Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır!

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır!
Tamircin Burada

Kazaya Ramak Kala Bildirimlerini alabilmek için işyerinde çalışanlara küçük hediyeler almak, ödüllendirmek çalışanları daha fazla teşvik edebilir.

Kazaya Ramak Kala Nedir?

Kazaya Ramak Kala olayı, bir tehlikeli durum, ya da bir tehlikeli davranış olayının sonucudur. Ramak kalalar yaşanacak iş kazalarının habercisidir, eğer engellenmezse kaza gerçekleşir!..

Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır!

Kazaya Ramak Kala Hayat Kurtarır!

Buradan hareketle, maddi boyutlarına bakılmadan her iş kazasının kendisinden sonra gelecek ve sürekli olarak daha ağır sonuçlar doğuracak bir iş kazasının habercisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, büyük küçük diye ayrım yapılmadan tüm kazaların ya da ramak kalaların kayıt altına alınması, meydana gelecek kazaların önlenmesinde ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle öncelikle kazaya ramak kala bildirimlerinin işletmeye sağlayacağı katkılar beyaz yaka personeline çok iyi bir şekilde anlatılmalı, yönetici kadrosundaki kişilerin yeterli iş güvenliği bilincine sahip olmaları ve sürece sahip çıkması sağlanmalıdır. Yönetici yaşanan basit bir ramak kala olayında dahi, çalışanı ramak kala bildirimi yapmaya teşvik etmelidir. Yöneticilerinin bu konuya önem verdiğini gören çalışanın süreci sahiplenmesi çok daha hızlı olacaktır.

İşletme içerisinde belirlenen yerlere ramak kala bildirim köşeleri hazırlanmalıdır. Bu köşelerde çalışanların ramak kala olayları yazabileceği formların olması ve bu formu doldururken örnek alabileceği ramak kala olayların da o köşede bulunuyor olması önem taşır.

Çok önemli olan bu bildirimleri almak kısa vadede çok zor olabilir. Bildirimleri alabilmek için işyerinde çalışanlara küçük hediyeler almak, ödüllendirmek çalışanları daha fazla teşvik edebilir.

Görüşlerine değer verilmesi, raporlanan problemin giderildiğinin veya en azından konu ile ilgilenildiğinin, verilen termin süresiyle problemin uygun olan en kısa surede giderileceğinin belirtilmesi diğer çalışanları da işyerindeki iş güvenliği sürecine dahil edecektir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
6/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
Neden Güvenlik Kültürü?
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
14/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
15/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
16/36
İş Kazalarının Nedenleri
17/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
25/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
1542 Kişinin Katili Kim?
35/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
36/36

Sonuçlar

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 1
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 3
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 4
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 7
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 9
23 26
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 14
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 15
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 16
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 17
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 18
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 19
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 25
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 30
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 35
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 36
23 26


 

Web Tasarımı


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

 

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla