Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri
Tamircin Burada

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır. Buna göre;

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” in 6 ve 7 nci maddelerinde; işveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; işe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgiler ile özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Ayrıca 6331 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında işverenin, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlayacağı ve yine aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Kazalarının Nedenleri!
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
İş Güvenliği Kültürü
3/36
Neden Güvenlik Kültürü?
4/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
5/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
6/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
11/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
12/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
13/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
14/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
18/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
19/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
20/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
22/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
29/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
31/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
İş Kazalarının Nedenleri
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Kazalarının Nedenleri! 1
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
İş Güvenliği Kültürü 3
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 4
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 5
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 6
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 9
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 11
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 12
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 13
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 14
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 16
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 18
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 19
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 20
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 22
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 23
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 25
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 29
19 30
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 30
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 31
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 32
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 34
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 36
23 26


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla