Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri
Tamircin Burada

İSG Karikatürleri; Kara mizahın etkisini gösteriyor!.. Unutmayın, Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

“Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

İş Güvenliği Karikatürleri

İsg Karikatürleri


Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
19/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
20/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
21/36
İş Kazalarının Nedenleri
22/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
26/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
30/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
31/36
Neden Güvenlik Kültürü?
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
34/36
1542 Kişinin Katili Kim?
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 12
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 14
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 15
24 25
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 19
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 20
20 29
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 21
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 22
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 23
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 24
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 26
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 27
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 30
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 31
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 32
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 34
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 35
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25

 

İş Güvenliği Karikatürleri

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.


Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 3/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
4/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
5/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
Ramazanda iş Güvenliği 3
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 4
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 5
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 6
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 10
8 7
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Mobbing Karikatürleri

Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, “işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, “işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve “işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” olarak bilinir.

Mobbing genellikle kötü muamele ile aynı anlamda kullanılsa da kötü muamele her zaman ortaya çıkmamaktadır. Kötü muamelenin işyerinde mobbing olarak tanımlanabilmesi için sürekli ve en az altı ay boyunca devam etmesi gerekir.

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Paylaş:


İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Paylaş:


Ödüllü İSG Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Paylaş:


 

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • A. Arif Efler , Ağustos 8, 2020 @ 2:56 pm

    Sevgili hocam, emeklerine sağlık, çok güzel olmuş. Faydalı bilgilerin paylaşılması dileğiyle, sevgilerimle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir