Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım; tehlikeleri tanımla, tehlike boyutunu hesapla, riskleri kontrol altına al…

İş Kazaları Tanımı

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş sağlığı ve iş güvenliği diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık “kişinin bedensel, ruhsal sosyal bakımdan tam iyilik halidir” şeklinde tanımlanmaktadır.

İşçi sağlığı ise “Bütün mesleklerde, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halinin takviyesini ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini, işçinin psikolojik ve fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini gerektirir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu da işin insana, insanın işe adaptasyonu gibi çok geniş kapsamlı hizmetler zinciridir.


Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


İşçi sağlığının en temel amaçlarından biri işçilerin meslek hastalıklarından korunmalarıdır. Meslek hastalığı dediğimizde işyerindeki herhangi bir etkenle ortaya çıkmış hastalıkları anlarız. Meslek hastalıklarının SSK yasasına göre tanımı şöyledir. “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır.” Meslek hastalıkları SSK sağlık işlemleri tüzüğüne ekli meslek hastalıkları listesinde 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar ve fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları olarak adlandırılır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tespitlerine göre dünyada her üç dakikada, bir işçi iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir. Yine aynı kaynağa göre her yıl dünyada ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır. Bunlardan 180 bini yaşamını yitirmektedir


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
1/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
2/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
6/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
7/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
8/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
9/36
1542 Kişinin Katili Kim?
10/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
11/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
Neden Güvenlik Kültürü?
14/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
20/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
27/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
İş Güvenliği Kültürü
31/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
36/36

Sonuçlar

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 1
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 2
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 3
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 6
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 7
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 8
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 9
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 10
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 12
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 14
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 15
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 20
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 23
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 27
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
İş Güvenliği Kültürü 31
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 32
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 34
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 36
25 24

İş kazası ve meslek hastalığının işyerine ve ulusal ekonomiye yüklediği işgücü kaybı, üretim kaybı gibi maliyetlerinin yanında ayrıca birçok yan maliyetten söz edilebilir. Bunlar hastane masrafları, ilaç bedelleri, mahkeme masrafları ve sigortalıya ödenen tazminatlar gibi maliyetlerdir.

Kazaların genellikle yalnızca %3’ü korunması mümkün olmayan kazalar olup %97si genel olarak korunabilen kazalardır.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İlginizi Çekebilir!  İş Kazası

 

 

 

İşyeri ortamındaki iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek etkenler şu şekilde sınıflandırılabilir.

Fiziksel etkenler: sıcaklık, nem hava akım hızı, titreşim, gürültü, radyasyon ve aydınlanma.

Kimyasal etkenler: Katı, sıvı, gaz halinde parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, zararlı tüm kimyasal maddeler.

Biyolojik etkenler: Hastalık yapan mikroplar.

Psikolojik etkenler: İnsan ilişkileri ve uyumsuzluklar

İstanbul'da iş cinayeti: Haliç Tersanesi'nde yüksekten düşen İsak Erzi hayatını kaybetti 4


Neden İş Kazası


 

Bütün bu etkenler bazen birdenbire ama daha çok zaman içinde insan sağlığını bozar ve çeşitli kazalara, meslek hastalıklarına neden olurlar. Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir;

 • Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyoekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak
 • Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
 • Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak
 • İşin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır.

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için 3 temel adım vardır;

Tehlikeleri tanımlamak

Bir çalışma ortamında tehlikeleri tanımlayabilmek için öncelikle tüm tehlike kaynaklarını arayıp bulmak gerekmektedir. Bu aşamada çok değişik verilerden yararlanılabilir.

İş kazası istatistikleri, günlük poliklinik kayıtları ile iş sağlığı ve iş güvenliği toplantı tutanakları, makine teknik dokümanları, güvenlikli çalışma talimatları yararlanılan veri kaynaklarındandır. Tehlike tanımlanmasına yönelik en sistematik yaklaşım ise işyerinde mevcut tüm iş çeşitlerinde ve bu işlerde çalışan personel üzerindeki tehlikeleri incelemektir

Bu tanımları iyi ve gerçekçi bir şekilde elde etmek üzere “tehlike tanımlama” şemaları, formları geliştirilmiştir. Burada unutulmaması gereken, aynı görevlerin farklı iş süreçlerinde değişik risklere sahip olduğudur. Tanım çalışmaları sırasında en önemli başvuru kaynağı ise bizzat işi yapan işçiler ustalar, ustabaşıları ve teknik personeldir. Böyle bir ekip çalışması, kimin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gösterebileceği gibi, şimdiye kadar hiç gözlemlenmemiş potansiyel tehlike kaynaklarını da ortaya çıkarabilir.


Baret bizi nasıl korur?


 

Tehlike boyutunun ve ihtimalinin saptanması:

İşyerinde toplanan tehlike ile ilgili verilerin değişik kriterlere göre sınıflandırılması gereklidir. Burada temel iki kriterden bahsedilir.

İlginizi Çekebilir!  Siirt'te iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen Davut Kurhan hayatını kaybetti

Potansiyel olarak oluşacak zararın boyutu

İş ortamında saptanan ve çalışanların maruz kaldıkları çevre zararlılarının (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik) ne düzeyde olduğu, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen, müsaade edilen seviyelerin aşılıp aşılmadığının öğrenilmesi, yani ortam zararlılarının değişik bilimsel tekniklerle ölçülmesi gereklidir. Benzer olarak, oluşabilecek iş kazalarının sonucunun önceden tahmin edilebilecek şekilde sınıflandırılmasıdır

Zararın meydana gelme ihtimalinin belirlenmesi

Bir tehlikeye bağlı olarak meydana gelecek hasar ya da zararın ihtimali işyerinde yasalara ne düzeyde uyulduğuna, tehlikelere kaç kişinin maruz kaldığına, güvensiz koşul ve durumların hangi sıklıkla var olduğuna, kişisel ve makine koruyucuların kullanılıp kullanılmadığına, makine ve malzeme hatalarına göre artar ya da azalır. Bu nedenle zararın oluşma olasılığı araştırılırken tüm sayılan faktörler ele alınmalıdır.

Risklerin kontrol altına alınması

Bu aşama bir final olup daha sonra alınacak tüm kararlara, eylemlere rehberlik edecektir. Bir kez tehlike değerlendirme sonuçları alındıktan sonra işletmenin hangi riskleri ne düzeyde ve ne zaman azaltacağı veya ortadan kaldıracağına karar vermesi gerekir. Riskleri kontrol altına alma yöntemleri ise şu şekilde sıralanabilir: Daha az tehlikeli maddeyi kullanma, süreci değiştirme, yalıtma, havalandırma, ıslak çalışma, mühendislik ve idari önlemler, ergonomik yaklaşımlar, kişisel koruyucular gibi.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanların fiziksel durumlarının yanında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ruhsal durumlarında yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerle de ilgilenir, olumlu etki yapan faktörleri güçlendirmeye, olumsuz etki yapanları ortadan kaldırmaya çalışır. Biz buna iş psikolojisi diyoruz. İş psikolojisi, klinik, endüstri ve sosyal psikoloji alanlarının bir sentezidir. Temeli çalışan insan ve onun potansiyelidir. İnsanların birbirinden her bakımdan farklı olduğunu kabul eder. Kişisel farklar esasına dayanarak insanı bir bütün olarak ele alır. Çevresini bilimsel olarak inceler. İnsanı sosyal varlık olarak ele alır sosyal etkenlerle ve onların insan üzerindeki etkileri ile ilgilenir.


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?


 

İnsan makine gibi bir sistem içinde çalışmamalıdır. Kendisini makinenin bir parçası gibi duyması insan doğasına ters düşer. İş Sağlığı ve Güvenliği, makine ve aletlerin insana uygun biçimde olmadığı ve işin insana göre düzenlenmediği hallerde çeşitli iş yerlerinde meydana gelen işçi sağlığı sorunları ile ilgilenir, en uygun çözüm yollarını araştırır. Buna göre, işçinin güvenliği ve ruhsal sağlığı açısından işin gerektirdiği yeteneklere sahip olan insan işe göre seçilmelidir.

Böyle bir kişi fazla efor sarf etmeden iş tatmini alacak ve üretimi yüksek olacaktır. Tersi ise beklenen işi yapmak için aşırı zorlanacak bu da onun çabuk yıpranmasına sebep olacak ve iş tatmini duymasını engelleyecektir

Sonuç

Yapılan araştırmalar böyle çalışanların iş güvenliğine aldırmazlık, çevresine ve işine düşmanca davranışa girdiğini, çevresiyle ilişkilerin giderek bozulduğu hırçın bir ruh haline büründüğünü göstermiştir. Özetle insan ile iş uyumu şu yararları getirecektir.

 • İş kazalarının önlenmesi,
 • iş emniyeti açısından firelerin azalması.
 • Eğitimde kolaylık ve ekonomi.
 • Üretimin artması.
 • Başarı ve iş tatmini.
 • Sakatların mesleki rehabilitasyonu.
 • Meslek hastalıklarının önlenmesi.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İşyeri Denetimlerine Dair Örnek Sorular

Sonraki Yayın
Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Asbest Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri

İlgili Yayınlar
Total
1
Share