Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri
İş Güvenliği Karikatürleri; Kara mizahın etkisini gösteriyor!.. Unutmayın, Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

“Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Eğitimi


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
2/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
3/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
14/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
17/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
20/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
İş Kazalarının Nedenleri
27/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
Neden Güvenlik Kültürü?
30/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
32/36
1542 Kişinin Katili Kim?
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 2
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 3
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 4
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 5
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 8
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 14
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 17
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 18
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 20
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 21
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 23
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 25
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 27
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 30
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 31
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 32
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 33
23 26
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 36
16 33

Mobbing Karikatürleri

Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, “işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, “işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve “işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” olarak bilinir.

Mobbing genellikle kötü muamele ile aynı anlamda kullanılsa da kötü muamele her zaman ortaya çıkmamaktadır. Kötü muamelenin işyerinde mobbing olarak tanımlanabilmesi için sürekli ve en az altı ay boyunca devam etmesi gerekir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Doğum ve Ölüm İzinleri
1/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
2/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
3/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
4/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
5/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
8/23
İSG Karikatürleri 1
9/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
10/23
Mobbing Psikolojik Terör!
11/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
12/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
13/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/23
Stresle Mücadele
15/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
16/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
17/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
18/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
19/23
İSG Karikatürleri 2
20/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
21/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
22/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
23/23

Sonuçlar

Doğum ve Ölüm İzinleri 1
4 11
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 2
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 3
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 4
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 5
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 6
9 6
Mobbingle Mücadele 7
2 13
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 8
8 7
İSG Karikatürleri 3 9
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 10
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 11
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 12
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 13
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
7 8
Stresle Mücadele 15
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 16
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 17
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 18
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 19
7 8
İSG Karikatürleri 4 20
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 21
5 10
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 22
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 23
8 7

İş Güvenliği Karikatürleri

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
9/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
10/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 6
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 9
3 12
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 10
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 11
7 8

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
78
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 × two =

Önceki Yayın
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Sonraki Yayın
İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İlgili Yayınlar
Total
78
Share