Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

2023 yılı idari para cezaları

2023 yılı idari para cezaları
Tamircin Burada
2023 yılı idari para cezaları belirlendi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtildi. En düşük ceza1.408 ₺’den, 3.138 ₺ ye, en yüksek ceza 837.363 ₺’den 1.886.732 ₺’ye çıktı
2024 yılı cezaları için tıklayın

2023 yılı İdari Para Cezaları

Buna göre en düşük ceza 3.138 ₺  ile “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” ve “çalışanların eğitimlerinin usulüne göre yapılmaması”,  en büyük ceza ise 1.886.732 ₺ ile “Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi” ne ait, “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. , İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek., Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. ”

İdari Para Cezaları

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a 15.529 TL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 15.529 19.411 23.293 15.529 23.293 31.058 23.293 31.058 46.587
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 15.529 15.529 19.411 23.293 15.529 23.293 31.058 23.293 31.058 46.587
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 38.876 38.876 48.595 58.314 38.876 58.314 77.752 58.314 77.752 116.628 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 38.876 38.876 48.595 58.314 38.876 58.314 77.752 58.314 77.752 116.628 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 19.426 38.852 58.278 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL
26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c 11.645 17.467 23.290 34.935 TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 23.314 23.314 29.142 34.971 23.314 34.971 46.628 34.971 46.628 69.942 TL
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 34.982 34.982 43.727 52.473 34.982 52.473 69.964 52.473 69.964 104.946 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 Her bir yükümlülük için  TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 15.529 15.529 19.411 23.293 15.529 23.293 31.058 23.293 31.058 46.587 TL
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 15.529 TL
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 TL / her çalışan için *
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 TL  / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 TL
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 11.645 11.645 14.556 17.467 11.645 17.467 23.290 17.467 23.290 34.935 TL
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 15.529 23.293 31.058 46.587 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. 15.529 15.529 19.411 23.293 15.529 23.293 31.058 23.293 31.058 46.587 TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. 38.876 38.876 48.595 58.314 38.876 58.314 77.752 58.314 77.752 116.628 TL
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 38.876 38.876 48.595 58.314 38.876 58.314 77.752 58.314 77.752 116.628 TL
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %122,93) 2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %122,93)
Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) TEHLİKELİ (%50 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak) TEHLİKELİ  (%100 artırılarak) ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 6.286 TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 388.903 388.903 486.128 583.354 388.903 583.354 777.806 583.354 777.806 1.166.709 TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 622.244 622.244 777.805 933.366 622.244 933.366 1.244.488 933.366 1.244.488 1.866.732 TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 622.244 622.244 777.805 933.366 622.244 933.366 1.244.488 933.366 1.244.488 1.866.732 TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 622.244 622.244 777.805 933.366 622.244 933.366 1.244.488 933.366 1.244.488 1.866.732 TL
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 7.755 7.755 9.693 11.632 7.755 11.632 15.510 11.632 15.510 23.265 TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması 26/1-ö ** Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 Çalışan başına TL *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2023 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %122,93
2023 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %122,93
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 84.552 84.552
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 84.552 84.552
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu
107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 84.552 84.552
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

Cezaları indirmek için TIKLAYINIZ;

İdari para cezaları 2023 yılı için belirlendi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. En düşük ceza1.408 ₺’den, 3.138 ₺ ye, en yüksek ceza 837.363 ₺’den 1.886.732 ₺’ye çıktı.

Web Tasarımı

İSG Para Cezaları Nereye Yatırılır?

İdari para cezası ödemeleri, ödemenin nereden ve ne şekilde yapılacağına göre değişiklik gösterir. Eğer ödemenizi PTT üzerinden yapacaksanız, menüleri sizin söylemeniz gerekecektir. Çünkü idari para cezaları, devlet borçları ekranında görünmeyebilir. Görevliyi yönlendireceğiniz menü sırasıyla:

  • SGK MOSİP ödemeleri
  • 4-A işveren ödemeleri
  • İşveren idari para cezaları ödemeleri

Bu menüden sonra ekrana bir form gelecektir. Forma 26 haneli işyeri sicil numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir. Ekrana idari para cezasının tutarı yansıtılır. Tutarın ödemesi PTT veznelerine yapılır. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, birkaç saat içinde sorgulama yaparak idari para cezası borç durumunuzu öğrenmeniz gerekebilir.

Bazı durumlarda idari para cezası ödemesi sisteme geçmeyebilir. Bu durumda dilekçe ile başvurunuz alınmalıdır.

İdari Para Cezası Online Ödenir mi?

İdari para cezasını internetten ödemek mümkündür. Bu işlem, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresi aracılığıyla yapılır. Ancak kredi kartına taksit yapılması mümkün değildir. Ödemenin yapılabilmesi için cezanın verilmesinin üzerinden en az 24 saat geçmesi ve cezanın sisteme işlenmesi gerekir. Aksi halde ekranınızda borcunuz yoktur yazısı bulunur.

İdari Para Cezası Ekranda Görünmüyorsa Ne Yapılmalı?

İdari para cezasının ekrana düşmemesi durumunda, eğer bir para cezası aldığınızı biliyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeniz gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun para cezasını sisteme işlerken tebliğ tarihi girmemesi durumunda, ceza hukuku kapsamında borç ekranda görünmez.

Bu nedenle borcunuzun henüz sisteme düşmediğini düşünebilirsiniz. Ancak borç sistemdedir ve gecikme faizi işleyebilir. Bu nedenle idari para cezası alma durumunda ilgili kurumla irtibata geçilmelidir.

İdari Para Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

İdari para cezası sorgulama işlemi e-bildirge sayfasından yapılmaktadır. işyeri sahiplerinin giriş yapabildiği sistem, cezaların sadece ana parasını görüntüler. Ancak gecikme kaynaklı faizler sistem tarafından görüntülenmez. Bunun için sisteme girişinizi yaptıktan sonra ‘İşveren Borç Görüntüleme’ menüsüne girmeniz gerekmektedir.

Buradan tüm para cezalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu ekrandan daha önce kesilmiş, ödenmiş para cezaları da görülebilmektedir.

İdari Para Cezalarında Yasal Prosedür

İdari para cezasında icra gelmesi durumu, söz konusu olacaktır. Eğer borcunuzu en geç 20 gün içinde ödemezseniz, anaparaya günlük zam işlemeye başlar. Eğer borcun haksız yere verildiğini düşünüyorsanız, para cezası kesildikten sonra itiraz etmeniz gerekmektedir.

15 gün içinde borcunuzu ya ödemeli, ya da itiraz etmelisiniz. 20 gün ödenmeyen borç hakkında icra takibi başlatılır. Ayrıca indirim elde etme hakkınızı kaybedersiniz ve günlük faizi ile birlikte sizden tahsil edilir.

İdari para cezalarının ödenmesine rağmen, bazı durumlarda ödemenin görülmemesi durumu ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlara karşı tedbirli olmak için ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekont almanız tavsiye edilir. Bunun yanında idari para cezasını ödedikten 24 saat sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu yoktur yazısı almak için başvuruda bulunarak herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.

Çalışandan Kaynaklı İdari Para Cezası

Çalışanın hatasından kaynaklana para cezasının ödemesi, işverenin belgeli beyanı ile çalışana rücu edebilir.Eğer zamanında yapılmayan bir işten, kaybolan bir aletten yada çalışandan kaynaklanan bir ihmalden kaynaklı para cezası söz konusu ise, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazacağı bir dilekçe ile çalışanın hatasını beyan edebilir. Ancak tüm beyanlarını belgelemesi zorunludur. Çünkü işveren, aynı zamanda oranın denetiminden sorumludur.

Eğer çalışanın hatası sabit görülürse, idari para cezasını çalışanın ödemesine karar verilir. Eğer çalışan haklı bulunursa, işveren dosya ve işlem masraflarını da ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca işveren haksız yere böle bir dilekçe verirse, çalışan ‘manevi tazminat’ davası açabilecektir.

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla