Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Tamircin Burada

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar, işsiz kalan ve herhangi bir yerde iş bulamayan 45 yaş üstü bu insanlar toplumsal sorunların en başında geliyor

24 kişilik Neden İş Güvenliği ekibi olarak 2 yıl boyunca hiçbir zaman siyasi içeriklere girmeden, polemiklere fırsat vermeden, sadece İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü Türkiye’ye yerleştirmek için var gücümüzle çalışmayı amaç edindik.  Kesinlikle politik amaçlara hizmet etmedik, etmeyeceğiz. Öyle ki, politik amaçlı yüksek bedellerle gelen reklamları dahi geri çevirdik.

Ancak; 08.09.1999 tarihinden önce işe girip, prim gününü ve sigortalılık süresini doldurmuş,  devlet tarafından kendilerine verilen tarihte emekli olamamış insanlara yapılan haksızlığı gördükçe birkaç söz söylemeden geçemeyeceğim.

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar

İş Güvenliği Uzmanları olarak, işimiz gereği küçük ve orta ölçekli işletmelere İSG eğitimleri için gidiyoruz. Son 2 senedir yaptığımız gözlemlerde özellikle emeklilik dönemi gelmeden işten çıkartılanların oldukça fazla olduğunu üzülerek gözlemledik (Son bir yıl içerisinde görev yaptığımız işletmelerde yaklaşık olarak 2000 – 2500 kişi işinden olmuştu. Bunun Türkiye genelini tahmin etmek çok da zor olmayacaktır). Çıkartılan çalışanların çoğu da 45 yaş üstü, yaşını almış, başka bir işte yaşından dolayı çalışamayacak olanlar. Bu insanlar aldıkları tazminatları şimdiye kadar bitirdiler ve şu an herhangi bir yerde işte bulamıyorlar.

Psikososyal Tehlike
Psikososyal risk faktörü çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur değil, aynı zamanda çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Gerçek hakikatler ise içler acısı; Bir seneden fazla iş bulamayan arkadaşlarımızda yaşanan mağduriyetler neticesinde psikososyal bozuklukların başlaması kaçınılmaz olmuştur. Son zamanlarda yaşanan intiharlar ve intihar eylemleri bunun açık bir göstergesidir.

Asıl üzüldüğüm konu, yaşanan bu mağduriyetlerin iktidar tarafından bilinmemesi ya da bilinmek istenmemesidir. Bu mağduriyetler iktidar hariç her kesim tarafından dile getiriliyorken, iktidarın sessiz kalmasını kabul etmek istemiyorum. Özellikle de işsiz kalan ve herhangi bir yerde iş bulamayan 45 yaş üstü bu insanlar toplumsal sorunların en başında geliyor ve bu sorun çok yakın zamanda psikopatolojik bozukluklara neden olacak ve Allah korusun sonuç çok daha kötü olacaktır.

Stres Neden Önemli?
Bireysel açıdan bakıldığında kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen stres ve psikopatolojik bozukluklar, kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir.

Tekrar ediyorum; Mağduriyetin ekonomisi olmaz, olamaz. Özellikle ve öncelikle, işten çıkartılıp iş bulamayan 45 yaş üstü insanlar için acil önlem alınması elzemdir ve gereken mutlak yapılmalıdır. Aksi halde yaşanacak toplumsal felaketlerin sorumlusu iktidardır.

Not: Bu makale, NİG komisyonundan bağımsız yayımlanmıştır. Hiçbir şekilde Neden İş Güvenliği ekibini bağlamaz…

 Web Tasarımı


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

 • Hakan Çolakoğlu , Ekim 27, 2019 @ 9:59 pm

  Kulaklarından pamuğu çıkaracaklar, halkın taleplerini dinleyecekler halka adalet gösterecekler. Eğer göstermeyecek olurlarsa, sonunda bir “ADALET GÜNÜ” vardır.

 • Bahadır Üçgök , Ekim 28, 2019 @ 12:27 am

  Hukuka ve hukuk kurallarına güven duygusunu sağlamak ve bunu korumak için birey, yürürlükteki hukuk sistemi ve hukuk kuralları yoluyla kazandıkları hakların korunacağına ve sahip oldukları hakların kesintiye uğramadan sürekli kullanılabilir halde bulunacağına inanmalıdır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla