Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında temizleme ve onarım dahil işlerde veya işyerlerinde benzen ile çalışanlarda sağlık taraması zorunludur. Uzun süreli benzen maruziyeti özellikle hemapoetik sistemde hasara yol açabilir ve kemik iliğinin tüm fonksiyonlarında veya herhangi birinde olumsuz etkileri olabilir

Benzen ile Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşağıda belirtilen temizleme ve onarım dahil işlerde veya işyerlerinde benzen ile çalışanlarda sağlık taraması zorunludur.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


  • Benzen veya benzen içeren ürünlerin üretimi, geri kazanımı, işlenmesi ve transportu sırasında konteynırlardan sıvının çekilmesi ve hortum ve boruların sökülmesi veya sıvıya batmış boruların çıkarılmasını içeren konteynırların doldurulması ve boşaltılması,
  • Benzen ve benzen içeren ürünlerin üretimi, geri kazanımı, işlenmesi ve transportu sırasında Filtrelerin ve katalistlerin değiştirilmesi ve örneklerin alınması,
  • Benzen üretim sistemlerinde yıkım ve onarım işleri
  • Otomobil üretimi (bir gaz boşaltma silindiri olmaksızın üretim fabrikasında yük taşıyan araçların iç yanmalı motorlarla depolarının doldurulması),
  • Petrol motoru test alanı (petrol hortumların bağlanması ve ayrılması),
  • Petrol pompaları ve depolarının bakımı ve temizliği,
  • Sıklıkla maruziyeti içeren araba petrolü dağıtım sistemlerinde mekanik çalışma
  • Kok fabrikasında kok fırınlarının üst bölümü yakınında çalışma.

Benzen Özellikleri

Benzen renksiz, oldukça refraktif, kısıtlı olarak suda-çözünür, karakteristik bir kokusu olan parlayıcı bir sıvıdır. Isıya (yaklaşık 6500 C ye kadar) ve oksidasyona dirençlidir; ancak çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Benzen: Formül : C6H6

CAS numarası : 71-43-2

OEL düzeyi : 3,25 mg/m3 (1 ppm)

Benzenin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Vücuda Girişi ve Etkisi

Benzen esas olarak hava yoluyla alınır. Ancak, cildin geniş alanlarının benzen ile ıslanması perkütanöz alımın bir sonucu olarak beklenmelidir. Benzen deri ve muköz membranları irrite eder ve deri yoluyla absorbe olan miktar maruziyet koşullarına bağlıdır


Nanomalzemeler ve İş Güvenliği


Solunan benzenin yaklaşık % 50’si nefesle verilir ve yaklaşık % 50’si metabolize olur. Epoksibenzen yoluyla metabolizmada şekillenen benzokinonlar muhtemelen DNA ile reaksiyona giren reaksiyon ürünleridir ve bu nedenle son olarak oluşan karsinojenik metabolitler olarak görülmelidir. Üriner metabolitler fenol, S-fenilmerkaptürik asit ve trans, trans-mukonik asittir; örnekleme zamanları ve örnekleme aralıklarının bulgular üzerine belirgin bir etkisi mevcuttur

Yüksek konsantrasyonlarda benzenin inhale edilmesinden kaynaklanan akut intoksikasyonlarda narkotik etkiler baskındır

Uzun-süreli benzen maruziyeti özellikle hemapoetik sistemde hasara yol açabilir ve kemik iliğinin tüm fonksiyonlarında veya herhangi birinde olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden OEL düzeyinden bariz olarak daha yüksek konsantrasyonlarda uzun-süreli veya sürekli olmayan benzene maruziyetin hem aplastik anemi ve pansitopeni gibi hematopoetik sistem üzerine geri dönebilen etkiler oluşturduğu ve hem de lösemi geliştirdiği tanımlanmıştır; latent periyodu 20 yıla kadar olabilir.

Güvenli KKD

Kronik Etkiler

Hematopoetik sistem hastalıkları veya hasarı oluşturur

Tıbbi Değerlendirme

Hastalıklar ya da fonksiyonel rahatsızlıklar hafifse, hekim hastasının çalışmaya başlayıp başlamaması hakkında ya da belirli şartlar altında çalışması gerektiği durumuna ilişkin karar vermek durumundadır. Bu durumda; teknik açıdan koruyucu önlemler, organizasyonel koruyucu önlemler(örneğin, maruziyet sürelerinin sınırlanması), daha düşük düzeylerde maruziyet içerdiği bilinen bölümlere transfer, bireyin sağlık durumunu dikkate alan kişisel koruyucu donanım ve daha sık izleme muayeneleri yapılır.


