İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi!

Neden İş Güvenliği İSG Komitesi, 30.11.2018 tarih, İSG-2018/0022 sayılı kararı gereğince; 1999 yılında 4447 Sayılı Kanun ile benzeri görülmemiş bir şekilde yasanın geriye işletilerek emeklilik hakları ellerinden alınan çalışanların hak mağduriyetlerinin giderilmesi için TAM DESTEK verme kararı almıştır.

Son zamanlarda yapmış olduğumuz İş Güvenliği eğitimlerinde, çalışanlar üzerinde psikososyal risk etmenlerini görmekteyiz. Vermiş olduğumuz İSG eğitimlerinde çalışan arkadaşlar üzerinde nedenlerini sorguladığımızda ilginç sonuçlara ulaştık.

Psikososyal Tehlike

Genellikle 40 yaş üstü arkadaşlarla yapılan eğitim dışı karşılıklı sohbetlerde son günlerde gündemde olan emeklilikte yaşa (ya da yasaya) takılanlar adıyla anılan kesimi oluşturuyorlar. Gerek görsel ve yazılı medya, gerekse siyasi arenada çok fazla gündeme gelen  ve hukuksal açıdan mağduriyet yaşayan bu arkadaşlar, çalışma şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda stres ve psikososyal açıdan etkilenmektedirler.

Böyle bir ortamda  çalışanların bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazandığında sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.

Psikososyal risk faktörleri çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur olmaktan çıkarak çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir. 

Stres

İş stresi ise kişilerin iş ilişkilerinden doğan ve insanı normal fonksiyonlarından alıkoyan değişiklikler getiren bir durum olarak  tanımlanır. Yapılan gözlemlerde maalesef 40 yaş üzeri çalışanlar üzerinde stres kaçınılmaz olarak yansımaktadır.  Stresle ilgili birçok rahatsızlık işyerlerinde motivasyonun kaybolması, işi yavaşlatma, performansın değişmesi, üretkenliğin azalması, çeşitli hastalıklar ve ölüm gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Dünyanın her yerindeki Yunan mitolojisi uzmanlarınca en büyük ve en güçlü tanrı olarak kabul edilmesine karşın, Athena ve Hera gibi güçlü yerel tanrıçalar kadar büyük olmadığı kabul edilen şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen bir gök ve hava tanrısı.

Bireysel açıdan bakıldığında ise kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen psikososyal riskler, kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir. 

Stres Yönetimi

Stres, bireyle çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya çıktığından; stresin olumsuz etkilerini önlemek bir anlamda çevreyi kontrol edebilmekle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda öncelikle; stres nedenlerini ortadan kaldırmak ve/veya kontrol altına almak, ikinci olarak stresin etkilerini yok etmek ve üçüncü olarak ise bireyleri streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak gerekmektedir.

Mağduriyet yaşadığını düşünerek çalışan bu arkadaşlarda, psikolojik bozukluklara, çalışma ortamında psikososyal sorunlara ve psikopatolojik bozukluklara yol açabilir.

Emeklilikte Yaşa Takılanların Sonunları

Yaptığımız çalışmalarda, her ne kadar stres ve psikososyal alanda gerekli tavsiyelerde bulunsak da; Emeklilikle ilgili hakları elinden  alınan bu çalışanlar, hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorlar.

Biz de Neden İş Güvenliği ekibi olarak; hak edilmiş, ancak bu hakları bir yasa ile hem de anayasal hukuk geriye işletilerek ellerinden alınan bu haksızlığın bir an önce giderilmesini umut ediyoruz.

08.09.1999’dan önce SSK’lı olan herkes Emeklilikte Yaşa Takılandır

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 16 Average: 4.9]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

13 Yorum

 1. Kezbann Kasım 26, 2018
 2. Mustafa Bayrak Kasım 27, 2018
 3. Mithat Azman Kasım 27, 2018
 4. SONER S. Kasım 27, 2018
 5. Bahtiyar Özcan Kasım 27, 2018
 6. hakan gündoğdu Kasım 27, 2018
 7. Halim Çeper Kasım 27, 2018
 8. sakaryalı Kasım 27, 2018
 9. Zahide Kasım 28, 2018
 10. Alım Alp Doğan Kasım 28, 2018
 11. Eyt Kocaeli Kasım 29, 2018
 12. Ankara EYT Grubu Aralık 4, 2018
 13. marşandiz Aralık 16, 2018

Soru Sorun / Cevap Yazın