Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İSG Profesyonelleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır. Buna göre;

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” in 6 ve 7 nci maddelerinde; işveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; işe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgiler ile özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Ayrıca 6331 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında işverenin, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlayacağı ve yine aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
3/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
1542 Kişinin Katili Kim?
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
15/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
Neden Güvenlik Kültürü?
18/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
19/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
24/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
25/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
32/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
36/36

Sonuçlar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 1
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 3
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
16 33
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 5
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 7
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 10
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 13
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 15
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 16
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 18
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 19
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 24
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 25
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 26
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 27
24 25
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 29
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 32
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 33
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 36
22 27
İlginizi Çekebilir!  İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  İş Hukukunun Kapsamı

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Kurumsal Kimlik

Total
14
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Antimon ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Antimon ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Sonraki Yayın
Biyolojik sınır değeri

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

İlgili Yayınlar
Total
14
Share