Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadar

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadar
Tamircin Burada

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri; 2023 yılı değerlendirme oranında zam yapıldı. İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri – 2023 yılı için 383,50 ₺ ye yükseldi.

2023 yılı belge ve vize ücretleri için TIKLAYINIZ

2022 Yılı belge ve vize ücretleri için TIKLAYINIZ

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadar

İsg belge ve vize ücret Açıklamaları

 • Birkaç işlem bir arada yapılsa dahi belge ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
 • Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
 • Yetki belgesi almak üzere müracaatta bulunulan ve yapılan ön inceleme, detaylı inceleme sırasında eksik evrakı olmadığı anlaşılan ve 7081 sayılı Kanun gereğince işlemlerin yapılmasına engel bulunmayan kurumların dosya tamamlanma tarihi esas alınacak şekilde yerinde inceleme programına dâhil edilmeden önce yetki belgesi ücreti alınacaktır. Belge ücreti tarafımızca talep edildikten sonra, başvuru ID numarası ile T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılmalıdır.
 • Kurumların yetki almış oldukları adreste yapacakları adres küçültme talepleri (kat, bölüm iptali) yeni belge basımı olarak değerlendirilecek ve belge yenileme ücreti alınacaktır. Adres büyütmeye ilişkin talepler ise adres değişikliği başvurusu işlemlerine tabi olacaktır.
 • Hem adres hem unvan değişikliği yapılması durumunda her bir işlem için İSG-KATİP üzerinden ayrı ayrı başvuru yapılır. Belge ücretleri ayrı ayrı alınır.
 • Yetki belgesini vize ettirmek üzere başvuruda bulunan kurumların aynı zamanda adres değiştirmesi halinde belge ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
 • Vize başvurusunda bulunan kurumların aynı zamanda unvan değiştirmesi halinde belge yenileme ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır
 • Eğitim Kurumu Vize İşlemleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile  “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Eğitim Kurumu yetkisi alan kurumların; vize işlemleri ile ilgili bildirimleri 23/03/2016 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliklerin 20 inci ve 27 nci Maddelerinin ikinci fıkrasında; “Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde müracaat etmeyen kurumların eğitim programları, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri

 


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
4/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
5/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
6/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
9/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
10/36
Neden Güvenlik Kültürü?
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
13/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
14/36
İş Kazalarının Nedenleri
15/36
1542 Kişinin Katili Kim?
16/36
İş Kazalarının Nedenleri!
17/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
18/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
31/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
35/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
36/36

Sonuçlar

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 1
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 4
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 5
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 6
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 9
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 10
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 11
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 13
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 14
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 15
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 16
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 17
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 18
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 19
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 27
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 31
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 32
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 34
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 35
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 36
20 29


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadar
Kafesli Yük Taşıyıcısı

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla