Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi!

İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi için çalışanlar üzerinde psikososyal risk etmenlerini görmekteyiz. Vermiş olduğumuz İSG eğitimlerinde çalışan arkadaşlar üzerinde nedenlerini sorguladığımızda ilginç sonuçlara ulaştık

Online İSg Eğitimi

Neden İş Güvenliği İSG Komitesi, 30.11.2018 tarih, İSG-2018/0022 sayılı kararı gereğince; 1999 yılında 4447 Sayılı Kanun ile benzeri görülmemiş bir şekilde yasanın geriye işletilerek emeklilik hakları ellerinden alınan çalışanların hak mağduriyetlerinin giderilmesi için TAM DESTEK verme kararı almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile "EYT" İlişkisi!

Son zamanlarda yapmış olduğumuz İş Güvenliği eğitimlerinde, çalışanlar üzerinde psikososyal risk etmenlerini görmekteyiz. Vermiş olduğumuz İSG eğitimlerinde çalışan arkadaşlar üzerinde nedenlerini sorguladığımızda ilginç sonuçlara ulaştık.

Çağrı Tasarım Kampanya


Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorumlusu Kim?


İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi!

Psikososyal Tehlike

Genellikle 40 yaş üstü arkadaşlarla yapılan eğitim dışı karşılıklı sohbetlerde son günlerde gündemde olan emeklilikte yaşa (ya da yasaya) takılanlar adıyla anılan kesimi oluşturuyorlar. Gerek görsel ve yazılı medya, gerekse siyasi arenada çok fazla gündeme gelen  ve hukuksal açıdan mağduriyet yaşayan bu arkadaşlar, çalışma şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda stres ve psikososyal açıdan etkilenmektedirler.

Böyle bir ortamda  çalışanların bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazandığında sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.

Psikososyal risk faktörleri çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur olmaktan çıkarak çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir. 

Stres

İş stresi ise kişilerin iş ilişkilerinden doğan ve insanı normal fonksiyonlarından alıkoyan değişiklikler getiren bir durum olarak  tanımlanır. Yapılan gözlemlerde maalesef 40 yaş üzeri çalışanlar üzerinde stres kaçınılmaz olarak yansımaktadır.  Stresle ilgili birçok rahatsızlık işyerlerinde motivasyonun kaybolması, işi yavaşlatma, performansın değişmesi, üretkenliğin azalması, çeşitli hastalıklar ve ölüm gibi sonuçlar doğurabilmektedir.


Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?Bireysel açıdan bakıldığında ise kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen psikososyal riskler, kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir. 

Stres Yönetimi

Stres, bireyle çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya çıktığından; stresin olumsuz etkilerini önlemek bir anlamda çevreyi kontrol edebilmekle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda öncelikle; stres nedenlerini ortadan kaldırmak ve/veya kontrol altına almak, ikinci olarak stresin etkilerini yok etmek ve üçüncü olarak ise bireyleri streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile "EYT" İlişkisi! 1

Mağduriyet yaşadığını düşünerek çalışan bu arkadaşlarda, psikolojik bozukluklara, çalışma ortamında psikososyal sorunlara ve psikopatolojik bozukluklara yol açabilir.

Emeklilikte Yaşa Takılanların Sonunları

Yaptığımız çalışmalarda, her ne kadar stres ve psikososyal alanda gerekli tavsiyelerde bulunsak da; Emeklilikle ilgili hakları elinden  alınan bu çalışanlar, hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorlar.


Maluliyet Tespit İşlemleri


Biz de Neden İş Güvenliği ekibi olarak; hak edilmiş, ancak bu hakları bir yasa ile hem de anayasal hukuk geriye işletilerek ellerinden alınan bu haksızlığın bir an önce giderilmesini umut ediyoruz.

08.09.1999’dan önce SSK’lı olan herkes Emeklilikte Yaşa Takılandır


Hayatın Her Alanında İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

İş kazası

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz.

İş Kazası Neden Oldu?

Kazaların % 78’i emniyetsiz(KKD’siz) çalışmalardan, %20’si emniyetsiz durumlardan ve % 2’si de doğal olaylardan kaynaklanmaktadır.

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 3 Bölüm

İş kazalarının % 98’inin nedeni İNSAN’dır...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kazaların % 50’si sabah vardiya değişimlerine yakın saatlerde meydana geliyor.

Yapı Alanlanlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri

Bunun sebebi ise uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik ve işi zamanında yetiştirememe endişesi oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 2 Bölüm

İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor

Sponsor

İş Sağlığı ve Güvenliği ile "EYT" İlişkisi! 2

Bu düşünce kişiye çok güçlü olduğunu, ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Türkiye’de iş kazalarında her gün 4 çalışanımız maalesef yaşamını yitiriyor.

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa

Türkiye'de her yıl 15000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza geçiriyor...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - Tanımlar

Ölümlü iş kazalarında Türkiye, Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sırada yer alıyor.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Dünyada her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Her yıl 250 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve 150 milyonun üzerinde kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 50 milyar TL. olduğunun belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık-C Sınıfı

Sponsor

İş Sağlığı ve Güvenliği ile "EYT" İlişkisi! 3

Özellikle ülkemizde iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası sonucu ölüm, malullük, geçici iş göremezlik sürelerine ilişkin verilerin tümünde görülen artış nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği'ne maksimum ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Unutulmamalıdır ki; HİÇ BİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ.

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAYATIMIZIN DÜZENİNİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri

Kazasız günler dileğiyle...

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Merdivenlerle Çalışmada Genel Tedbirler

Paylaş:


Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

Total
1
Shares
13 yorum
 1. Bu yazıyı siyasilere iletmek gerekiyor. Bakın bizi ne hale getirdiler. Yemin ediyorum psikolojinin bozuldu. Artık bu yasa çıkmalı, bu mağduriyet son bulmalı.

 2. Ne psikoloji kaldi, ne de calisma arzusu. 49 yasindayim, bugun mu cikartacaklar yarin mi diye hergun diken ustundeyiz. Eyt cikmis olsa endisemiz olmayacak. En azindan gecinecek kadar guvencemiz olacak. Simdi ise daha 3 senem var. Adalet bunun neresinde Allah askina

 3. Emeklilikte yaşa takilan bizlerin işi gerçekten zor hocam. Şayet işin yoksa yandın. İş başvurusu için gittiğinde yaşlısın diyorlar, emekliliği haketmissin devlete emekli et beni diyorsun daha gençsin diyor. Bu nasıl bir aymazlik anlamak mümkün değil. Hele bir de siyasi entrikalar işin içerisine girdi mi, yandın.

 4. Suriyelilere gelince bütçe varmi VAR
  Partilere seçim yardımı için bütçe varmı VAR
  Saraylar yaptırmaya milyonlarca tl lik makam araçlarına bütçe varmı VAR
  milletvekilleri zamlarina bütçe varmı VAR
  EYT’lilere gelince kaynak mı arıyorsunuz? yazık size

 5. Önce gündemimizde yok dediler, sonra bu konu kapanmıştır dediler. Şimdi ise bakmadık ama seçimden sonra bakarız demeye başladılar. Seçimlere 4 ay var eminim bakacaklar. Ben böyle adaletin … Sayın üyemiz; yorumlarınızda aşırı derecede siyasi içerik, tehdit ve küfür içerdiğinden dolayı yorumunuzun bir kısmını yayınlayamıyoruz.

 6. ‘Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.’ Bu ayete rağmen Emeklilikte Yaşa Takılanların hakkını vermiyorsunuz ya, yazıklar olsun

 7. Kimse sizden sadaka falan istemiyor… 1999da elimizden gasp edilerek alınan Yasal hakkımızı istiyoruz. Milletimizin yanındayız deyip Milletin yanında olmayanları Allah’a havale ediyoruz

 8. İnsanların beklentilerine kulak tıkayamazsın. Eğer seçim geldiğinde o kişilerden oy istiyorsan onların beklentilerine de merhem olmayı planlayacaksın. Yok saymayacaksın, aşağılamayacaksın. Bahanelere sarılmayacaksın. Yuvalarda yaşanan sorunların takipçisi olacaksın.  Bu memlekette okula giden çocuğunun cebine 5 Lira harçlık koyamayan ana babalar var. Bunu yok sayamazsın. Geçtiğimiz seçimlerde verilen mesajı aldığınızı söylemiştiniz. Ama anladık ki o da yalan çıktı. Vallahi kurtaramazsınız. Ağlayan, sızlayan ve yokluk içinde boğuşan mazlum halkın gerçeklerine inmediğiniz sürece tallahi kurtulamazsınız.

 9. Hiçbir hukuk devletinde hiçbir yasa, vatandaşın lehine bir kural teşkil etmiyorsa geriye isletilemez. Bu arkadaşların mağduriyeti bu yönde ve kesinlikle haklılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × five =

Önceki Yayın
Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Madencilikte Mesleki Astım

Sonraki Yayın
Gürültü Kontrol Yöntemleri

Gürültü ve İşyeri Tasarımı

İlgili Yayınlar
Total
1
Share