Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Top-5

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları

İş Makineleri ve İş Ekipmanları kontrol tabloları hazırlayarak ve uygulayarak, olası yaralanma, iş kazası, uzuv kaybı ve can…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı konulması için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının…

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası ile, Türkiye’de 2013 yılından bir önceki yıla kadar yaşanan isg istatistiklerine…

150 soruda iş güvenliği

İş Güvenliği ile ilgili Online İSG ders müfredatından derlenen kanun, yönetmelik ve tebliğlere göre soru/cevap olarak hazırlanmış Türkiye’de…

150 soruda iş kanunu

4857 sayılı iş kanunu’na göre hazırlanmış, çalışma hayatı ile ilgili bilmemiz gereken kuralları içeren 150 soru ve 150…

İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Ders Notları

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazalarına olan ilgisizliği ortadan kaldırmak için hazırladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları…

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS’nin kısaltmasıdır. İngilizce “Material Safety Data Sheet” olarak bilinir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material”…

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri’ni madde madde aşağıda linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

İş Kazalarına Neden Olan Tehlikeli Hareketler

İş kazalarına neden olan tehlikeli hareketler sonucu yaralanan ya da yitirilen insan yaşamlarının değerini ölçmek ve hiç bir…

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, şirketlerin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında şemsiye görevi yapar.…

Çalışma Yeri Ergonomisi

Çalışma yeri ergonomisi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı…

A’dan Z’ye Risk Değerlendirme

A’dan Z’ye Risk Değerlendirme ile, bilinmesi gerekenleri aşağıda sıralamaya çalıştık; Risk analizi için kullanılan bilimsel metotlar yanında çalışanların…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları

İş sağlığı ve güvenliğinin hukuki dayanakları, temelde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin esas konusunu oluşturmaktadır. (daha&helliip;)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ile yayınlanmış olan tüm kanun, ILO sözleşmeleri, yönetmelik ve tebliğlere güncellenmiş ve bağlantılı…

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği…

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Hayat içerisinde, bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir…

Mobbing Nedenleri ve Sonuçları

Mobbing Nedenleri ve Sonuçları ile ilgili çalışmamızda, mobbingin davranış türleri ve sonuçları ile ilgili hazırlanan tanıtımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.…

Elektriksel Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemler

Elektriksel Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemler uygulanmazsa,  yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme…
Araç çubuğuna atla