Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtiliyor.

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

09/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde onaylı defter; “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde onaylı defterin nasıl olacağı ve kullanımı ile ilgili şartlar belirlenmiş olup aynı maddenin beşinci fıkrasında onaylı deftere dair tüm sorumlulukların işverende olduğu belirtilmiştir.

Henüz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmedikleri takdirde onaylı defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam yükümlülüğü başlamamış olmasına rağmen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden yalnız birini istihdam etmiş ise bu kişinin imzası bulunması durumunda da onaylı defterin onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini eğitim alarak üstlenmesi hâlinde çalışma ortamındaki risklerin tespiti, gerekli önlemlerin alınarak tedbirlerin geliştirilmesi vb. birtakım faaliyetleri iş güvenliği uzmanı yerine kendisi yürüteceğinden bu hâlde anılan defterin tutulması gerekli değildir.

İlginizi Çekebilir!  Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca onaylı defter, noterce veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
1/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
2/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
4/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
5/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
6/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
9/36
1542 Kişinin Katili Kim?
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
12/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
16/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
19/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
22/36
Neden Güvenlik Kültürü?
23/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
24/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
27/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
28/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
29/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
30/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
31/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
32/36
İş Kazalarının Nedenleri
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 2
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 4
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 5
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 6
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 7
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 9
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 12
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 13
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 15
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 16
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 17
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 19
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 22
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 23
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 24
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 25
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 27
16 33
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 28
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 29
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 30
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 31
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 32
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 33
22 27
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 35
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Karpal Tünel Sendromu

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Kurumsal Kimlik

Total
7
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-4

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Tozlarda Maruziyet Sınır Değerleri

İlgili Yayınlar
Total
7
Share