.607 24.607 30.758 36.910 24.607 36.910 49.214 36.910 49.214 73.821 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 61.602 61.602 77.002 92.403 61.602 92.403 123.204 92.403 123.204 184.806 TL
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 61.602 61.602 77.002 92.403 61.602 92.403 123.204 92.403 123.204 184.806 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 yılı için uygulanacak temel ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %58,46) 2024 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %58,46)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 616.255 616.255 770.318 924.382 616.255 924.382 1.232.510 924.382 1.232.510 1.848.765 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 986.007 986.007 1.232.508 1.479.010 986.007 1.479.010 1.972.014 1.479.010 1.972.014 2.958.021 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 986.007 986.007 1.232.508 1.479.010 986.007 1.479.010 1.972.014 1.479.010 1.972.014 2.958.021 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 986.007 986.007 1.232.508 1.479.010 986.007 1.479.010 1.972.014 1.479.010 1.972.014 2.958.021 TL
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 12.288 12.288 15.360 18.432 12.288 18.432 24.576 18.432 24.576 36.864 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972 Çalışan başına TL *

* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.


İSG Profesyoneli Belge Ücretleri 2024 Yılı


 

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2024 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %58,46
2024 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %58,46
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 133.981 133.981
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 133.981 133.981
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu
107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 133.981 133.981

Cezaları indirmek için TIKLAYINIZ;

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla