Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar

24 kişilik Neden İş Güvenliği ekibi olarak 2 yıl boyunca hiçbir zaman siyasi içeriklere girmeden, polemiklere fırsat vermeden, sadece İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü Türkiye’ye yerleştirmek için var gücümüzle çalışmayı amaç edindik.  Kesinlikle politik amaçlara hizmet etmedik, etmeyeceğiz. Öyle ki, politik amaçlı yüksek bedellerle gelen reklamları dahi geri çevirdik.

Ancak; 08.09.1999 tarihinden önce işe girip, prim gününü ve sigortalılık süresini doldurmuş,  devlet tarafından kendilerine verilen tarihte emekli olamamış insanlara yapılan haksızlığı gördükçe birkaç söz söylemeden geçemeyeceğim.

Türk edebiyatında göstergebilimin Türkiye’deki öncülerinden olan, 1933/2016 yılları arasında yaşamış, akademisyen, öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen. Haney Yaşamalı adlı kitabıyla Sait Faik Hikâye ödülü, Düşlerin Ölümü’yle 959 Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü’nü kazandı.

Tahsin Yücel

Daha Fazla Detay

İş Güvenliği Uzmanları olarak, işimiz gereği küçük ve orta ölçekli işletmelere İSG eğitimleri için gidiyoruz. Son 2 senedir yaptığımız gözlemlerde özellikle emeklilik dönemi gelmeden işten çıkartılanların oldukça fazla olduğunu üzülerek gözlemledik (Son bir yıl içerisinde görev yaptığımız işletmelerde yaklaşık olarak 2000 – 2500 kişi işinden olmuştu. Bunun Türkiye genelini tahmin etmek çok da zor olmayacaktır). Çıkartılan çalışanların çoğu da 45 yaş üstü, yaşını almış, başka bir işte yaşından dolayı çalışamayacak olanlar. Bu insanlar aldıkları tazminatları şimdiye kadar bitirdiler ve şu an herhangi bir yerde işte bulamıyorlar.

Psikososyal Tehlike
Psikososyal risk faktörü çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur değil, aynı zamanda çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Gerçek hakikatler ise içler acısı; Bir seneden fazla iş bulamayan arkadaşlarımızda yaşanan mağduriyetler neticesinde psikososyal bozuklukların başlaması kaçınılmaz olmuştur. Son zamanlarda yaşanan intiharlar ve intihar eylemleri bunun açık bir göstergesidir.

Asıl üzüldüğüm konu, yaşanan bu mağduriyetlerin iktidar tarafından bilinmemesi ya da bilinmek istenmemesidir. Bu mağduriyetler iktidar hariç her kesim tarafından dile getiriliyorken, iktidarın sessiz kalmasını kabul etmek istemiyorum. Özellikle de işsiz kalan ve herhangi bir yerde iş bulamayan 45 yaş üstü bu insanlar toplumsal sorunların en başında geliyor ve bu sorun çok yakın zamanda psikopatolojik bozukluklara neden olacak ve Allah korusun sonuç çok daha kötü olacaktır.

Stres Neden Önemli?
Bireysel açıdan bakıldığında kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen stres ve psikopatolojik bozukluklar, kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir.

Tekrar ediyorum; Mağduriyetin ekonomisi olmaz, olamaz. Özellikle ve öncelikle, işten çıkartılıp iş bulamayan 45 yaş üstü insanlar için acil önlem alınması elzemdir ve gereken mutlak yapılmalıdır. Aksi halde yaşanacak toplumsal felaketlerin sorumlusu iktidardır.

 

Not: Bu makale, NİG komisyonundan bağımsız yayımlanmıştır. Hiçbir şekilde Neden İş Güvenliği ekibini bağlamaz…

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 13 Average: 4.6]

2 Yorum

  1. Hakan Çolakoğlu Ekim 27, 2019
  2. Bahadır Üçgök Ekim 28, 2019

Soru Sorun / Cevap Yazın