Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

Hiçbir Gerekçe İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez!

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler; İş Kazalarının %88’i Tehlikeli Hareketlerden, % 10’u Tehlikeli Durumlardan, %2 si Kaçınılmaz (Sebebi Bilinmeyen) Hareketlerden Kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki tanım, İSG profesyonellerinin özellikle “Tehlikeli Hareketler” üzerinde yoğunlaşmalarının gereğini açıkça göstermektedir ;

İSG-1

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

 • İş ekipmanını, kullanılması konusunda eğitim almadan kullanmak
 • Araç ve ekipmanları imalatçı talimatları doğrultusunda kullanmamak, tehlikeli şekilde kullanmak, emniyetsiz taşıma, yükleme, istifleme yapmak
 • Acele etmek, tehlikeli yerlerden gitmek, gereksiz hızlı çalışmak
 • İkaz ve uyarılara uymamak
 • Hatalı pozisyonlar, emniyetsiz vaziyet alma
 • İşyeri ve iş disiplinine uymamak
 • İşin gerektirdiği Kişisel Koruyucu Donanımlar’ı (KKD) kullanmamak
 • Etrafta dikkatsiz dolaşmak
 • Başkalarını meşgul etmek
 • İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar doğrultusunda yapmamak
 • İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamak
 • Gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalışmak
 • Koruyucu emniyet donanımlarını kullanılmaz duruma sokmak
 • Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, şakalaşma vb
 • Tehlikeli yerlerde çalışmak, (askıdaki yükün altı, heyelan dibi vb).
İSG-2

 

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

 

Tehlikeli Durumlar, Güvensiz Ortamlar

 • Arızalı ve bakımsız ekipmanlar ve binalar
 • Çalışma ortamının darlığı ve sıkışıklığı
 • Yetersiz uyarı ve ikazlar
 • İşe uygun eğitimli eleman çalıştırmama
 • Koruyucusuz ekipmanlar, uygun olmayan koruyucular
 • Yetersiz havalandırma
 • Yetersiz ya da fazla aydınlatma
 • Tehlikeli ortam (tozlu, gazlı, gürültülü vb.)
 • Düzensiz ortam
 • Kaygan veya düzgün olmayan zemin
 • Gerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklar
 • Kusurlu alet, makine ve teçhizat kullanımı
 • Emniyetsiz yöntem ve şartlar
 • Taşeron faaliyetleri

Kaza Sonucu Meydana Gelebilecek Zararın Büyüklüğü Kestirilemez, Bu Tamamen Tesadüflere Bağlıdır

Yapılan çalışmalar ile kazayı hafif atlatmak değil, kazayı meydana getiren sebeplerin ortadan kaldırılmasına işaret edilmektedir. Yapılan istatistikler kazaların % 50, sinin kolayca önlenebileceğini, % 48, inin ancak etüt ve metotlu bir  çalışma ile önlenebileceğini, % 2, sinin de önlenmesinin mümkün olmayacağını göstermiştir.

1-29-300 oranı

Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 Uzuv Kayıplı ve 300 Yaralanma meydana gelmeyen olay vardır.

Bu prensipten, özellikle “kazaya ramak kaldı” olaylarının nedenlerinin çok iyi incelenerek sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İlginizi Çekebilir!  İş Güvenliğinin Temel Prensipleri

Bu prensipten, özellikle “kazaya ramak kaldı” olaylarının nedenlerinin çok iyi incelenerek sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

1-29-300 kuralının önemli bir özelliği de bir işletmede olabilecek kazalar hakkında önceden tahmin yapma olanağını sağlamasıdır. İş kazaları istatistikleri yapılan işyerlerinde önceki yıllara göre elde edilen kaza sıklığı ve kaza ağırlığı oran değerleri bir sonraki yıl için yaklaşık tahmin olanağı verir. Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarının temelinde güvensiz davranışlar ve ramak kala durumları vardır. Başka bir deyişle 300 güvensiz davranış  ve ramak kala olayı hiç hasarsız sonuçlansa da; zaman içinde 29 uzuv kaybı ve yaralanma ile 1 ölümlü veya ağır uzuv kaybına yol açacak kazalar için, kazanın geliyorum dediği durumlardır.

 

İSG-3

 

Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri

İşçinin bünyeden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları (dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık) bilgi ve ustalık yetersizliği, fiziki yetersizlik, uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre tehlikeli hareketlerin nedenleridir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
Neden Güvenlik Kültürü?
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
İş Kazalarının Nedenleri!
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
12/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
13/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
14/36
1542 Kişinin Katili Kim?
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
21/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
22/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
İş Kazalarının Nedenleri
26/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
27/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Kültürü
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
35/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 3
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 5
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
16 33
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 10
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 13
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 14
20 29
1542 Kişinin Katili Kim? 15
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 17
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 21
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 22
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 23
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 26
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 27
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 28
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 30
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 32
23 26
İş Güvenliği Kültürü 33
19 30
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 35
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 36
21 28

Kazalardan Korunma Metotları

Kazalardan korunma amaçlı yapılan çalışmalar dört grupta toplanabilir:

Mühendislik ve Revizyon

 • Tehlikeli Durumların Bilinmesi, Tehlikelerin Tanımlanması
 • Tehlikeli Durumların Analizi, Risklerin Değerlendirilmesi
 • Tedbirlerin Alınması, Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 • Tedbirlerin Uygulanması
 • Gerekli Kontrollerin Sağlanması

İkna ve Teşvik

 • Eğitim ve Öğretim Çalışmaları
 • Çeşitli Yarışmaların Düzenlenmesi
 • İkaz Levhaları ve Afişler
 • Propaganda
 • Ödüllendirme/ Özendirme

Ergonomiden Yararlanma

Yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre, makine-tesis ve aletleri ergonomi biliminin gerekleri yerine getirilerek geliştirmelidir.

Sonuç

İş Güvenliği Çalışmalarına Yön Veren İnsani Duyguların Yanında, İş Güvenliğinin Sağlanmasında İtici Rol Oynayan İki Mali Faktör Vardır.

 • Güvenli bir işletmede üretim artıp maliyet düşecektir
 • Kazalarda meydana gelen zarar, kazaları önlemek için yapılan ödemelerin çok daha fazlası olacaktır.
İlginizi Çekebilir!  İş Eldivenleri Neden Gereklidir?

 

Neden İş Güvenliği

Tokat İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Kırıkkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eleven − nine =

Önceki Yayın
Yaşama Hakkınızı Koruyun

Yaşama Hakkınızı Koruyun

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı

İlgili Yayınlar
Total
2
Share