Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Aşağıda listelenenler nikel ve / veya nikel bileşiklerine maruziyetin beklendiği süreçler, işyerleri veya temizleme ve tamir işleri dahil işler olup risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınmalıdır:


İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülüğü Nedir?


Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Nikel ve nikel bileşikleri elde etmek için nikel cevherlerinin hazırlanması ve işlenmesi (işlem sonrası toz filtresinde çalışmak dâhil),
 • Nikelin tüketilebilir olmayan anotlar kullanılarak çökeltilmesi,
 • Toz formundaki nikel ve nikel bileşiklerinin üretimi ve işlenmesi,
 • Organik kimyada geniş ölçülü işlem katalizörü olarak parçacıklar halinde bölünmüş nikel kullanımı,
 • Nikel içeren akümülatör, mıknatıs ve spirallerin üretimi,
 • Küçük alanlarda özellikle, küçük bodrumlar, tüneller, borular, kuyular, tanklar, varil veya konteynerler, koferdamlar, gemilerde çifli duvarlar arasındaki hücreler veya lokal egzoz sistemi olmayan yetersiz havalanan mekanlarda, metallerin inert gaz kaynağı ve yüksek alaşımlı materyaller ile manuel ark kaynağı (%5 w/w veya daha fazla nikel içeren) ve %5 w/w’den daha fazla nikel içeren materyallerle ark kaynağı, • % 5 w/w veya daha fazla nikel içeren materyallerin plazma ark ve lazer kesilmesi,
 • % 5 w/w’den daha fazla nikel içeren püskürtme materyalleri ile termal püskürtme (alev, ark ve plazma arkı püskürtülmesi),
 • %5 w/w’den daha fazla nikel içeren nikel ve alaşımlarının bilenmesi ve parlatılması (örneğin mıknatıslar), • Nikel ve nikel bileşiklerinin üretildiği yıkım işleri,
 • Elektrokaplamada, 65°C’den daha yüksek sıcaklıklarda, elle kontrol edilen, açık, pnömatik nikel banyoları,
 • Alaşım üretiminde nikelin eriyik demire eklendiği çelik üretimi ve dökümhaneler,
 • Nikel içeren özel çeliklerin hazırlanması.

 


Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği


Nikel karbonil, bir sülfür karışımının karbon monoksitle reaksiyona girdiği karbonil işlemi ile nikel üretilirken oluşur. Bununla birlikte, karbon monoksit reaktif formdaki nikel ile temasa geçtiğinde istenmeyen nikel karbonil üretimi beklenmelidir. Nikel karbonil ile deri teması gerçekleşirse işyeri için eşik sınır değerinin aşıldığı düşünülmelidir.

Nikel Özellikleri ve Sınıflandırması

Nikel 1453°C’de eriyen gümüşe benzer bir metaldir. Parçalara bölünmüş nikel hava ile reaksiyona girer ve spontan olarak alev alabilir. İnorganik nikel bileşikleri bazıları suda kolayca çözünen (örneğin nikel sülfat, nikel asetat, nikel nitrat), bazıları da pratikte çözünmeyen (nikel karbonat, nikel hidroksit, nikel oksit, nikel sülfit) katı maddelerdir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve GüvenliğiFormül: Ni

CAS numarası 7440-02-0

Nikel Karbonil kolayca yanan, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. 43°C’de kaynar; buhar formu hava ile patlayıcı bir karışım oluşturur.

Nikel Karbonil:

Formül : Ni(CO)4

CAS numarası : 13463-39-3

Nikel Ölçüm ve Analizi

MAK ve BAT Düzeyleri Listesinden karsinojenik materyallerin maruziyet eşdeğerleri (EKA1)

Nikel (nikel metal, oksit, karbonat, sülfit, sülfidik cevherler)
Hava nikel (mg/m3) Örnekleme zamanı: Faklı vardiyalardan sonra idrar nikel (µg/l)
0.10(mg/m3)

0.30(mg/m3)

0.50(mg/m3)

15(µg/l)

30 (µg/l)

45(µg/l)

Nikel (Nikel asetat gibi kolay çözünen nikel bileşikleri ve benzer çözünebilir tuzlar, nikel klorür, nikel hidroksit, nikel sülfat).
Hava nikel (mg/m3) Örnekleme zamanı: Faklı vardiyalardan sonra idrar nikel (µg/l)
0.025(mg/m3)

0.50(mg/m3)

0.100(mg/m3

25(µg/l)

40 (µg/l)

70(µg/l)

Nikelin Sağlık Üzerinde Etkileri


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulamaları


Vücuda Girişi ve Etkisi

Nikel ve nikel bileşikleri temel olarak toz, duman veya aerosoller şeklinde hava (püskürtülmüş damlalar), deri (yalnızca nikel karbonil) ve gastrointestinal sistem yoluyla alınır. İnhalasyon sonrası hava yolları ve burun mukozasında lokal karsinojenik etkiler oluşur, ayrıca, deri temasında duyarlılık oluşur.

Akut ve Subakut Etkileri

Nikel karbonilin toksik konsantrasyonları özellikle havayolları ve akciğerlerde (interstisyel pnömoni) hasara ve bazen pulmoner ödeme neden olur. Diğer yandan, nikel ve diğer nikel bileşiklerinin oral ve inhalasyon kaynaklı toksisiteleri işyerinde maruz kalan bir kişide zehirlenmeye yetecek kadar yüksek değildir.

Kronik Etkiler

Özellikle trinikel disülfit (nikel subsülfit Ni3S2) ve nikel oksit (NiO) gibi inorganik nikel bileşiklerinin inhalasyonu burun boşlukları, sinüsler ve akciğerlerde nadir kanser olgularına neden olabilir.

Çeşitli nikel bileşikleri için, kolay absorbsiyon ile olası karsinojenik potansiyel arasında ve bu nedenle idrar ile atılıma uğrayan nikel düzeyleri arasında ilişki yoktur

Deri teması allerjik dermatite neden olabilir ve nadiren alerjik bronşiyal astımla ilişkilidir.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


Nikel ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, Mond işlemi sırasında çok toksik olan nikel karbonil gazına maruz kalınabilir. Nikel alaşımı üreticileri ve kaynakçılar buhar, toz ve dumanlarına maruz kalabilir.

Nikel; ağır, gümüş renginde, dövülebilir, manyetik bir metaldir. Kullanım alanı geniştir. Primer doğal cevheri olan pentlandit, genellikle demir ve bakır sülfidlerinden ayrı bulunur. Nikel sülfid, yüzdürme yöntemiyle zenginleştirilip manyetik ayrım işleminden sonra fırınlanır. Elektroliz veya Mond işleminden sonra nikel elde edilir. Mond işleminde; nikel karbon monoksit ile muamele edilerek ara ürün olarak nikel karbonil oluşturulur. Nikel karbonil, uçucu bir sıvıdır, kolayca nikel ve karbonmonoksite ayrılır.

Nikelin ana kullanım alanı paslanmaz çelik üretimidir. Paslanmaz çelikte % 5-10 oranında bulunur. Diğer alaşımlardada bulunur. Ayrıca elektrokaplama (nikelaj), nikel-kadmiyum pil üretimi, metal para ve mutfak gereçleri yapımında kullanılır.

Nikel ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Madencilik, arıtma, öğütme, sinterleme aşamalarında maruziyet olabilir. Mond işlemi sırasında çok toksik olan nikel karbonil gazına maruz kalınabilir. Nikel alaşımı üreticileri ve kaynakçılar buhar, toz ve dumanlarına maruz kalabilir. Nikelajcılar solunum ve cilt yoluyla nikel tuzlarına maruz kalabilirler.

Nikelin Etkileri

Emilimi başlıca solunumla olur. Solubl nikel bileşikleri ve nikel karbonil, solunduktan sonra çabucak emilir. GİS’den emilimi zayıftır. Plazmada albumine ve bir metalloprotein olan “nikelplazmin”e bağlanır. İdrarla atılır. Ter ve safrayla da az miktarda atılır. Yarı ömrü 1 hafta kadardır. Suda erimeyen bileşikleri akciğerde birikir. Kanserojen etkiden bu birikim sorumlu olabilir. Böbreklerde de birikir. Glomerüler bazal membrana bağlanarak selektif albumin geri emilimini bozar, Plasentayı geçer.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Önleme

İşyeri ortamını değerlendirme: İşyeri ortam havasında nikel düzeyi izlenmelidir. Ülkemizde nikel karbonil için müsaade edilen ortam sınır değeri; 0.007 mg/m3’dür.

Genel mühendislik önlemlerine ek olarak cilt ve solunum koruması sağlanmalıdır. Cilt yaralarına dikkat edilmelidir. Nikel karbonil maruziyet riskine çok dikkat edilmelidir.

İşe giriş muayenelerinde astım, cilt allerjisi olanlara özel dikkat edilmelidir. Nikel allerjisi araştırmak için cilt testleri, ACG ve sinüs grafisi eklenebilir.

Periyodik muayeneler de işe giriş muayenesi gibidir. Cilt ve solunum sistemi semptom ve bulguları gözlenmeli, allerjik olanlar derhal işten uzaklaştırılmalıdır.

Nikel bileşiklerine maruziyet limiti 10 mcg/L plazma nikel düzeyi, nikel karbonil gazına maruziyet limiti ise 10 mcg/L idrar nikel düzeyi olarak kabul edilmektedir.

OSGB Hizmetleri
Kaynaklar

Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational diseases. Annex I

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) (ed) List of MAK and BAT Values 2007. Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the workplace. Wiley-VCH, Weinheim

GESTIS-database on hazardous substances. BGIA at: www.dguv.de/bgia/gestis-database

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla