Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

ILO: Uluslararası işgününün yüzde 20’sini göçmenler oluşturuyor

Tamircin Burada

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 189 ülkeyi kapsayan uluslararası göçmen işçi araştırması, 2019 yılı itibarıyla küresel işgücünün, yüzde 3 artışla 164 milyondan 169 milyona yükselerek, yüzde 20’sinin göçmen işçilerden oluştuğunu gösterdi. Göçmen işçilerin genellikle sağlık hizmetleri, taşımacılık ve gıda işleme gibi kritik sektörlerde görev alsalar da büyük bir çoğunluğun kayıt dışı işlerde çalışmaları nedeniyle iş güvensizliği riski ile karşı karşıya oldukları ifade edildi.

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei, özellikle birkaç bölgede işgücünün önemli bir bölümünü temsil eden göçmen işçilerin, yalnızca ev sahibi ülkelerin ekonomileri ve toplumlarına değil, aynı zamanda kendi ülkelerinin ekonomilerine de, ailelerine para göndererek, katkıda bulunduklarını söyledi. Araştırma, kalkınma kazanımlarına yönelik işgücü göçünün potansiyelinden yararlanmanın, güncel ve sağlam verilere dayalı, iyi bilgilendirilmiş ve etkili politika yapımını gerektireceğine işaret ediyor.

ILO: Uluslararası işgününün yüzde 20’sini göçmenler oluşturuyor

Küresel ekonomi için değerlerine rağmen, ILO, göçmen işçilerin sık sık buldukları tek fırsatların “geçici, kayıt dışı veya korumasız işler” olduğunu ve onları daha büyük bir güvensizlik, işten çıkarma ve kötüleşen çalışma koşulları riskine maruz bıraktığını belirtti ve durumun COVID-19 salgını etkisiyle daha da kötüleştiği konusunda uyardı.

Açıklanan çalışma sonuçlarına göre, COVID-19 krizi, düşük özellikle kadın göçmen işçiler için bu güvenlik açıklarını yoğunlaştırdı.

Araştırma göçmen işçilerin, 70 milyon kadına kıyasla 99 milyon ile yüzde 58’inin erkeklerden oluştuğunu gösterdi. Erkek göçmen işçilerin çoğu hizmet sektörlerinde iş bulurken bu sektörü, neredeyse her üç göçmenden ikisini istihdam eden imalat sektörü takip ediyor. Yabancı işçilerin yüzde yedisi ise tarım işlerinde çalışıyor.

Sağlık ve ev işleri dahil hizmetlerde kadın göçmen işçi sayısının daha fazla olduğu sektörler arasında önemli cinsiyet farklılıkları bulunuyor. ILO, bu durumun kısmen bakım çalışanlarına yönelik artan işgücü talebiyle açıklanabileceğini belirterek, imalatın erkek egemen olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Göçmen işçiler zengin ülkelere yoğunlaşıyor

Her üç göçmen işçiden ikisinden fazlası, 63,8 milyon ile Avrupa ve Orta Asya’da ve 43,3 milyon ile Amerika’da olmak üzere yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşıyor.

Arap Devletleri, Asya ve Pasifik’in her biri yaklaşık 24 milyon göçmen işçiye ev sahipliği yaparken, Afrika’da toplamın yüzde 8,1’ini temsil eden 13,7 milyon göçmen işçi bulunuyor.

ILO, 15 ila 24 yaşındaki çalışanların 2017’de yüzde 8,3’ten 2019’da yüzde 10’a yükselen payının büyük olasılıkla birçok gelişmekte olan ülkedeki yüksek işsizlik oranlarını ve yükselen demografik eğilimi yansıttığını söyledi.

Genç göçmen işçilerdeki artışa rağmen, göçmen işçilerin büyük çoğunluğu yüzde 86,5 ile 25 ila 64 yaş arası yetişkinler oluşturuyor.

Göçmen işgücü istatistikleri ülkeler için faydalı

Göçmen işgücüne ilişkin güvenilir istatistikler derlemenin ülkeler için değerini göçmen işgücüne ilişkin güvenilir istatistikler derlemenin ülkeler için değerini vurgulayan ILO İstatistik Departmanı Başkanı Rafael Diez de Medina, bunun “işgücü arz ve talebindeki değişimlere yanıt vermelerine, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmelerine ve becerileri aktarmalarına ve güncellemelerine” yardımcı olacağını söylüyor.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla