Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtiliyor.

Çağrı Tasarım Kampanya

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

09/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde onaylı defter; “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde onaylı defterin nasıl olacağı ve kullanımı ile ilgili şartlar belirlenmiş olup aynı maddenin beşinci fıkrasında onaylı deftere dair tüm sorumlulukların işverende olduğu belirtilmiştir.

Henüz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmedikleri takdirde onaylı defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam yükümlülüğü başlamamış olmasına rağmen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden yalnız birini istihdam etmiş ise bu kişinin imzası bulunması durumunda da onaylı defterin onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini eğitim alarak üstlenmesi hâlinde çalışma ortamındaki risklerin tespiti, gerekli önlemlerin alınarak tedbirlerin geliştirilmesi vb. birtakım faaliyetleri iş güvenliği uzmanı yerine kendisi yürüteceğinden bu hâlde anılan defterin tutulması gerekli değildir.

İlginizi Çekebilir!  Çalışan Temsilcisi Sayısı Nasıl Belirlenir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca onaylı defter, noterce veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
7/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
10/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
13/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
14/36
İş Güvenliği Kültürü
15/36
Neden Güvenlik Kültürü?
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
18/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
19/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
İş Kazalarının Nedenleri
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
27/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
31/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
32/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
33/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 1
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 3
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 7
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 8
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 10
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 11
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 13
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 14
22 27
İş Güvenliği Kültürü 15
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 16
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 18
25 24
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 19
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 20
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 22
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 27
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 28
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 31
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 32
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 33
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 34
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 36
22 27

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Kurumsal Kimlik

Total
7
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − fourteen =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-4

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Tozlarda Maruziyet Sınır Değerleri

İlgili Yayınlar
Total
7
Share