Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri
İş Güvenliği Karikatürleri; Kara mizahın etkisini gösteriyor!.. Unutmayın, Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur

Çağrı Tasarım Kampanya

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

“Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Eğitimi


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
İş Güvenliği Kültürü
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
6/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
9/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
10/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
13/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
14/36
1542 Kişinin Katili Kim?
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
Neden Güvenlik Kültürü?
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
19/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
20/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
21/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
22/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
23/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
29/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
30/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
33/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
36/36

Sonuçlar

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 1
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
İş Güvenliği Kültürü 4
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 6
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 7
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 9
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 10
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 13
20 29
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 14
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 15
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 19
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 20
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 21
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 22
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 23
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 24
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 29
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 30
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 31
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 33
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 34
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 35
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 36
22 27

Mobbing Karikatürleri

Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, “işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, “işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve “işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” olarak bilinir.

Mobbing genellikle kötü muamele ile aynı anlamda kullanılsa da kötü muamele her zaman ortaya çıkmamaktadır. Kötü muamelenin işyerinde mobbing olarak tanımlanabilmesi için sürekli ve en az altı ay boyunca devam etmesi gerekir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Stresle Mücadele
1/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
2/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/23
Mobbingle Mücadele
4/23
İSG Karikatürleri 1
5/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
6/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
7/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
8/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
11/23
İSG Karikatürleri 2
12/23
Mobbing Psikolojik Terör!
13/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
14/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
15/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
16/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
17/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
18/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
19/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
20/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
21/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
22/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
23/23

Sonuçlar

Stresle Mücadele 1
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 2
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
8 7
Mobbingle Mücadele 4
2 13
İSG Karikatürleri 3 5
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 6
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 7
4 11
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 8
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 11
8 7
İSG Karikatürleri 4 12
7 8
Mobbing Psikolojik Terör! 13
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 14
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 15
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 16
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 17
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 18
5 10
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 19
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 20
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 21
9 6
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 22
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 23
9 6

İş Güvenliği Karikatürleri

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
7/11
Ramazanda iş Güvenliği
8/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 2
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 4
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 7
8 7
Ramazanda iş Güvenliği 8
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 9
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
76
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten + seventeen =

Önceki Yayın
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Sonraki Yayın
İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İlgili Yayınlar
Total
76
Share