Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri
Tamircin Burada

6331 Sayılı Kanun -2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekip­manını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ramak kala olayı denir.

İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı Nasıl Hesaplanır?
Doğru! Yanlış!

Doğru

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklara işle ilgili hastalıklar denir

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

Meslek Hastalıkları denir.

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay iş kazası tanımına girer

İş Kazaları Oluşum Teorileri
Doğru! Yanlış!

Doğru

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Doğru

Teknik öğretmen, mimar, mühendis unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına teknik eleman denir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Teknik eleman, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları

İşveren, ikibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi görevlendirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

On ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenli­ ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Elli ve dahafazla

Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi Alabilir?
Doğru! Yanlış!

Doğru

...Sponsor Alanı...

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri 1

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline risk denir.

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

Tehlike denir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda en geç beş gün içerisinde İSG-KATİP’teki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve sistem üzerinden ilgili kişiler tarafından onaylanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki yirmidört saat içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

üç iş günü içinde

Uzmanlar için 6331 Kanunu
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş güvenliği kanunu hazırlık testleri 2

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

4857 Sayılı Kanunu -3 Testi için diğer sayfaya geçiniz…

Sayfalar: 1 2 3

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Güvenli KKD , Eylül 20, 2023 @ 11:27 pm

    Oldukça başarılı bir çalışma olmuş hocam emeklerinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla