Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık
Tamircin Burada

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık, NİG bünyesinde bulunan profesyonel İSG uzmanlarımızın, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanığı sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlamış olduğu sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık


Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?

Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi
Doğru! Yanlış!

Yüksekte çalışma olarak sayılan işler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak ifade edilmiştir?

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getiren bilimin adı nedir?

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş kazası sonucu ortaya çıkan görünen zarar aşağıdakilerden hangisidir?

İş Kazalarının Nedenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu maske standardıdır?

Tozla Mücadele Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanım grubuna girmez?

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Güvenilirlik Çalışması Raporu’na göre HAYATİ TEHLİKE gerektiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir

Doğru! Yanlış!

Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?

İşyerlerinde Aydınlatma Kriterleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Azot tüpünün rengi nedir?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamanın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Gerilimin tanımıdır?

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyere ne ad verilir?

Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO sözleşmelerinden değildir

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerdendir?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı Kanun kimlere uygulanmaz?

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Korunma Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi mobbing in tanımına girmez?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına kaç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne denir

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olur?

Son 8 yılda en az 513 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre gece çalışma süreleri hangi saat aralığında kabul edilir?

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık B Sınıfı -1
ÜZGÜNÜZ...

Maalesef performansınız beklenenin altında... Mutlaka yayınlarımızı takip edin. İSG hayatınızın bir parçası olsun...
BİRAZ DAHA GAYRET

Ödül Kazananların Listesi

Bu iş olacak gibi... Biraz işi sıkı tutmak lazım... Haydi diğer sınavları deneyin
SÜPERSİNİZ

Süpersiniz

BU İŞ TAMAM... TEBRİKLER... Ancak rehavete kapılmamak lazım. Diğer sınavlarımızı da ihmal etmeyin. İSG hayatımızın bir parçası olmalı.

Sonuçlarınızı paylaşın:


İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir