Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?
Tamircin Burada

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin ilk gününde dahi verilir.

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır.Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
8/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
13/36
İş Kazalarının Nedenleri!
14/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
15/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
19/36
1542 Kişinin Katili Kim?
20/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
23/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
26/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
27/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
28/36
İş Kazalarının Nedenleri
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
34/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 1
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 3
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 6
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 8
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 9
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 13
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 14
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 15
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 16
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 19
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 20
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 21
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 23
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 24
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 26
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 27
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 28
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 29
22 27
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 34
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 35
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla