Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İş kanunu hazırlık testleri

İş kanunu hazırlık testleri
Tamircin Burada

İSG Profesyonelleri, çalışanlar ve işverenler için hazırladığımız iş kanunu hazırlık testleri 4857 Sayılı İş Kanunu uygulamalarını kapsayan doğru / yanlış seçenekleri içeren sorulardan oluşur. Bu test genel olarak çalışanlara, işverenlere, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerini kapsamaktadır. 12 sorudan oluşan testin sonunda doğru ve yanlış seçenekleri ile cevap açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

İş kanunu hazırlık testleri

İSG Profesyonelleri, çalışanlar, işverenler için hazırlanmış testler 3 bölümden oluşur. Her bir test 12 sorudan oluşmaktadır.

4857 Sayılı Kanun -1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

4857 Sayılı Kanun Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işlerini kapsamaz

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Kapsar...

Çalışma süresi haftada en çok elliiki saattir.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

On dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılır

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi 5 yıldır

İlkyardım Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisine uzaktan çalışma denir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir Sorunun cevabı ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADIR.

En çok otuz iş günü süren işlere sürekli iş denir.

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

30 günden fazla devam eden işlere SÜREKLİ İŞ denir. En çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş denir.

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmialtı günden az yıllık izin verilemez.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

Profesyoneller için 4857 Kanunu
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

4857 Sayılı Kanunu -2 Testi için diğer sayfaya geçiniz…

 

Sayfalar: 1 2 3

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

1Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir