Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtiliyor.

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

09/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde onaylı defter; “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde onaylı defterin nasıl olacağı ve kullanımı ile ilgili şartlar belirlenmiş olup aynı maddenin beşinci fıkrasında onaylı deftere dair tüm sorumlulukların işverende olduğu belirtilmiştir.

Henüz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmedikleri takdirde onaylı defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam yükümlülüğü başlamamış olmasına rağmen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden yalnız birini istihdam etmiş ise bu kişinin imzası bulunması durumunda da onaylı defterin onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini eğitim alarak üstlenmesi hâlinde çalışma ortamındaki risklerin tespiti, gerekli önlemlerin alınarak tedbirlerin geliştirilmesi vb. birtakım faaliyetleri iş güvenliği uzmanı yerine kendisi yürüteceğinden bu hâlde anılan defterin tutulması gerekli değildir.

İlginizi Çekebilir!  Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca onaylı defter, noterce veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
1/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
2/36
1542 Kişinin Katili Kim?
3/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
7/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
8/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
9/36
İş Kazalarının Nedenleri
10/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
12/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
13/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
14/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
18/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
21/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
22/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
25/36
İş Kazalarının Nedenleri!
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
27/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
28/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
29/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
34/36
Neden Güvenlik Kültürü?
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 1
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 2
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 3
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
16 33
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 7
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 8
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 9
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 10
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 12
25 24
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 13
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 14
20 29
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 15
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 18
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 19
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 21
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 22
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 23
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 25
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 26
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 27
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 28
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 29
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 32
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 34
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 35
23 26
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Yıllık İzin ve İzinlerle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Kurumsal Kimlik

Total
7
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 × 1 =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-4

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Tozlarda Maruziyet Sınır Değerleri

İlgili Yayınlar
Total
7
Share