Kalay ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Biyolojik İzlemeler

Sonuçlar yorumlanırken çeşitli iç ve dış faktörlerin (örneğin alkol tüketimi) biyolojik izlem sonuçlarını etkileyebileceği, göz önünde bulundurulmalıdır.

MAK ve BAT Düzeyleri Listesinden karsinojenik materyallerin maruziyet eşdeğerleri (EKA2)

Biyolojik izleme güvenilir yöntemlerle yürütülmeli ve kalite kontrol koşullarını karşılamalıdır

Hava Örnekleme zamanı maruziyet sonu ve vardiya sonu
İDRAR
Benzen (ml/m3) Tam Kan Benzen (µg/l) S-phenylmerkaptürik asit (mg/gr kreatin) trans, transmukonik asit (mg/l)
0.3

0.6

0.9

1

2

4

6

1

2

3

3.3

6.5

13

19.5

0.9

2.4

4.4

5

14

38

0.010

0.025

0.040

0.045

0.090

0.180

0.270

1.6

2

3

5

7

Toluen ve Ksilen’in Sağlık Üzerinde Etkileri

Vücuda Girişi ve Etkisi


Kalay ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Benzen homologları hava ve deri yoluyla alınır. Akut intoksikasyonlarda narkotik etkiler baskındır. Akut intoksikasyonlar sırasında eksitasyon, denge, duyu ve koordinasyon bozuklukları, baş ağrıları, yorgunluk ve zayıflık, sersemlik hissi, bilinç kaybı rapor edilmiştir

Uzun süreli maruziyetlerden sonra, mukoza ve göz iritasyonu gelişebilir; deri bütünlüğü bozulduğundan dermatit oluşabilir; kan sayımında geçici değişiklikler gözlenebilir. Absorbe edilen toluen ve ksilen ekshale (yaklaşık %20) ve metabolize (yaklaşık %80) edilir. Çoğunlukla bir yan zincirde oksidasyon gelişir. Üriner metabolitler olan hippürik asit (toluen) ve metilhippürik asit (ksilen) benzoik asit yoluyla oluşur ve aminoasetik asit (glisin) ile çiftlerir


Cıva ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Akut ve subakut etkileri

Prenarkotik semptomlar, çoğunlukla spazmlarla birlikte eksitasyon, santral solunum paralizi riski ile birlikte narkoz (uyuşma

Kronik etkileri

Nöroastenik belirtiler, parestezi, bazen psikolojik davranışsal değişiklikler ve alkol intoleransı.

Tıbbi Değerlendirme


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
9/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
10/11
Neden Meslek Hastalığı?
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 3
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 9
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 10
8 7
Neden Meslek Hastalığı? 11
5 10


İşyeri hekiminin yapacağı öneriler işyerinin durumu ve tıbbi muayenelerin sonuçları ile tutarlı olmalıdır. Çalışanlar biyolojik izlem sonuçları hakkında bilgilendirilir. Çalışanlar genel hijyenik önlemler ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgilendirilmelidir. Toluen ve ksilen izomerleri kolaylıkla deriye penetre olabildiği için, koruyucu giysi kullanımı özel öneme sahiptir. Ayrıca çalışanlar maddeye-spesifik koruyucu önlemler ve alkol alımının maddenin etkilerini arttırdığı konusunda bilgilendirilir.

Mesleki tıbbi değerlendirme sonucunda sağlık risklerinin ortaya çıkması halinde, hekim, tıbbi gizliliği gözetirken, işvereni de bilgilendirmeli ve gerekli önerilerde bulunmalıdır

Biyolojik İzleme

Biyolojik izlem sonuçlarını değerlendirirken solvent karışımına maruz kalan kişilerde bir solventin metabolizmasının diğeri tarafından modifiye edilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle m-ksilen ve etilbenzen karışımlarına maruz kalan kişilerde ksilen metabolitlerinin atılmasının geciktiği ve konsantrasyonların azaldığı bildirilmiştir

Madde Parametre BAT Ölçüm Materyali Örnekleme zamanı
Toluen Toluen 1.0 mg/1 tam kan Mazuriyet sonu veya mesai sonu
o-kreso 3.0 mg/1 idrar Maruziyet sonu veya mesai sonu; uzun süreli maruziyetler için birçok mesai sonrası
Ksilen (tüm izomerleri Ksilen 1.5 mg/1 tam kan Mazuriyet sonu veya mesai sonu
Metilhippürik 2000 mg/1 idrar Mazuriyet sonu veya mesai sonu

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational diseases. Anex1 dangerous substances

Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) (ed) List of MAK and BAT Values 2007. Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the workplace. Wiley-VCH, Weinheim

GESTIS-database on hazardous substances. BGIA at: www.dguv.de/bgia/gestis-database

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla