Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği ve İş Hijyeni

İş Güvenliği ve İş Hijyeni
Tamircin Burada

İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan) değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sanattır.

İş Güvenliği ve İş Hijyeni

Kişisel hijyen bir kimsenin kendi sağlığını korumak amacıyla kendisi için yapacağı bireysel uygulamalardır: temiz içme suyu kullanma, el vücut temizliği, diş sağlığına dikkat etme…


Plastik Sektöründe İş Güvenliği Rehberi


İş hijyeni kavramı, bir iş yerindeki risk faktörlerinin ve bunlara yönelik önlemlerin genel anlamda incelenmesini ve çözüm için yapılacakları kapsamaktadır.

İş Hijyeni Programı Adımları;

  • Sağlık tehlikelerinin belirlenmesi
  • Sağlık tehlikelerinin değerlendirilmesi
  • Sağlık tehlikelerinin kontrolü
  • Kayıt tutulması
  • Çalışanların eğitimi
  • Periyodik gözden geçirme.

Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması

Kimyasal Tehlikeler

Bunlar, zehirli veya tahriş edici gaz, buhar, sıvı, katı, toz maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler

Biyolojik Tehlikeler

Bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler gibi

Fiziksel Tehlikelerin (Çevresel Koşulların) Meydana Getirdiği Tehlikeler

Titreşim-Sarsıntı-Vibrasyon

Pnömatik (yüksek hava basınçlı) el aletleri, çekiçleri, yüksek hızlı taş tezgâhları, dikiş makinaları, forklift vb. kullanmak gibi çalışanı yorar ve sinirli yapar. Parmak hassasiyetinin kaybolmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir.


Lojistik Hizmetlerinde Güvenli Çalışma Rehberi


Gürültü

Tekstil sanayi, dökümhaneler, metal işleri sanayi gibi birçok işyeri ve mesleklerde, yüksek düzeyde gürültüye devamlı maruziyet, şahısların kazalara ve işitme kayıplarına uğramalarına neden olmaktadır.

Aydınlatma

Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran titrek ve parlak ışıklar göz yorgunluğuna ve sinir sisteminin bozulmasına neden olur

Radyasyon – Işın Saçan Enerji
Enfraruj Işınları

Aşırı ısı ışınları sıcak çarpmasına, cilt tahrişine ve gözde katarakt meydana getirir.

Gamma Işınları

Radium, radyoaktif maddeler ve x ışınlarına vücudun fazla maruziyeti (etkisinde kalması – sunuk kalması), canlılığın azalmasına, halsizliğe, baş ağrısına, anemiye, lösemiye neden olabilir

Ultraviole Işınlar

Korunmamış deri bölgelerinde yanıklar meydana getirir ve konjonktivit, iritis, kornea ülseri gibi göz hastalıklarına neden olabilir. Bu ışınların ana kaynağı kaynak makinalarıdır. Koruyucu önlemler olarak özel giyim, başlık, gözlük, eldiven ve koruyucu siper kullanılır

Kısa Dalga Işınları

Genellikle büyük ve küçük sabit radar direklerinin çok yakınlarına yaklaşmamak gerekir.

Isı

Rahat bir çalışma sıcaklığı kışın 18°C – 21°C ve % 40 bağıl nem olarak verilebilir. Yazın ise bunun biraz üstü olabilir.

Yüksek ısıdaki çalışma ortamında terlemeye bağlı tuz kaybı da ve tuz kaybına bağlı kramplarda göz önünde bulundurularak, işyeri hekimi tarafından işçi menüsündeki tuz ayarlanmalıdır.


Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği


Ergonomik Tehlikeler

Tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik (değişmeyen) duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan/direkt basınç veya aşırı güç uygulama gibi.

Vücuda Giriş Yollarına Göre Tehlikelerin Sınıflandırılması

Solunum Yolu İle

Çalışanlar sanayide en çok bu yolla etkilenir;

Gazlar

Mesleki zehirlenmelerin nedeni çoğunlukla solunum yolu ile alınan havanın içinde bulunan klor, karbon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azot dioksit, brom, ozon gibi gazlardır. Tüp veya sarnıç gibi gaz taşıma kapları veya gaz boru hatlarındaki sızıntılar, kaynak ve kesme veya motorların egzozundan çıkan gazlar gibi yüksek sıcaklıkta yapılan işlemler sonucu çalışma ortam atmosferine gazlar yayılabilmektedir

Buharlar

Normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında buharlaşabilen, gaz, sıvı veya katı maddelerin havada bulunan buharlarıdır. Örneğin: Benzol, alkol, toluen vb. sıvıların karıştırılması veya doldurulması, boyama, tabanca boyacılığı, temizleme işlemleri sonucu zararlı buharlar açığa çıkmakta, soluk düzeyine erişmektedir.

Sisler (mistler)

Çok ince sıvı damlacıklarının havada dağılması sonucu meydana gelirler, elektro metal kaplama tanklarında ve tabanca ile boya yapılması durumlarında olduğu gibi. Kesme ve taşlama işlemleri sırasında yağ sisleri (mistleri), elektrokaplamada asit sisleri, sprey tabanca boyacılığında sprey sisleri oluşmaktadır


Tozların Sınıflandırılması


Tozlar

Çok ince katı madde parçacıklarının havada dağılması ile meydana gelirler. Partikül büyüklüğüne göre solunabilir, ya da üst solunum yolları ile atılabilir olmalarına göre sınıflandırılabilir. Özellikle 0,1 ile 5 mikron arasındaki tozlar son derece tehlikelidir. Temizleme, delme, kesme, öğütme, ezme gibi birçok işlem sonucu tozlar çalışma ortamına yayılmaktadır.

Tahriş Edici Tozlar

Deriyi tahriş ederler: Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kireç tozları vb. gibi. Bazı tozlar, kendileri tahriş edici olmadıkları halde cildin gözeneklerini tıkamak suretiyle mikropların burada yerleşmelerine sebebiyet vererek, hastalığa yol açarlar: Hububat, şeker ve un tozları bunlara örnek olarak verilebilir

Zehirli Tozlar

Akciğerlerden, deriden veya sindirim yollarından kan dolaşımına girerek zehirlenmelere neden olurlar. Örneğin kurşun, arsenik, civa, kadmiyum, fosfor ve birçok kimyasal madde tozları.

Fibrosis Yapan Tozlar

Akciğerlerin hücrelerinde, fibroz meydana getiren serbest silika ve asbest tozlarıdır. Kömür madenciliği ve döküm sanayisi gibi sektörler için bu tozlar önemlidir

Sıkıcı – İnert Tozlar

Tahriş edebilen fakat zehirlenmeye ve fibrosise neden olmayan tozlardır

Allerji Yapan Tozlar

Polen, pamuk, yün, kürk, tüy, saç tozları ile bazı cins odunların kesilmesinde meydana gelen tozlardır.

Dumanlar

Kimyasal katı maddelerin gaz halindeki dumanlarıdır. Özellikle kaynak ve kesme işlemleri sırasında açığa çıkan dumanlara önlem almayı gerektirir.


Sağlığımızı Korumak İçin Temel Prensipler


Deriye Temas Yolu İle

Deri yolu ile emilme, doğrudan doğruya deriye temas etme ile meydana gelir. Asitler, alkaliler, solventler, yağlar, formaldehit, krom veya nikel, bazı organik tozlar, epoksi sertleştiriciler, neftyağı cilt için tehlikelidir.

Anilin, kurşun tetra etil veya hidrojen siyanür asidinin deriye kısa süre teması çok büyük tehlikeler meydana getirebilir.

Kuvvetli asitler (sülfürik asit, nitrik asit, hidroflorik asit vb.) tahriş edici maddelerdir. Çözücüler (Benzin, gazyağı ve alkol vb.) bakterilere karşı derinin direncini azaltırlar.

Sindirim Yolu İle

Atmosferde bulunan ve salya ile karışan zehirli maddeleri yutmak, kimyasal maddeler bulaşmış gıdaları yemek, içmek, çiğnemek ve tüttürmek suretiyle sindirim yolu ile vücuda girerler.

Enjeksiyon Yolu ile

Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi

1. Maddenin yapısı veya zararlı etkileri
2. Maruziyet (etkisinde kalma) ağırlığı
3. Maruziyet süresi
4. Personelin duyarlılığı – hassasiyeti hakkında düşünceler
5. Havanın kirliliğinin ölçülmesi
6. Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü

Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri

Tehlike Kaynaklarını Giderme

1- Tesisat ve techizat değişikliği
2- Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması
3- Üretim Yöntemini Değiştirme

Üretim yöntemlerinin değiştirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir.

Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme işlerinin yapılması ya da el ile yapılan işlerin, yükleme makinaları, araç gereçleri ile yapılması buna örnek gösterilebilir.

4- İşyeri Düzeni
Tozların yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu sürelerde yapılması gerekir.


Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları


Kirli Havanın Dağılmasını Önleme

Toz, gaz, buhar vb.’nin işyerine yayılmasını önlemek için;

Tehlikeli üretim yapılan işi diğerlerinden ayırmak

Dökümhanelerde, dökümlerin temizlenmesi işlemleri, metal kaplama veya metalleri asitlerle temizleme tankları (banyoları) ayrılmış yerlerde bulunmalı ve buralara, görevli işçilerden başkaları girmemelidir.

Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlamalarına karşı korunmada özellikle uygulanmaktadır. Taşlama ve parlatma işlemlerinde de çok yararlıdır.

Islak (yaş) yöntem uygulamak.

Toz kontrolünde bilinen en eski bir yöntemdir. Delme ve bazı taşlama işlemlerinde meydana gelen tozun, tamamen ıslanmış olmasına ve daha kuru iken yayılmamış olmasına dikkat edilmelidir.

Yerel olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması

Endüstride kullanılan en önemli yöntemdir. Hava akımı kontrolü ve kirlenen havanın dağılmadan toplanıp emilmesi için uygun davlumbaz yapılması aşamalı yöntemlerdendir.

Çalışan Eğitimi

Çalışan eğitimi çok önemli olup, işçinin işbirliği kurması, kontrol programını başarıya ulaştırır.


Kule Vinçlerinde Güvenli Çalışma Uygulama Rehberi


Çalışanları Tehlikelerden Korumak

İşçilerin maruziyetini azaltmanın sağlık riski oluşturan tehlikeleri ortadan kaldırmak için yeterli olmaması durumunda,

1- Genel havalandırma: Kirli havanın toplam miktarı ve işçilerin yakınında bulunan havayı kirleten kaynaklardaki kirlilik konsantrasyon derecesi bu yöntemin etkinliğini sınırlar.

2- Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanma: Duruma göre solunum yolları koruyucularının kullanılması için işçi ile işbirliği, teçhizatın temizliği ve bakımı için gerekli malzeme ve yer, donanımın özel kullanılması ve koruyuculuk sınırı hakkında öğretim, eğitimin periyodik kontrolü gereklidir.

Kaynaklar;

Tayar, M. (Ed.). (2013). Hijyen ve Sanitasyon. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset. Erişim Tarihi: 01.01.2015

Dr. Dilara İnan. El Hijyeni ve Önemi. Erişim Tarihi: 01.01.2015

Doğan Erdoğdu. İş Hijyeni. Erişim Tarihi: 01.03.2014

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla