Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri
Tamircin Burada

Amerikalı yazar Herbert William HEINRICH; herhangi bir alanda yürütülecek, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 10 prensip üzerinde yapılmasını önermektedir. Bu prensipler;

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

 1. Prensip: İş sağlığı ve güvenliğinin asıl çalışma alanı tehlikeli durumve tehlikeli davranışın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır.
 2. Prensip: Kazalar ağırlıklı olarak %88’i tehlikeli davranışlardan, %10’u tehlikeli durumlardan, %2′ si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır.
 3. Prensip: Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.
 4. Prensip: Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde; 1 ağır yaralanmalı kaza, 29 hafif  yaralanmalı kaza, 300 yaralanmasız kaza  (1-29-300 Kuralı) vardır.
 5. Prensip: Tehlikeli davranışların nedenleri;
  1. Şahsi kusurlar; dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık vb.
  2. Eğitim yetersizliği, bilgi, ustalık, alışkanlık
  3. Fiziki yetersizlik; Bünyenin yapılan işe uygun olmaması
  4. Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre
 6. Prensip: Kazalardan korunmak için;
  1. Mühendislik ve revizyon
  2. Eğitim
  3. Ergonomiden yararlanma
  4. Teşvik tedbirleri uygulama
 7. Prensip: Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyetkalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder.
 8. Prensip: İş güvenliği çalışmalarına işletınenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.
 9. Prensip: İş sağlığı ve güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi ilk amir yöneticileri aktif olarak rol almalıdır.
 10. Prensip: İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir. Ancak iş güvenliği tedbirlerinin üretim artması ve masrafların azalması sonucu maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İlkeleri

İş sağlığı ve güvenliğinin 3 temel ilkesi vardır.  İlkelerden  biri olmazsa İSG de olmaz; PLANLAMA, SÜREKLİLİK VE METOT…

Planlama İş sağlığı ve güvenliği bir plan içinde yürütülmelidir. Ne, nasıl, ne zaman ve neden yapılmalı gibi sorgulamalar yapılarak planlar içermelidir. Planlama işin en başında yapılmalıdır.

Süreklilik Yapılan bütün çalışmalar, sürekli olarak güncellenmeli ve kesintisiz bir şekilde geliştirilerek sürdürülmelidir.

Metod Bu çalışmalar teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır. Kişisel öngörüler ve yargılar ile hiçbir zaman doğru sonuca ulaşmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amaçları

İş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar başlıca dört amaca hizmet eder:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı, çalışanlara sağlıklı ortam hazırlamak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak, çevreyi korumak ve verimi artırmaktır.

1.Çalışanları korumak

2.Üretim güvenliğini sağlamak

3.İşletme güvenliğini sağlamak

4.Çevreyi korumak

1.Çalışanları Korumak; İş güvenliği çalışmalarının ana amacıdır. Amaç; çalışanları işyerindeki olumsuz etkilerden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir deyişle çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasıdır.

2. Üretim Güvenliğini Sağlamak; İşyerinde üretim güvenliğinin sağlanması, verimin artmasını sağlayacağından ekonomik açıdan büyük önem taşır. İş güvenliği çalışmaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşabilecek iş gücü kayıpları azalacak, dolayısıyla üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının çalışana verdiği güvenle iş veriminde artış olacaktır.

3.İşletme Güvenliğini Sağlamak; İşyerinde, iş güvenliği çalışmaları doğrultusunda alınacak önlemlerle, iş kazalarından veya güvensiz çalışma koşullarından dolayı oluşabilecek makine arızaları, patlama olayları ve yangın gibi işletmeyi tehlikeye sokabilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olacaktır.

4.Çevreyi Korumak; İşyerlerinde çalışırken, çevrenin olumsuz etkilenmesine sebep olacak ve zarar verecek durumların azaltılması, mümkün ise ortadan kaldırılması sağlayarak görevimiz olan çevreyi korumaktır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yukarıdaki genel amaçlarının dışında; işyerlerinde yeterli güvenlik tedbirlerini alarak işçilerin korunması, işçilerin tıbbi, fiziksel ve ruhsal açıdan en üst seviyeye çıkarılması, işyeri ortamında sağlığa zarar verebilecek unsurların hijyenik önlemlerle ortadan kaldırılması, işçiler ile iş arasındaki uyumun sağlanması, meydana gelen sağlık zararlarının ve meslek hastalıklarının tespit edilerek işçilerin tedavi olmalarının sağlaması, karşılaşılan zararların derecelerini objektif ve bilimsel yollarla belirleyip değerlendirmenin yanı sıra işyerinin güvenliğinin de sağlanması, olası kazaların engellenerek verimliliğin arttırılması hedefleri vardır.

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla