Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri
Tamircin Burada

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır. Buna göre;

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” in 6 ve 7 nci maddelerinde; işveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; işe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgiler ile özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Ayrıca 6331 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında işverenin, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlayacağı ve yine aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
1/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
5/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
12/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
13/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
İş Kazalarının Nedenleri
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İş Kazalarının Nedenleri!
28/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
29/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
36/36

Sonuçlar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 1
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 2
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 5
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 6
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 9
24 25
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 11
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 12
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 13
20 29
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 14
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 18
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 21
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 26
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 28
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 29
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 30
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 32
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 33
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 36
16 33


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla