Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İSG Profesyonelleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır. Buna göre;

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” in 6 ve 7 nci maddelerinde; işveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; işe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgiler ile özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Ayrıca 6331 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında işverenin, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlayacağı ve yine aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
1/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
3/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
13/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
14/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
20/36
İş Kazalarının Nedenleri
21/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
26/36
İş Güvenliği Kültürü
27/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
İş Kazalarının Nedenleri!
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 1
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 3
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 4
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 8
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 10
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 13
16 33
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 14
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 15
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 16
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 20
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 21
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 22
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 26
23 26
İş Güvenliği Kültürü 27
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 28
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 30
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 32
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 34
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27
İlginizi Çekebilir!  Biyolojik Risk Etmenleri İle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Biyolojik İzlem Nedir?

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Kurumsal Kimlik

Total
14
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eight + 5 =

Önceki Yayın
Antimon ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Antimon ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Sonraki Yayın
Biyolojik sınır değeri

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

İlgili Yayınlar
Total
14
Share