Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3
Tamircin Burada

Çalışanların yaşam hakkını gözetecek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek isg kültürü için hazırlanan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ile ilgili çalışmalar için aşağıya bakabilirsiniz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim yapılacaktır

Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal etmenlerin ölçümünde kullanılabilir

Şoförlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir

Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İşitmeye Bağlı Risk Değerlendirme Parametreleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15 dakikalık sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi statik elektrik birikmelerine karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

Elektrikle Yapılan Çalışmalarda 5 Altın Kural
Doğru! Yanlış!

Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Ergonomik Çalışma Yeri Düzenlemede, aşağıdakilerden hangisi incelenmez

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir

Biyolojik İzlem Nedir?
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir

Risk Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmalı?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden değildir

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Yangın sınıfına göre söndürme metodu aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden birisi olan "kuvvetli üfleme yöntemi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Mesleki maruziyet değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 ) göre aşağıda verilen maddelerin mesleki maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 1- Nikotin 2- Kümen 3- Amonyak 4- İnorganik kurşun

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Sıfır desibel ses basınç seviyesini oluşturan sesin basıncı kaç paskaldır?

Gürültülü Ortamlarda Çalışmalarda Güvenlik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerini açıklamak için geliştirilen teorilerden birisi değildir

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5
BU KEZ OLMADI

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir