Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
Tamircin Burada

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri, 90 dB(A)’da 8 saat, 92 dB(A)’da 6 saat, 95 dB(A)’da 4 saat, 97 dB(A)’da ise 3 saati aşmamalıdır.

İşitme hasarı günlük 85 dB(A) veya daha fazla gürültü düzeylerine maruz kalma nedeniyle oluşabilir. 85 ile 89 dB(A) günlük gürültü düzeyleri yalnızca uzun süreli maruziyetlerden sonra oluşabilirken, 90 dB(A) ve üzerindeki düzeylerde hasar riski belirgin olarak daha yüksektir. Günlük 85 dB(A)’ den daha az gürültü maruziyet düzeylerinin gürültü-ilişkili işitme hasarı yaratması pek olanaklı değildir.

Sağlıklı kulakları olan kişilerde, 90 dB(A)’ de günlük gürültü maruziyet düzeyi süresi 6 yılı, 87 dB(A)’ de 10 yılı ve 85 dB(A)’ de 15 yılı aşmazsa genellikle gürültü-ilişkili işitme hasarının oluşmayacağı varsayılabilir.

 

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri

GÜRÜLTÜ DÜZEYİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ
90 dB(A)’dan az Süresiz
90 dB(A) 8 saat
92 dB(A) 6 saat
95 dB(A) 4 saat
97 dB(A) 3 saat
100 dB(A) 2 saat
102 dB(A) 1,5 saat
105 dB(A) 1 saat
110 dB(A) 0,5 saat
115 dB(A) 0,25 saat
115 dB(A)’dan çok ÇALIŞILMAZ

KKD Olarak Kulaklık Kullanım Alıştırma Programları

GÜN SABAH ÖĞLEDEN SONRA
1.       GÜN ½ SAAT ½ SAAT
2.       GÜN 1 SAAT 1 SAAT
3.       GÜN 2 SAAT 2 SAAT
4.       GÜN 3 SAAT 3 SAAT
5.       GÜN TÜM VARDİYA TÜM VARDİYA

 

Gürültünün Sağlık Üzerinde Etkileri

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleriİşitme hasarı günlük 85 dB(A) veya daha fazla gürültü düzeylerine maruz kalma nedeniyle oluşabilir. 85 ile 89 dB(A) günlük gürültü düzeyleri yalnızca uzun süreli maruziyetlerden sonra oluşabilirken, 90 dB(A) ve üzerindeki düzeylerde hasar riski belirgin olarak daha yüksektir. Günlük 85 dB(A)’ den daha az gürültü maruziyet düzeylerinin gürültü-ilişkili işitme hasarı yaratması pek olanaklı değildir. Sağlıklı kulakları olan kişilerde, 90 dB(A)’ de günlük gürültü maruziyet düzeyi süresi 6 yılı, 87 dB(A)’ de 10 yılı ve 85 dB(A)’ de 15 yılı aşmazsa genellikle gürültü-ilişkili işitme hasarının oluşmayacağı varsayılabilir. 

Gürültü-ilişkili işitme kaybı genellikle 1 kHz üzerinde frekanslarda gelişen odyometrik olarak tespit edilebilen işitme keskinliğinin kaybıdır. Odyometride en az 3 ile 6 kHz arasında karekteristiktir. Daha sonra işitme kaybı yüksek frekansları ve son olarak orta frekans aralığını da kapsar. Gürültü-ilişkili işitme kaybı iç kulağın fonksiyonel bir bozukluğudur. İşyerinde ototoksik maddelere veya titreşime maruziyetinin gürültü aracılı işitme kayıpları üzerinde olumsuz etkileri olur.


 

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?

Günlük gürültü maruziyeti, günlük toplam değeri elde etmek için, gün boyunca olan gürültü maruziyetinin her bir döneminin (periyodunun) toplanmasıyla belirlenir. Günlük bu periyot, 8 saate normalize edilmiştir.

Risk, C-ağırlıklı tepe ses seviyesi olarak ifade edilen maksimum tepe ses basıncı tarafından da belirlenir.

Günlük gürültü maruziyetinin veya tepe gürültü maruziyetinin en düşük eylem değerlerini aştığı durumlarda çalışanın, risk altında olduğu kabul edilmektedir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
5/36
Neden Güvenlik Kültürü?
6/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
7/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
1542 Kişinin Katili Kim?
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
20/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
24/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
25/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
26/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
29/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 3
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 5
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 6
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 7
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 8
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 14
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 17
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 19
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 20
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 21
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 24
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 25
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 26
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 27
19 30
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 30
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 32
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 35
24 25
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

 

Riski nasıl değerlendirmeliyiz?

En düşük eylem değerlerinin aşılmasının muhtemel olup olmadığını belirlemek için ön kontroller yapılabilir. Bu ön kontroller tam olarak doğru değerleri vermemekle birlikte, sadece ilk tahminler veya bir risk potansiyelinin olup olmadığını belirlemek için uygundur.

En düşük maruziyet eylem değerine ulaşılması veya bu değerin aşılması gibi bir olasılık varsa, nicel bir değerlendirme gerekmektedir. Bu durumda, işin nasıl yapıldığı ve günden güne nasıl değişiklik gösterdiği değerlendirmede göz önüne alınmalıdır. Yapılan her iş veya görev ile ilişkili, ölçümlerden veya diğer güvenilir kaynaklardan sağlanan bilgiler, gürültü seviyesinin değerlendirilmesi için gereklidir. Değerlendirme sonuçları eylem değerleri ile karşılaştırırken, belirsizlik değerlendirmesi dikkate alınmalıdır.

Risk değerlendirmesi, risk altındaki çalışanları belirlemeli ve çalışanın gürültü maruziyetine en çok katkısı olan çalışma yerlerini ve bu çalışma yerlerinde yapılan işleri tanımlamak için yardımcı olmalıdır. Yapılan risk değerlendirmesi gürültüyü azaltmak için alınacak teknik ve organizasyonel önlemlerin planlanması, sağlık gözetimi ve ihtiyaç duyulması gereken durumlarda uygun kulak koruyucusu seçimi için bir temel oluşturacaktır. İşyeri ile ilgili değişikliklerin (çalışma şekli değişikliği, kullanılan iş ekipmanlarında değişiklik vb.) gürültü maruziyetini etkilediği durumlarda, bulguların kaydı tutulmalı ve değerlendirme yeniden yapılmalıdır.

 

Risk Değerlendirmesinin Planlaması

Maruziyetin en düşük eylem değerini aşma ihtimali olduğu durumlarda gürültü maruziyetinin nicel bir değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bu bölüm risk değerlendirmesi yaparken hangi bilgilerin, ekipmanların ve becerilerin gerekli olacağına karar vermek de dahil olmak üzere risk değerlendirmesinin planlaması ile ilgilidir.

Gereken Beceriler

Gereken beceriler durumun karmaşıklığına bağlıdır. Asgari olarak şu değerlendirme yapılmalıdır;

 • Süreçler ve çalışanların çalışma düzenleri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Ölçümlerin amacını ve maruziyeti değerlendirmek için gerekli olan bilgileri anlamak,
 • Enstrümantasyonun nasıl kullanılacağını bilmek,
 • Fiziksel akustiğin temelleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Ölçümleri veya diğer sağlanan verileri kullanarak anlaşılması gereken hususlar;

 • Maruziyetin nasıl değerlendirileceği,
 • Eylem ve sınır değerleri aşıldığı zaman yapılması gereken faaliyetler,
 • Nasıl bir gürültü kontrol programı başlatılacağı.

Personel, becerilerini birleştirerek bir gürültü değerlendirme ve kontrol programı sağlar. Bir ustabaşı gürültülü alanlardaki, risk altında olması muhtemel çalışanları belirler ve çalışma düzenleri hakkında bilgi sağlar. Bir teknisyen, ustabaşı tarafından belirlenen yerlerdeki gürültüleri ölçer. Bir güvenlik sorumlusu, maruziyeti değerlendirir ve gürültü kontrolünün uygulanmasının nerelerde zorunlu olduğunu belirler.

Durum ve Kontrol Etme

Değerlendirme planlamasına yardımcı olması için toplam gürültü sorununun ön kontrolü aşağıda belirtilen şekilde yapılabilir:

 • Personelin risk altında olabileceği alanlar veya faaliyetler belirlenebilir.
 • Risk altındaki çalışanlar belirlenebilir. Önceden riskli işitme durumları var olan kişiler, hamile kadınlar ve genç çalışanlar gibi özellikle risk altında olabilecek kişiler için özel bir not alınabilir.
 • Gürültünün kararlı, değişken veya darbeli olup olmadığı göz önünde bulundurulabilir.
 • Anında uygulanabilir herhangi bir gürültü kontrol tedbiri not edilebilir ve böylece değerlendirmeye devam etmek yerine anında gürültü kontrolü ile bir sürü çabadan tasarruf edilebilir.

 

Mevcut Bilgilerin Kullanılması

Risk altında olması muhtemel çalışanların kişisel gürültü maruziyetini değerlendirmek için, çalışma günü boyunca her bir gürültülü faaliyetin gürültü seviyesini değerlendirmek gerekir. Bu bilgiler, gürültü seviyeleri üzerine yayınlanan bilgilerden, makine üreticileri ve tedarikçilerinden sağlanan bilgilerden veya ölçümlerden elde edilebilir. Bir kişinin maruz kaldığı gürültü seviyesini değerlendirirken, tüm kaynaklardan yayılan gürültünün ve çalışma ortamının duvalarında yansıyarak gelen gürültünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ses gücü verilerinden kaynaklanan ses basınç seviyelerini değerlendirmek karmaşık olabilir. Bölüm 3, ses gücü verilerinden ve işyeri akustik koşullarından gürültü maruziyetinin nasıl değerlendirileceğini açıklarken Bölüm 1, ses gücü ve ses basınç seviyesi arasındaki farkı belirtir.

Bir el-aleti üreticisi, kullanıcı için ortalama ses basınç seviyesinin, 5 dB’lik bir K belirsizlik değeri ile birlikte 85 dB(A) olduğunu belirtmiştir. Alet, farklı sessiz bir alanda gün içinde 30 ila 60 dakika kullanılır. Operatör, günün geri kalanı boyunca, ses basınç seviyesinin 70 dB(A) den az olduğu dinleme testleri tarafından ispatlanan sessiz bir ofiste çalışır. Belirsizlik değeri dikkate alınarak ortalama gürültü seviyesinin 90 dB(A) (85 dB(A) + 5dB(A) belirsizlik) olduğu ve en kötü maruziyet senaryosu için 60 dakika, 90 dB(A) seviyesinde gürültüye maruz kalındığı varsayılır. Bu nedenle, en düşük günlük maruziyet eylem değeri 80 dB(A)’nın aşılabileceği varsayılmıştır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla