Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri-2020 Yılı

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir? İlk gününde dahi verilir.

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır.Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
3/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
6/36
İş Kazalarının Nedenleri!
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
14/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
17/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
18/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
27/36
1542 Kişinin Katili Kim?
28/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
29/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
32/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
Neden Güvenlik Kültürü?
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 3
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
16 33
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 6
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 7
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 11
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 13
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 14
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
21 28
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 17
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 18
20 29
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 19
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 21
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 23
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 25
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 27
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 28
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 29
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 30
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 32
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 33
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 35
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 36
22 27
İlginizi Çekebilir!  İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İlginizi Çekebilir!  2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 5 =

Önceki Yayın
Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İşyeri bildirgesi ne zaman verilmelidir?

Sonraki Yayın
Risk Değerlendirme: Domino Teorisi

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi

İlgili Yayınlar
Total
0
Share