Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi

İş Hukuku ve Kapsama Alanı

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi 1927 yılında gözlemci statüsüyle başlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO) 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur.

ILO’ya üye 185 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan ülkeler ILO Ana Sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler. Birleşmiş Milletlere üye olmayan bir ülke ise ancak ILO Genel Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çekilme ise ILO Genel Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir.

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekretarya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İlişkileri

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisiTürkiye’nin ILO ile ilişkileri 1927 yılına dayanmaktadır. Ülkemiz Milletler Cemiyeti’nin üyesi olmadığı için o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılmıştır. 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduğunda ise ILO’nun da üyeliğini kazanmıştır. Ülkemiz, o tarihten bugüne kadar ILO çalışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır.

Ülkemiz, ILO Yönetim Kurulu’nda 1948-1951, 1954-1957 ve son olarak 1996-1999 dönemlerinde Asil Üye, 1975-1978, 1987-1990 ve 2002-2005 dönemlerinde de “Yardımcı Üye” sıfatıyla yer almıştır.

Üye ülkelerin ILO bütçesine katkı payları BM’nin bütçe değerlendirme esasları çerçevesinde belirlenmekte olup Ülkemizin 2014-2015 yılları için katkı payı ILO bütçesinin % 1.329 oranındadır.

Türkiye, aralarında temel çalışma haklarına ilişkin sekiz sözleşmenin de bulunduğu uluslararası çalışma sözleşmelerinden 59’nu onaylayarak ulusal mevzuatına katmıştır.

ILO sözleşme ve tavsiye kararlarının, gerek konferans görüşmeleri öncesinde soru belgelerinin cevaplandırılması ve konuyla ilgili Ülkemiz mevzuatı hakkında bilgi verilmesi yoluyla metinlerinin oluşması sürecine, gerekse iki yıl devam eden konferans çalışmaları sırasında kaleme alınması ve kabulü sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından etkin biçimde katkıda bulunulmaktadır. Bu sözleşme ve tavsiye kararlarının konferans tarafından kabulünden sonra ise ILO Ana sözleşmesinin 19’uncu maddesi gereğince T.B.M.M.’ye bilgi sunulmakta ve bu bilgilendirme hakkında ILO’ya rapor gönderilmektedir.

İlginizi Çekebilir!  İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar

Onayladığımız her sözleşmeye ilişkin olarak ILO’ya düzenli aralıklarla ulusal uygulama raporları sunulmaktadır. Uzmanlar Komitesi’nin eleştirileri ve olağan rapor dönemi haricinde yıllık rapor talepleri nedeniyle her yıl çok sayıda sözleşmeye ait raporlar hazırlanarak ILO’ya gönderilmektedir. Ülkemiz aleyhine ILO’ya yapılan şikâyetlere karşı savunma yazıları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafından hazırlanmaktadır.

 

ILO ile Ülkemiz arasındaki ilişkiler, ILO’nun Ankara’da 12 Eylül 2001 tarihinde açılışı yapılan “Enformasyon Merkezi”nin hizmete girmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal tarafların katkılarıyla inşa edilen söz konusu merkez, aynı zamanda ILO’nun Türkiye temsilciliğini de barındırmakta ve çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
3/36
İş Güvenliği Kültürü
4/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
5/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
7/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
10/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
14/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
18/36
İş Kazalarının Nedenleri!
19/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
22/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
23/36
Neden Güvenlik Kültürü?
24/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25/36
1542 Kişinin Katili Kim?
26/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
27/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
28/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
29/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
30/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
34/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
35/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 1
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 3
24 25
İş Güvenliği Kültürü 4
19 30
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 5
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 6
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 7
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 9
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 10
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 11
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 14
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 15
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 18
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 19
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 20
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 22
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 23
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 24
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 26
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 27
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 28
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 29
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 30
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 31
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 34
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 35
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 36
22 27

Uluslararası Çalışma Konferansı

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekretarya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir..

İlginizi Çekebilir!  Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Çalışma Konferansı, çalışma yaşamıyla ilgili güncel sorunları tartışır. Sözleşme ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartlarını tespit eder ve bu standartların üye ülkelerde uygulanmasını denetler. Anılan Konferans, üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilen iki yıllık ILO bütçesini kabul eder, iki yıllık ILO faaliyet programını belirler ve her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Konferans çalışmaları, oluşturulan Komiteler aracılığı ile yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu, ILO’nun yürütme organıdır. Teşkilatın bütün faaliyetlerinde belirleyici bir role sahip olan Yönetim Kurulu, Konferans gibi üçlü yapıya sahiptir. Yönetim Kurulu, yılda üç kez toplanmakta ve 28 Hükümet, 14 işçi ve 14 İşveren olmak üzere toplam 56 üyeden oluşmaktadır. Ayrıca, ILO belli başlı endüstri alanlarını kapsayan üçlü yapıda sektörel ve teknik komiteler oluşturmakta, bölgesel ve teknik konferanslar düzenlemektedir. ILO bünyesinde, ayrıca, bir İdare Mahkemesi, Araştırma Merkezi ve İtalya’nın Torino şehrinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi  bulunmaktadır.

ILO’nun Temel Amacı

ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirlenmesi suretiyle üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 189 Sözleşme ve 202 Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, usulünce onaylanması halinde onaylayan ülke için bağlayıcı hale gelmektedir. Tavsiye Kararları için ise onaylama söz konusu olmayıp bu metinlerde yer alan ilkeler yol gösterici veya Sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.

Üye ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili olarak ulusal mevzuat ve uygulamaları hakkında belirli aralıklarla ILO’ya gönderdikleri raporlara dayanan denetim sistemine göre, bu raporlar ilk olarak Uzmanlar Komitesi tarafından incelenmekte ve belirlenen aykırılıklar bir rapor halinde Konferansa sunulmaktadır.

Konferansta oluşturulan Aplikasyon Komitesi ise bu raporda yer alan ülkelerden bir kısmını Komitede sözlü savunma yapmaya davet etmektedir. Aplikasyon Komitesi’nde söz konusu ülkenin yaptığı savunma ve bunu izleyen tartışmalar ile Komite kararı Konferans raporu içinde yayınlanmaktadır. Ciddi aykırılıkların tespit edilmesi halinde ise ilgili ülkelerdeki duruma “özel paragraf” içinde dikkat çekilmektedir.

 

 

Total
8
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

13 − two =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm

İlgili Yayınlar
Total
8
Share