Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri
İş Güvenliği Karikatürleri; Kara mizahın etkisini gösteriyor!.. Unutmayın, Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

“Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Eğitimi


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
3/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
Neden Güvenlik Kültürü?
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
11/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
12/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
18/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
21/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
25/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
27/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
28/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
29/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
30/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
31/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
32/36
İş Kazalarının Nedenleri!
33/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
34/36
İş Güvenliği Kültürü
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 3
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 4
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 6
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 11
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 12
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 13
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 15
16 33
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 18
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 21
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 22
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 25
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 27
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 28
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 29
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 30
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 31
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 32
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 33
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 34
22 27
İş Güvenliği Kültürü 35
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26

Mobbing Karikatürleri

Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, “işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, “işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve “işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” olarak bilinir.

Mobbing genellikle kötü muamele ile aynı anlamda kullanılsa da kötü muamele her zaman ortaya çıkmamaktadır. Kötü muamelenin işyerinde mobbing olarak tanımlanabilmesi için sürekli ve en az altı ay boyunca devam etmesi gerekir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
1/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
2/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
3/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
5/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
6/23
Stresle Mücadele
7/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
8/23
İSG Karikatürleri 5
9/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
10/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
11/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
12/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
13/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
14/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
15/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
16/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
17/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
18/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
19/23
Mobbing Psikolojik Terör!
20/23
İSG Karikatürleri 6
21/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
22/23
Mobbingle Mücadele
23/23

Sonuçlar

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 1
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 2
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 3
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 5
6 9
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 6
6 9
Stresle Mücadele 7
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 8
5 10
İSG Karikatürleri 7 9
7 8
Yaşama Hakkınızı Koruyun 10
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 11
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 12
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 13
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 14
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 15
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 16
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 17
9 6
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 18
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 19
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 20
8 7
İSG Karikatürleri 8 21
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 22
4 11
Mobbingle Mücadele 23
2 13

İş Güvenliği Karikatürleri

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.


EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
1/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
6/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
7/11
Neden Meslek Hastalığı?
8/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/11
Ramazanda iş Güvenliği
10/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
11/11

Sonuçlar

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 1
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 3
3 12
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 6
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 7
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 8
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 10
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 11
7 8

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
76
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Sonraki Yayın
İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İlgili Yayınlar
Total
76
Share