Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri
Tamircin Burada

İSG Karikatürleri; Kara mizahın etkisini gösteriyor!.. Unutmayın, Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

“Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

İş Güvenliği Karikatürleri

İsg Karikatürleri


Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
3/36
Neden Güvenlik Kültürü?
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
6/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
7/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
8/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
9/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
15/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
16/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
17/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
19/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
27/36
1542 Kişinin Katili Kim?
28/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
30/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
31/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
34/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 1
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 3
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 4
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 6
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 7
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 8
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 9
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 10
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 13
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 15
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 16
20 29
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 17
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 18
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 19
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 27
16 33
1542 Kişinin Katili Kim? 28
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 30
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 31
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 32
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 34
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 35
21 28
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

 

İş Güvenliği Karikatürleri

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.


Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
4/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
9/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 4
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 6
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 7
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 9
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 10
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Mobbing Karikatürleri

Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, “işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, “işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve “işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” olarak bilinir.

Mobbing genellikle kötü muamele ile aynı anlamda kullanılsa da kötü muamele her zaman ortaya çıkmamaktadır. Kötü muamelenin işyerinde mobbing olarak tanımlanabilmesi için sürekli ve en az altı ay boyunca devam etmesi gerekir.

İSG Karikatürleri 1

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

İSG Karikatürleri 2

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

İSG Karikatürleri 3

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Paylaş:


İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

İSG Karikatürleri 3

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Tamir bakım onarım işlerinde güvenli çalışma yöntemleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Tamir bakım onarım işlerinde güvenli çalışma yöntemleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Paylaş:


Ödüllü İSG Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

6331 Sayılı Kanunu "Topal Ördek" Yaptınız!

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Mobbing Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Paylaş:


 

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • A. Arif Efler , Ağustos 8, 2020 @ 2:56 pm

    Sevgili hocam, emeklerine sağlık, çok güzel olmuş. Faydalı bilgilerin paylaşılması dileğiyle, sevgilerimle…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla