Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
Tamircin Burada

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25-30 yıldır harcanan bir emeğin, alın terine ait bedelin yıllardır devlet eliyle gasp edilmesi EMEĞİN KUTSALLIĞINA ihanettir.

Sene 1980’li yıllarda, bir yandan okurken, diğer yandan da çalışmaya başladık. İşyeri ve devletle yapılan sözleşme gereğince, beş bin gün ve 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olabilirsin dediler.

Devlet Söz Veriyorsa Tutar Tarih ve zamanı düzenle

Bu sözü devlet veriyorsa, bunun anlamı; “tamam arkadaş ben devletim ve sözümün eriyim, sen taahhüdünü yerine getir, zamanı geldiğinde ben de taahhüdümü yerine getireceğim” demektir.

Devletin güvenilirliğini nereden anlıyoruz? Anayasanın 2. ve 5. Maddelerinden;

Madde 2 –  “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçman, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Kanunların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir.

Bu madde de nitelikleri belirtilen sosyal hukuk devleti, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kurabilen, çalışma hayatını geliştiren ve ekonomik önlemler alarak çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna uygun hayat sürdürmelerini sağlayan, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için gereken önlemleri alan, sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirebilen, sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten devlettir.

 

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Anayasa ve evrensel hukuk içerisinde kural sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözetmek. Dolayısıyla devlet verilen sözü yerine getirecek.

Sene 1999, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından çıkartılan kanun ile emeklilik yaşı belirli standartlara bağlandı. Buraya kadar her şey güzel, ne olursa olsun devlet sosyal adaleti tesis etmek için birtakım adımlar atacak.

Ancak… Bana 1988 yılında işe başladığımda devletin verdiği bir söz var. O sözü tutması için, çıkardığı kanunu geriye işletmemesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi ne diyor;

Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kanunlar kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında evrensel ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. Yürürlüğe giren kanunların geçmişe etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir.

Aslında AYM konuyu 2016 tarihinde kapatmış, ancak 21 yıldır devleti yönetenlerin nedense işine gelmemiş.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin

Artık açık konuşalım;

Hırsızlığın türü, çeşidi olmaz. Bu insanlara yapılan da açıkça EMEK HIRSIZLIĞIDIR. 25-30 yıldır harcanan bir emeğin, alın terine ait bedelin yıllardır devlet eliyle gasp edilmesi EMEĞİN KUTSALLIĞINA ihanettir.

Türkiye’de özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, devlet bu insanların bu mağduriyetini öncelik sırasına göre mutlaka gidermelidir. Özellikle işten çıkartılmış, yıllardır işsiz bu insanlar, yaşlarından dolayı herhangi bir işte çalışamıyorlar.  Toplumsal felaketlere neden olan bu mağduriyetin acil olarak giderilmesi, devlete olan güvenin tesisinde elzemdir.

Çünkü her vatandaş, yürürlükteki hukuk sistemi ve hukuk kuralları yoluyla kazandıkları hakların korunacağına ve sahip oldukları hakların kesintiye uğramadan sürekli kullanılabilir halde bulunacağına inanmalıdır. Aksi halde güven gitti mi, bir daha kolay kolay geri gelmez…

Güvenli KKD

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

3Yorumlar

 • Eyt soner , Eylül 28, 2020 @ 9:37 pm

  EYT olarak hep yanımızda olanın yanınındayız dedik, karşımızda olanın da tam karşısındayız.

  Yapılan onca şeyden sonra,
  Edilen onca hakaretten sonra…

 • Ahmet K. , Eylül 29, 2020 @ 6:46 pm

  Bir eyt li de olsam, emekli olmayı düşünmüyorum. Ortam malum. Ancak disarida binlerce mağdur insan var. En azından bunlar için bir duzenleme yapılabilir. Devlet büyüklüğünü burada gösterebilir.

 • Bahadır Özgür , Ekim 1, 2020 @ 10:59 pm

  Mevcut iktidarın bu gaspı bitireceğim düşünenler varsa, bence hiç heveslenmesin. Erken seçim çok uzak görünmüyor aslında. Bir umut diyelim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla