Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Profesyoneli Belge Ücretleri 2024 Yılı

İSG Profesyoneli Belge Ücretleri 2024 Yılı
Tamircin Burada

İSG profesyonelleri için isg belge ücretleri 2024 yılında değerlendirme oranında zam yapıldı. 2023 yılında 383,50 TL olan isg profesyonelleri belge ücreti 2024 yılında 612 TL olarak belirlendi.

2024 Yılı İSG Profesyoneli Belge Ücretleri

Eğitici, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi 2.448,00 ₺
DSP belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi 612,00 ₺
Eğitici, İGU, İH ve DSP belgelerinin vize işlemlerinin yapılması 612,00 ₺

İsg belge ve vize ücret Açıklamaları

  • Belge ücretleri Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabı (ÇSGB İSGGM Belge Ücretleri) aracılığıyla yatırılmaktadır. Döner sermaye işletmesi hesabına yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
  • Sertifika almak için İSG-KATİP’ten “Süreç Yönetimi” Sertifika Başvuruları”  Yeni adımları takip edilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Uygun başvuruların banka bildirimi gerçekleştirilmekte olup Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına (ÇSGB İSGGM Belge Ücretleri) T.C. kimlik numarası ile ödeme yapılmaktadır.

2024 yılı OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri


 

Eğitim Kurumu Vize İşlemleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile  “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Eğitim Kurumu yetkisi alan kurumların; vize işlemleri ile ilgili bildirimleri 23/03/2016 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliklerin 20 inci ve 27 nci Maddelerinin ikinci fıkrasında; “Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde müracaat etmeyen kurumların eğitim programları, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Vize işlemi için başvuruda bulunacak eğitim kurumlarının işlemlerinde; vize tarihinden bir yıl önce uygulanmış ve kesinleşmiş ihtar puanları silinecektir. Ancak, son bir yıl içinde uygulanmış ve uygulanacak ihtar puanları bir sonraki vize dönemine aktarılacaktır.

Bu sebeple vize yaptırması gereken eğitim kurumlarının yönetmeliklerde belirtilmiş olan süreler içerisinde Ek-1 de yer alan dilekçe ekinde istenen belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar:

1-Yetki belgesinin aslı

2- Adresin, iletişim bilgilerinin ve unvanın belirtildiği kaşeli ve imzalı başvuru dilekçesi

3-Ticaret sicil gazetesi* ( Güncel şirket bilgilerini içeren)

4-Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri*

5-Tapu senedi **

6-Güncel Kira sözleşmesi

7-Yapı kullanım izin belgesi**

8-Ada-pafta-parsel bilgisi içeren Numarataj belgesi

9-Yangın raporu (geçerliliği devam eden ve üzerinde eğitim kurumu olarak faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığına dair ibare bulunan)

10- Onaylı ve 1/100 ölçekli plan

11-Sorumlu müdür görevlendirme yazısı ve sorumlu müdürün kabul beyanı

12-Sorumlu müdür ve tam süreli eğiticiler ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin aslı

*Kamu kurum ve kuruluşlarından istenmez

**Eğitim verilecek mekân kamu kurumuna aitse istenmez

 

Ayrıca, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Yönetmeliklerin 20 nci ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücreti”  istenecektir.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla