Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Çalışanlar-2

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Çalışanlar-2
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Çalışanlar için NİG ekibince isg kültürünü geliştirmek için hazırlanan eğitim ve sınavları içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Çalışanlar-2

 

Neden İş Güvenliği ekibince hazırlanan, İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli ayaklarından olan çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve güvenlik kültürünü yaymak için hazırlamış olduğumuz sınavlara tüm çalışanlar katılabileceklerdir. Sınavlar herkese açıktır.

 


Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Ekranlı araçlarda yapılan çalışmalarda yaptırılacak sağlık kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlar hangisidir?

Sıcak Ortamlarda Çalışma Koşulları
Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim nedir?

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda hangi iş yerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmiştir

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla önemlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri
Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde emniyetsiz hareket ve davranışlar hangisinden ortaya çıkar?

İSG Sınavı
Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline ne denir?

İSG Korku Kültürü
Doğru! Yanlış!

Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye ne denir?

Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye ne denir?

Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH
Doğru! Yanlış!

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara ne denir?

Kamu Kurumlarında İSG Kurulu Nasıl Oluşturulur?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik riskli işyerlerinden değildir?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

İş kazası meydana geldiği ve Meslek hastalıkları teşhis konulduktan kaç iş günü içerisinde SGK'ya bildirilmelidir?

Meslek Hastalıkları Analizi
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi aşağıdakilerden hangisidir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Belli bir zarara ve arızalanmaya sebep olan beklenmeyen, umulmayan ve planlanmamış bir olaya ne denir?

İş Kazalarının Nedenleri
Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

İş kazası sonucu ortaya çıkan görünen zarar aşağıdakilerden hangisidir?

İş Kanununa Göre İş Kazası Tanımı
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinin tehlike durumuna göre sınıflandırılmasında hangisi yer almaz?

İSG Profesyonelleri ile ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından değildir?

İSG Profesyonelleri Hakkında Kısa Kısa...
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile etki eden faktörlerden değildir?

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde son olarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme ihtimaline ne denir?

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmaması uygun olur?

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?

Nedir, Kimdir
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanlar
Olmadı, biraz gayret...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Çalışanlar-2 1

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


 


Hayatın Her Alanında İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

İş kazası

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz.

İş Kazası Neden Oldu?

İş kazalarının % 98’inin nedeni İNSAN’dır...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kazaların % 50’si sabah vardiya değişimlerine yakın saatlerde meydana geliyor.

Yapı Alanlanlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri

Bunun sebebi ise uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik ve işi zamanında yetiştirememe endişesi oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 2 Bölüm

İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor

Bu düşünce kişiye çok güçlü olduğunu, ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Sponsor

Çağrı Tasarım

Türkiye’de iş kazalarında her gün 4 çalışanımız maalesef yaşamını yitiriyor.

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa

Türkiye'de her yıl 15000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza geçiriyor...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - Tanımlar

Dünyada her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Her yıl 250 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve 150 milyonun üzerinde kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 50 milyar TL. olduğunun belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık-C Sınıfı

Özellikle ülkemizde iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası sonucu ölüm, malullük, geçici iş göremezlik sürelerine ilişkin verilerin tümünde görülen artış nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği'ne maksimum ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Unutulmamalıdır ki; HİÇ BİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ.

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

Sponsor

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Çalışanlar-2 2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAYATIMIZIN DÜZENİNİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri

Kazasız günler dileğiyle...

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Merdivenlerle Çalışmada Genel Tedbirler

Paylaş:


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

 • Salih DERE , Şubat 24, 2019 @ 4:04 pm

  Elif hocam, güzel bir çalışma. özellikle çalışan arkadaşlarımızı bilgilendirme açısından harika olmuş. Emeğinize sağlık

 • Tarık Kerim Bulut , Şubat 24, 2019 @ 5:46 pm

  Değerli hocalarımız, özellikle çalışanlar için böyle sınavların devamını bekleriz. Tesekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla