Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi

İş Hukuku ve Kapsama Alanı

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi 1927 yılında gözlemci statüsüyle başlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO) 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur.

Çağrı Tasarım Kampanya

ILO’ya üye 185 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan ülkeler ILO Ana Sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler. Birleşmiş Milletlere üye olmayan bir ülke ise ancak ILO Genel Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çekilme ise ILO Genel Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir.

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekretarya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İlişkileri

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisiTürkiye’nin ILO ile ilişkileri 1927 yılına dayanmaktadır. Ülkemiz Milletler Cemiyeti’nin üyesi olmadığı için o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılmıştır. 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduğunda ise ILO’nun da üyeliğini kazanmıştır. Ülkemiz, o tarihten bugüne kadar ILO çalışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır.

Ülkemiz, ILO Yönetim Kurulu’nda 1948-1951, 1954-1957 ve son olarak 1996-1999 dönemlerinde Asil Üye, 1975-1978, 1987-1990 ve 2002-2005 dönemlerinde de “Yardımcı Üye” sıfatıyla yer almıştır.

Üye ülkelerin ILO bütçesine katkı payları BM’nin bütçe değerlendirme esasları çerçevesinde belirlenmekte olup Ülkemizin 2014-2015 yılları için katkı payı ILO bütçesinin % 1.329 oranındadır.

Türkiye, aralarında temel çalışma haklarına ilişkin sekiz sözleşmenin de bulunduğu uluslararası çalışma sözleşmelerinden 59’nu onaylayarak ulusal mevzuatına katmıştır.

ILO sözleşme ve tavsiye kararlarının, gerek konferans görüşmeleri öncesinde soru belgelerinin cevaplandırılması ve konuyla ilgili Ülkemiz mevzuatı hakkında bilgi verilmesi yoluyla metinlerinin oluşması sürecine, gerekse iki yıl devam eden konferans çalışmaları sırasında kaleme alınması ve kabulü sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından etkin biçimde katkıda bulunulmaktadır. Bu sözleşme ve tavsiye kararlarının konferans tarafından kabulünden sonra ise ILO Ana sözleşmesinin 19’uncu maddesi gereğince T.B.M.M.’ye bilgi sunulmakta ve bu bilgilendirme hakkında ILO’ya rapor gönderilmektedir.

İlginizi Çekebilir!  İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyona Bağlı Hastalıklar

Onayladığımız her sözleşmeye ilişkin olarak ILO’ya düzenli aralıklarla ulusal uygulama raporları sunulmaktadır. Uzmanlar Komitesi’nin eleştirileri ve olağan rapor dönemi haricinde yıllık rapor talepleri nedeniyle her yıl çok sayıda sözleşmeye ait raporlar hazırlanarak ILO’ya gönderilmektedir. Ülkemiz aleyhine ILO’ya yapılan şikâyetlere karşı savunma yazıları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafından hazırlanmaktadır.

 

ILO ile Ülkemiz arasındaki ilişkiler, ILO’nun Ankara’da 12 Eylül 2001 tarihinde açılışı yapılan “Enformasyon Merkezi”nin hizmete girmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal tarafların katkılarıyla inşa edilen söz konusu merkez, aynı zamanda ILO’nun Türkiye temsilciliğini de barındırmakta ve çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
İş Kazalarının Nedenleri
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
İş Kazalarının Nedenleri!
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
8/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
10/36
Neden Güvenlik Kültürü?
11/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
22/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
33/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Sonuçlar

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 1
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 4
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 6
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 8
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 9
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 10
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 11
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 12
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 14
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 16
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 19
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 22
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 23
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 27
22 27
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 29
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 33
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 34
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26

Uluslararası Çalışma Konferansı

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekretarya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir..

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Sorumlulukları

Uluslararası Çalışma Konferansı, çalışma yaşamıyla ilgili güncel sorunları tartışır. Sözleşme ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartlarını tespit eder ve bu standartların üye ülkelerde uygulanmasını denetler. Anılan Konferans, üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilen iki yıllık ILO bütçesini kabul eder, iki yıllık ILO faaliyet programını belirler ve her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Konferans çalışmaları, oluşturulan Komiteler aracılığı ile yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu, ILO’nun yürütme organıdır. Teşkilatın bütün faaliyetlerinde belirleyici bir role sahip olan Yönetim Kurulu, Konferans gibi üçlü yapıya sahiptir. Yönetim Kurulu, yılda üç kez toplanmakta ve 28 Hükümet, 14 işçi ve 14 İşveren olmak üzere toplam 56 üyeden oluşmaktadır. Ayrıca, ILO belli başlı endüstri alanlarını kapsayan üçlü yapıda sektörel ve teknik komiteler oluşturmakta, bölgesel ve teknik konferanslar düzenlemektedir. ILO bünyesinde, ayrıca, bir İdare Mahkemesi, Araştırma Merkezi ve İtalya’nın Torino şehrinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi  bulunmaktadır.

ILO’nun Temel Amacı

ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirlenmesi suretiyle üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 189 Sözleşme ve 202 Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, usulünce onaylanması halinde onaylayan ülke için bağlayıcı hale gelmektedir. Tavsiye Kararları için ise onaylama söz konusu olmayıp bu metinlerde yer alan ilkeler yol gösterici veya Sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.

Üye ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili olarak ulusal mevzuat ve uygulamaları hakkında belirli aralıklarla ILO’ya gönderdikleri raporlara dayanan denetim sistemine göre, bu raporlar ilk olarak Uzmanlar Komitesi tarafından incelenmekte ve belirlenen aykırılıklar bir rapor halinde Konferansa sunulmaktadır.

Konferansta oluşturulan Aplikasyon Komitesi ise bu raporda yer alan ülkelerden bir kısmını Komitede sözlü savunma yapmaya davet etmektedir. Aplikasyon Komitesi’nde söz konusu ülkenin yaptığı savunma ve bunu izleyen tartışmalar ile Komite kararı Konferans raporu içinde yayınlanmaktadır. Ciddi aykırılıkların tespit edilmesi halinde ise ilgili ülkelerdeki duruma “özel paragraf” içinde dikkat çekilmektedir.

 

 

Total
8
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × one =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm

İlgili Yayınlar
Total
8
Share