Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır!

Neden İş Sağlığı Gözetimi?

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır. Bildirimleri alabilmek için işyerinde çalışanlara küçük hediyeler almak, ödüllendirmek çalışanları daha fazla teşvik edebilir.

Çağrı Tasarım Kampanya

Kazaya Ramak Kala Nedir?

Kazaya Ramak Kala olayı, bir tehlikeli durum, ya da bir tehlikeli davranış olayının sonucudur. Ramak kalalar yaşanacak iş kazalarının habercisidir, eğer engellenmezse kaza gerçekleşir!..

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır!

Kazaya Ramak Kala Hayat Kurtarır!

 

Kazaya Ramak Kala'lar Hayat Kurtarır!Buradan hareketle, maddi boyutlarına bakılmadan her iş kazasının kendisinden sonra gelecek ve sürekli olarak daha ağır sonuçlar doğuracak bir iş kazasının habercisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, büyük küçük diye ayrım yapılmadan tüm kazaların ya da ramak kalaların kayıt altına alınması, meydana gelecek kazaların önlenmesinde ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle öncelikle kazaya ramak kala bildirimlerinin işletmeye sağlayacağı katkılar beyaz yaka personeline çok iyi bir şekilde anlatılmalı, yönetici kadrosundaki kişilerin yeterli iş güvenliği bilincine sahip olmaları ve sürece sahip çıkması sağlanmalıdır. Yönetici yaşanan basit bir ramak kala olayında dahi, çalışanı ramak kala bildirimi yapmaya teşvik etmelidir. Yöneticilerinin bu konuya önem verdiğini gören çalışanın süreci sahiplenmesi çok daha hızlı olacaktır.

İşletme içerisinde belirlenen yerlere ramak kala bildirim köşeleri hazırlanmalıdır. Bu köşelerde çalışanların ramak kala olayları yazabileceği formların olması ve bu formu doldururken örnek alabileceği ramak kala olayların da o köşede bulunuyor olması önem taşır.

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji

Çok önemli olan bu bildirimleri almak kısa vadede çok zor olabilir. Bildirimleri alabilmek için işyerinde çalışanlara küçük hediyeler almak, ödüllendirmek çalışanları daha fazla teşvik edebilir.

Görüşlerine değer verilmesi, raporlanan problemin giderildiğinin veya en azından konu ile ilgilenildiğinin, verilen termin süresiyle problemin uygun olan en kısa surede giderileceğinin belirtilmesi diğer çalışanları da işyerindeki iş güvenliği sürecine dahil edecektir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
3/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
Neden Güvenlik Kültürü?
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
19/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
20/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
21/36
İş Kazalarının Nedenleri!
22/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
29/36
İş Kazalarının Nedenleri
30/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
31/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Kültürü
33/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
34/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
35/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
36/36

Sonuçlar

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 1
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 3
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4
26 23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
16 33
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 7
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 10
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 14
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 16
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 17
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 19
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 20
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 21
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 22
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 23
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 26
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 29
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 30
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 31
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 32
21 28
İş Güvenliği Kültürü 33
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 34
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 35
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 36
19 30

 

Web Tasarımı


Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı

 

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

 

Total
21
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 12 =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri

Sonraki Yayın
İş Güvenliği-2022

İyonlaştırıcı Radyasyona Bağlı Hastalıklar

İlgili Yayınlar
Total
21
Share