Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım; tehlikeleri tanımla, tehlike boyutunu hesapla, riskleri kontrol altına al…

Online İSG Eğitimi

İş Kazaları Tanımı

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş sağlığı ve iş güvenliği diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık “kişinin bedensel, ruhsal sosyal bakımdan tam iyilik halidir” şeklinde tanımlanmaktadır.

İşçi sağlığı ise “Bütün mesleklerde, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halinin takviyesini ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini, işçinin psikolojik ve fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini gerektirir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu da işin insana, insanın işe adaptasyonu gibi çok geniş kapsamlı hizmetler zinciridir.


Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


İşçi sağlığının en temel amaçlarından biri işçilerin meslek hastalıklarından korunmalarıdır. Meslek hastalığı dediğimizde işyerindeki herhangi bir etkenle ortaya çıkmış hastalıkları anlarız. Meslek hastalıklarının SSK yasasına göre tanımı şöyledir. “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır.” Meslek hastalıkları SSK sağlık işlemleri tüzüğüne ekli meslek hastalıkları listesinde 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar ve fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları olarak adlandırılır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tespitlerine göre dünyada her üç dakikada, bir işçi iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir. Yine aynı kaynağa göre her yıl dünyada ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır. Bunlardan 180 bini yaşamını yitirmektedir


İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
5/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
10/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
14/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
15/36
İş Kazalarının Nedenleri!
16/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
17/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
20/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
21/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
22/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
23/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
29/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
30/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
33/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
34/36
İş Güvenliği Kültürü
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Results

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 3
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 5
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 7
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 9
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 10
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 14
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 15
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 16
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 17
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 18
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 20
16 33
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 21
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 22
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 23
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 24
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 29
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 30
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 31
25 24
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 33
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 34
21 28
İş Güvenliği Kültürü 35
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26


İş kazası ve meslek hastalığının işyerine ve ulusal ekonomiye yüklediği işgücü kaybı, üretim kaybı gibi maliyetlerinin yanında ayrıca birçok yan maliyetten söz edilebilir. Bunlar hastane masrafları, ilaç bedelleri, mahkeme masrafları ve sigortalıya ödenen tazminatlar gibi maliyetlerdir.

Kazaların genellikle yalnızca %3’ü korunması mümkün olmayan kazalar olup %97si genel olarak korunabilen kazalardır.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


 

 

Online İSG Eğitimi

 

İşyeri ortamındaki iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek etkenler şu şekilde sınıflandırılabilir.

Fiziksel etkenler: sıcaklık, nem hava akım hızı, titreşim, gürültü, radyasyon ve aydınlanma.

Kimyasal etkenler: Katı, sıvı, gaz halinde parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, zararlı tüm kimyasal maddeler.

Biyolojik etkenler: Hastalık yapan mikroplar.

Psikolojik etkenler: İnsan ilişkileri ve uyumsuzluklar

 


Neden İş Kazası


 

Bütün bu etkenler bazen birdenbire ama daha çok zaman içinde insan sağlığını bozar ve çeşitli kazalara, meslek hastalıklarına neden olurlar. Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir;

 • Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyoekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak
 • Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
 • Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak
 • İşin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır.

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için 3 temel adım vardır;

Tehlikeleri tanımlamak

Bir çalışma ortamında tehlikeleri tanımlayabilmek için öncelikle tüm tehlike kaynaklarını arayıp bulmak gerekmektedir. Bu aşamada çok değişik verilerden yararlanılabilir.

İş kazası istatistikleri, günlük poliklinik kayıtları ile iş sağlığı ve iş güvenliği toplantı tutanakları, makine teknik dokümanları, güvenlikli çalışma talimatları yararlanılan veri kaynaklarındandır. Tehlike tanımlanmasına yönelik en sistematik yaklaşım ise işyerinde mevcut tüm iş çeşitlerinde ve bu işlerde çalışan personel üzerindeki tehlikeleri incelemektir

Bu tanımları iyi ve gerçekçi bir şekilde elde etmek üzere “tehlike tanımlama” şemaları, formları geliştirilmiştir. Burada unutulmaması gereken, aynı görevlerin farklı iş süreçlerinde değişik risklere sahip olduğudur. Tanım çalışmaları sırasında en önemli başvuru kaynağı ise bizzat işi yapan işçiler ustalar, ustabaşıları ve teknik personeldir. Böyle bir ekip çalışması, kimin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gösterebileceği gibi, şimdiye kadar hiç gözlemlenmemiş potansiyel tehlike kaynaklarını da ortaya çıkarabilir.


Baret bizi nasıl korur?


 

Tehlike boyutunun ve ihtimalinin saptanması:

İşyerinde toplanan tehlike ile ilgili verilerin değişik kriterlere göre sınıflandırılması gereklidir. Burada temel iki kriterden bahsedilir.

Potansiyel olarak oluşacak zararın boyutu

İş ortamında saptanan ve çalışanların maruz kaldıkları çevre zararlılarının (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik) ne düzeyde olduğu, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen, müsaade edilen seviyelerin aşılıp aşılmadığının öğrenilmesi, yani ortam zararlılarının değişik bilimsel tekniklerle ölçülmesi gereklidir. Benzer olarak, oluşabilecek iş kazalarının sonucunun önceden tahmin edilebilecek şekilde sınıflandırılmasıdır

Zararın meydana gelme ihtimalinin belirlenmesi

Bir tehlikeye bağlı olarak meydana gelecek hasar ya da zararın ihtimali işyerinde yasalara ne düzeyde uyulduğuna, tehlikelere kaç kişinin maruz kaldığına, güvensiz koşul ve durumların hangi sıklıkla var olduğuna, kişisel ve makine koruyucuların kullanılıp kullanılmadığına, makine ve malzeme hatalarına göre artar ya da azalır. Bu nedenle zararın oluşma olasılığı araştırılırken tüm sayılan faktörler ele alınmalıdır.

Risklerin kontrol altına alınması

Bu aşama bir final olup daha sonra alınacak tüm kararlara, eylemlere rehberlik edecektir. Bir kez tehlike değerlendirme sonuçları alındıktan sonra işletmenin hangi riskleri ne düzeyde ve ne zaman azaltacağı veya ortadan kaldıracağına karar vermesi gerekir. Riskleri kontrol altına alma yöntemleri ise şu şekilde sıralanabilir: Daha az tehlikeli maddeyi kullanma, süreci değiştirme, yalıtma, havalandırma, ıslak çalışma, mühendislik ve idari önlemler, ergonomik yaklaşımlar, kişisel koruyucular gibi.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanların fiziksel durumlarının yanında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ruhsal durumlarında yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerle de ilgilenir, olumlu etki yapan faktörleri güçlendirmeye, olumsuz etki yapanları ortadan kaldırmaya çalışır. Biz buna iş psikolojisi diyoruz. İş psikolojisi, klinik, endüstri ve sosyal psikoloji alanlarının bir sentezidir. Temeli çalışan insan ve onun potansiyelidir. İnsanların birbirinden her bakımdan farklı olduğunu kabul eder. Kişisel farklar esasına dayanarak insanı bir bütün olarak ele alır. Çevresini bilimsel olarak inceler. İnsanı sosyal varlık olarak ele alır sosyal etkenlerle ve onların insan üzerindeki etkileri ile ilgilenir.


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?


 

İnsan makine gibi bir sistem içinde çalışmamalıdır. Kendisini makinenin bir parçası gibi duyması insan doğasına ters düşer. İş Sağlığı ve Güvenliği, makine ve aletlerin insana uygun biçimde olmadığı ve işin insana göre düzenlenmediği hallerde çeşitli iş yerlerinde meydana gelen işçi sağlığı sorunları ile ilgilenir, en uygun çözüm yollarını araştırır. Buna göre, işçinin güvenliği ve ruhsal sağlığı açısından işin gerektirdiği yeteneklere sahip olan insan işe göre seçilmelidir.

Böyle bir kişi fazla efor sarf etmeden iş tatmini alacak ve üretimi yüksek olacaktır. Tersi ise beklenen işi yapmak için aşırı zorlanacak bu da onun çabuk yıpranmasına sebep olacak ve iş tatmini duymasını engelleyecektir

Sonuç

Yapılan araştırmalar böyle çalışanların iş güvenliğine aldırmazlık, çevresine ve işine düşmanca davranışa girdiğini, çevresiyle ilişkilerin giderek bozulduğu hırçın bir ruh haline büründüğünü göstermiştir. Özetle insan ile iş uyumu şu yararları getirecektir.

 • İş kazalarının önlenmesi,
 • iş emniyeti açısından firelerin azalması.
 • Eğitimde kolaylık ve ekonomi.
 • Üretimin artması.
 • Başarı ve iş tatmini.
 • Sakatların mesleki rehabilitasyonu.
 • Meslek hastalıklarının önlenmesi.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Güvenli KKD

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla