Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1
Tamircin Burada

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek iş güvenliği kültürünün oluşturulması için hazırladığımız  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı soruları 2 kısımdan oluşmaktadır.

Sınavlara daha rahat hazırlanmak isteyenler için bu alanı takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı : Bölüm-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İş Kanunu’na göre belirli şartlar dışında çocukların çalıştırılma yaşı kaçtır

Çocuk ve Genç İşçi Kime Denir?
Doğru! Yanlış!

İşveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

OSGB'ler Nasıl Çalışmalı?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi YETKİSİZ KİMSE GİREMEZ'i tanımlar?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
Yetkisiz Kimse Giremez
Suyla Söndürmek Yasaktır
Yaya Giremez
Doğru! Yanlış!

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için öteleme tarihi kaç olmuştur

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Diğer sağlık personeli aşağıdakilerden hangi durumda görevlendirilir

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıdaki hangi durumlarda kurulur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği
Doğru! Yanlış!

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az ÜÇ yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği ve Korku Kültürü
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde ayda en az 10 saat görev yapar

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan kuruma ne ad verilir

İş Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yayınlanmıştır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğru! Yanlış!

(Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339)

İş Güvenliği Uzmanları yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir?

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler “ hangi tehlike bölgesine girer?

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1 1

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan sistemin adı nedir

Neden Güvenlik Kültürü?
Doğru! Yanlış!

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım hangi tanıma girer?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladığı ILO Meslek Hastalıkları sözleşmesidir

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?

Yaşama Hakkınızı Koruyun
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1 2

Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarla ilgili çalışanların yükümlülüklerinden birisi değildir?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

Asbestle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi kesinlikle yasaktır

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş kuruluşun adı nedir?

İş Güvenliği Kültürü Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Ekipmanların yerinin gösterilmesi, tanımlanması, tehlikeli hareket ya da davranışı içeren yasak işaretinin rengi nedir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Grup 3 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve il müdürlüklerine yapılması gereken bildirim en az kaç gün önceden yapılır?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse, hangi aralıklarda yapılır?

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı
Olmadı, biraz gayret...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


Web Tasarımı

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla