Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri; Maalesef, neredeyse her yeni bir güne işçi ölümü haberleri ile başlıyoruz. İstatistiklerin gösterdiği verilere göre ortalama olarak günde en az 4-5 işçi ölüyor, onlarca işçi yaralanıyor.

Genelde alınmayan basit tedbirler, yasal mevzuatın uygulanmayışı, örgütsüzlük/sendikasız çalışma, taşeron sistem, daha fazla kar hırsıyla işçilerin uzun saatler çalıştırılması gibi sebepler bu ölümlere davetiye çıkartıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri

“KARA MİZAH’ın güçlü etkisini kullanarak sosyal ve görsel medyadan  derlediğimiz karikatürleri yayınlama fırsatı veren Neden İş Güvenliği ekibine teşekkür ediyoruz.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları


 

İSG Karikatürleri-1


İSG Karikatürleri -1

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
1/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
3/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
Neden Meslek Hastalığı?
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
9/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
10/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
11/11

Sonuçlar

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 1
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 3
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
Ramazanda iş Güvenliği 6
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 7
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 9
3 12
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 10
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 11
7 8

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz

İSG Karikatürleri-2


İSG Karikatürleri -2

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
İş Güvenliği Kültürü
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
8/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
13/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
16/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
19/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
20/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
1542 Kişinin Katili Kim?
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
İş Kazalarının Nedenleri
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
İş Güvenliği Kültürü 3
19 30
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 6
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 8
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 9
25 24
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 14
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 16
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 19
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 20
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 22
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 24
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 26
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
1542 Kişinin Katili Kim? 29
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 31
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 35
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Mobbing Karikatürleri


Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mobbing Psikolojik Terör!
1/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
2/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
3/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
4/23
Mobbingle Mücadele
5/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
6/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
7/23
Stresle Mücadele
8/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
9/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
10/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
11/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
12/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
13/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
14/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
15/23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 5
16/23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 6
17/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
18/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
20/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
22/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
23/23

Sonuçlar

Mobbing Psikolojik Terör! 1
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 2
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 3
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 4
7 8
Mobbingle Mücadele 5
2 13
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 6
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 7
8 7
Stresle Mücadele 8
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 9
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 10
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 11
9 6
Yaşama Hakkınızı Koruyun 12
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 13
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 14
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 15
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 7 16
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 8 17
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 18
5 10
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 20
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 22
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 23
4 11
İlginizi Çekebilir!  Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 9

Hayatın Her Alanında İş Güvenliği


Hayatın Her Alanında İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

İş kazası

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz.

İş Kazası Neden Oldu?

Kazaların % 78’i emniyetsiz(KKD’siz) çalışmalardan, %20’si emniyetsiz durumlardan ve % 2’si de doğal olaylardan kaynaklanmaktadır.

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 3 Bölüm

İş kazalarının % 98’inin nedeni İNSAN’dır...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kazaların % 50’si sabah vardiya değişimlerine yakın saatlerde meydana geliyor.

Yapı Alanlanlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri

Bunun sebebi ise uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik ve işi zamanında yetiştirememe endişesi oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 2 Bölüm

İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor

Sponsor

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10

Bu düşünce kişiye çok güçlü olduğunu, ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Türkiye’de iş kazalarında her gün 4 çalışanımız maalesef yaşamını yitiriyor.

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa

Türkiye'de her yıl 15000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza geçiriyor...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - Tanımlar

Ölümlü iş kazalarında Türkiye, Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sırada yer alıyor.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Dünyada her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Her yıl 250 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve 150 milyonun üzerinde kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 50 milyar TL. olduğunun belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık-C Sınıfı

Sponsor

İlginizi Çekebilir!  Elektrikle Yapılan Çalışmalarda 5 Altın Kural
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 11

Özellikle ülkemizde iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası sonucu ölüm, malullük, geçici iş göremezlik sürelerine ilişkin verilerin tümünde görülen artış nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği'ne maksimum ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Unutulmamalıdır ki; HİÇ BİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ.

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAYATIMIZIN DÜZENİNİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri

Kazasız günler dileğiyle...

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Merdivenlerle Çalışmada Genel Tedbirler

Paylaş:


Neden İş Güvenliği

Eskişehir İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

 

Total
31
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İlgili Yayınlar
Total
31
Share