Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike
Tamircin Burada

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike, 40-45 yaş üstü çalışanlar da psikososyal yönden etkilenmekteler. Dolayısıyla iş verimleri ve dikkatleri dağılarak iş kazalarına neden olabilmekteler.

İş Güvenliği Uzmanları olarak, eğitim için gittiğimiz işletmelerde çalışanlardan aldığımız geri bildirimlerde sıklıkla yaşadığımız sorunlardan birisi de primini ve hizmet süresini doldurmuş, ancak geriye işletilerek çıkan bir yasayla yaşa takılmış 45 yaş üstü çalışanların her an iş kaybı yaşamaları olmaktadır.

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

Böyle bir ortamda çalışanların bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazandığında sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.

Psikososyal risk faktörleri çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur değil, aynı zamanda çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Yapılan gözlemlerde maalesef 45 yaş üzeri çalışanlar üzerinde stres kaçınılmaz olarak yansımaktadır. Stres ve psikososyal risklerle ilgili birçok rahatsızlık işyerlerinde motivasyonun kaybolması, işi yavaşlatma, performansın değişmesi, üretkenliğin azalması, çeşitli hastalıklar ve ölüm gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Mağduriyet yaşadığını düşünerek çalışan bu arkadaşlarda, psikolojik bozukluklara, çalışma ortamında psikososyal sorunlara ve psikopatolojik bozukluklara yol açabilir.

İşten Çıkarmalar

Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemlerde sıkça yaşadığımız en önemli sorunların başında emekliliğe hak kazanmış, ancak yaşı beklemek zorunda kalan çalışanların işveren tarafından kolaylıkla işten çıkartılmaları oluyor. Son bir yıl içerisinde görev yaptığımız işletmelerde yaklaşık olarak 2000 – 2500 kişi işinden olmuştur. Aldıkları tazminatlar ile ailelerinin geçimlerini sağlamak zorunda kalırken, bir yandan da iş aramak zorunda kalıyorlar. Özellikle genç işsizliğin olağanüstü seviyelerde olduğu bir ortamda, bu insanların 45 yaşından sonra iş bulmaları oldukça zor olmaktadır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
3/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
5/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
6/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
7/36
İş Kazalarının Nedenleri!
8/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
9/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
10/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
13/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
17/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
18/36
İş Kazalarının Nedenleri
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
26/36
Neden Güvenlik Kültürü?
27/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
28/36
İş Güvenliği Kültürü
29/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
30/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
31/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
33/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
36/36

Sonuçlar

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 1
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 3
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 5
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 6
20 29
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 7
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 8
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 9
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 10
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 11
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 13
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 14
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 16
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 17
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 18
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 19
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 23
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 24
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 26
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 27
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 28
22 27
İş Güvenliği Kültürü 29
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 30
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 31
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 32
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 33
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 34
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 36
25 24


Çalışanlar

Yaptığımız İSG toplantılarında, işten çıkarmaları gören 40-45 yaş üstü çalışanlar da psikososyal yönden etkilenmekteler. Dolayısıyla iş verimleri ve dikkatleri dağılarak iş kazalarına neden olabilmekteler. Son iki yıl içerisinde yaşanan iş kazalarındaki artış hızı dikkate alındığında, 45 yaş üstü çalışanlarda yaşanan iş kazaları dikkatleri çekmektedir.

Öneri

İSG boyutu ile baktığımızda, yaşa bağlı iş kazalarındaki artış, psikososyal etkenler ve stres ile çalışmak zorunda kalan 45 yaş üstü çalışanların akıllarında her an işten çıkartılacağı, emekli olamama düşüncesi hem iş veriminde düşüşe sebebiyet vermekte, hem de iş kazaları kaçınılmaz olmaktadır.

Yetkililerin öncelikli olarak işten çıkartılan, ancak iş bulamayan 45 yaş üstü kesime bir an evvel çözüm bulmaları toplumsal sorunlara yol açmayı önlemek açısından elzemdir. İkinci olarak 40-45 yaş üst çalışanların akıllarında NE ZAMAN İŞTEN ÇIKARTILACAĞIM?, EMEKLİ OLABİLECEK MİYİM? kaygısının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Sonuç

Yaptığımız çalışmalarda, her ne kadar stres ve psikososyal alanda gerekli tavsiyelerde bulunsak da; emeklilikle ilgili hakları elinden alınan bu çalışanlar, hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorlar.

Unutmayalım ki; Kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen psikososyal riskler,  özellikle 45 yaş üstü kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir.


Neden İş Güvenliği

 

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

5Yorumlar

 • İş Güvenliği Uzmanı , Temmuz 6, 2019 @ 12:31 pm

  Tarihimizin en büyük gaspıdır EYT. Hem de devlet eliyle yapılan bir gasp. Ben 47 yaşındayım ve 2 ay önce işten çıkartıldım. Aldığımz tazminatı ailemi geçindirmek için kullanıyorum Böyle mi olmalı. yazıklar olsun

 • İş Güvenliği Uzmanı , Temmuz 6, 2019 @ 12:36 pm

  EYT ‘liler bu kez çok kararlı. Haklarını alana kadar da kararlılığını sürdürecek. Siyasette gündemi belirleyecek kesim. İnanıyorum bu kez siyasi iktidar, yanlışa düşmeden doğru karar verecek. İnşallah öncelikli olarak işten çıkartılan bu arkadaşlar için acil bir çözüm bulunur.

 • EYT'li Nefes , Temmuz 7, 2019 @ 9:30 am

  20yıldır degişmeyen tek şey mağduruyet… Bu insanlar artık vaat degil icraat bekliyor.

 • Sevgi Gürpınar , Temmuz 8, 2019 @ 9:33 am

  Bu makalenin mutlaka ilgili kişilerin okuması gerekiyor. Özellikle 45 yaş üstü işten çıkartılan insanlarda oluşan tehlikeler toplumsal sorunlara yol açabilir.

 • TEKMEN , Temmuz 10, 2019 @ 4:23 pm

  Utanç verici bir durum. Bir devlet, vatandaşına bu zülmü nasıl yapabilir? İlginç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla