Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike, 40-45 yaş üstü çalışanlar da psikososyal yönden etkilenmekteler. Dolayısıyla iş verimleri ve dikkatleri dağılarak iş kazalarına neden olabilmekteler.

İş Güvenliği Uzmanları olarak, eğitim için gittiğimiz işletmelerde çalışanlardan aldığımız geri bildirimlerde sıklıkla yaşadığımız sorunlardan birisi de primini ve hizmet süresini doldurmuş, ancak geriye işletilerek çıkan bir yasayla yaşa takılmış 45 yaş üstü çalışanların her an iş kaybı yaşamaları olmaktadır.

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

Böyle bir ortamda çalışanların bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazandığında sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.

Psikososyal risk faktörleri çalışanın sadece çalışma hayatını etkileyen bir unsur değil, aynı zamanda çalışanın aile ve sosyal hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Yapılan gözlemlerde maalesef 45 yaş üzeri çalışanlar üzerinde stres kaçınılmaz olarak yansımaktadır. Stres ve psikososyal risklerle ilgili birçok rahatsızlık işyerlerinde motivasyonun kaybolması, işi yavaşlatma, performansın değişmesi, üretkenliğin azalması, çeşitli hastalıklar ve ölüm gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Mağduriyet yaşadığını düşünerek çalışan bu arkadaşlarda, psikolojik bozukluklara, çalışma ortamında psikososyal sorunlara ve psikopatolojik bozukluklara yol açabilir.

İşten Çıkarmalar

Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemlerde sıkça yaşadığımız en önemli sorunların başında emekliliğe hak kazanmış, ancak yaşı beklemek zorunda kalan çalışanların işveren tarafından kolaylıkla işten çıkartılmaları oluyor. Son bir yıl içerisinde görev yaptığımız işletmelerde yaklaşık olarak 2000 – 2500 kişi işinden olmuştur. Aldıkları tazminatlar ile ailelerinin geçimlerini sağlamak zorunda kalırken, bir yandan da iş aramak zorunda kalıyorlar. Özellikle genç işsizliğin olağanüstü seviyelerde olduğu bir ortamda, bu insanların 45 yaşından sonra iş bulmaları oldukça zor olmaktadır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
4/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
6/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
7/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
10/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
11/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
14/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
17/36
İş Kazalarının Nedenleri
18/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
19/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
20/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
23/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
27/36
1542 Kişinin Katili Kim?
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
İş Kazalarının Nedenleri!
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
32/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
33/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
34/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
35/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
36/36

Sonuçlar

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1
26 23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 4
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 5
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 6
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 7
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 8
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 10
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 11
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 12
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 14
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 15
25 24
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 18
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 19
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 20
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 21
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 23
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 24
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 27
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 28
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 30
26 23
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 32
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 33
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 34
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 35
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 36
24 25

Çalışanlar

Yaptığımız İSG toplantılarında, işten çıkarmaları gören 40-45 yaş üstü çalışanlar da psikososyal yönden etkilenmekteler. Dolayısıyla iş verimleri ve dikkatleri dağılarak iş kazalarına neden olabilmekteler. Son iki yıl içerisinde yaşanan iş kazalarındaki artış hızı dikkate alındığında, 45 yaş üstü çalışanlarda yaşanan iş kazaları dikkatleri çekmektedir.

Öneri

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

İSG boyutu ile baktığımızda, yaşa bağlı iş kazalarındaki artış, psikososyal etkenler ve stres ile çalışmak zorunda kalan 45 yaş üstü çalışanların akıllarında her an işten çıkartılacağı, emekli olamama düşüncesi hem iş veriminde düşüşe sebebiyet vermekte, hem de iş kazaları kaçınılmaz olmaktadır.

Yetkililerin öncelikli olarak işten çıkartılan, ancak iş bulamayan 45 yaş üstü kesime bir an evvel çözüm bulmaları toplumsal sorunlara yol açmayı önlemek açısından elzemdir. İkinci olarak 40-45 yaş üst çalışanların akıllarında NE ZAMAN İŞTEN ÇIKARTILACAĞIM?, EMEKLİ OLABİLECEK MİYİM? kaygısının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike 5

Sonuç

Yaptığımız çalışmalarda, her ne kadar stres ve psikososyal alanda gerekli tavsiyelerde bulunsak da; emeklilikle ilgili hakları elinden alınan bu çalışanlar, hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorlar.

Unutmayalım ki; Kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen psikososyal riskler,  özellikle 45 yaş üstü kişilerin yaşamlarını yitirmesine dahi neden olabilir.


Neden İş Güvenliği

Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
5 yorum
  1. Tarihimizin en büyük gaspıdır EYT. Hem de devlet eliyle yapılan bir gasp. Ben 47 yaşındayım ve 2 ay önce işten çıkartıldım. Aldığımz tazminatı ailemi geçindirmek için kullanıyorum Böyle mi olmalı. yazıklar olsun

  2. EYT ‘liler bu kez çok kararlı. Haklarını alana kadar da kararlılığını sürdürecek. Siyasette gündemi belirleyecek kesim. İnanıyorum bu kez siyasi iktidar, yanlışa düşmeden doğru karar verecek. İnşallah öncelikli olarak işten çıkartılan bu arkadaşlar için acil bir çözüm bulunur.

  3. Bu makalenin mutlaka ilgili kişilerin okuması gerekiyor. Özellikle 45 yaş üstü işten çıkartılan insanlarda oluşan tehlikeler toplumsal sorunlara yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Ses ve Gürültü

Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler

Sonraki Yayın
Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri

Mutfak Personelleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili Yayınlar
Total
1
Share