Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri
Tamircin Burada

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtiliyor.

İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülükleri

09/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde onaylı defter; “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde onaylı defterin nasıl olacağı ve kullanımı ile ilgili şartlar belirlenmiş olup aynı maddenin beşinci fıkrasında onaylı deftere dair tüm sorumlulukların işverende olduğu belirtilmiştir.

Henüz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmedikleri takdirde onaylı defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam yükümlülüğü başlamamış olmasına rağmen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden yalnız birini istihdam etmiş ise bu kişinin imzası bulunması durumunda da onaylı defterin onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini eğitim alarak üstlenmesi hâlinde çalışma ortamındaki risklerin tespiti, gerekli önlemlerin alınarak tedbirlerin geliştirilmesi vb. birtakım faaliyetleri iş güvenliği uzmanı yerine kendisi yürüteceğinden bu hâlde anılan defterin tutulması gerekli değildir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca onaylı defter, noterce veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

OSGB Hizmetleri


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
3/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
4/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
12/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
13/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
14/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
15/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
16/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
İş Kazalarının Nedenleri!
19/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
20/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
21/36
İş Kazalarının Nedenleri
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
26/36
Neden Güvenlik Kültürü?
27/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
28/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
29/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
35/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
36/36

Sonuçlar

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 1
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 3
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 4
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 5
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 6
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 8
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 11
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 12
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 13
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 14
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 15
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 16
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 17
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 19
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 20
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 21
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 22
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 26
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 27
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 28
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 29
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 30
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 35
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 36
22 27


Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla