Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?

Bingöl İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi? Evet, verebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?

Yangın eğitimi mesleki eğitim kapsamında verilmesi gereken bir eğitim olmayıp bütün işyerlerinde işin gereği verilmesi gereken bir eğitimdir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele eğitimleri için çalışanlara kimin tarafından eğitim verileceğine dair bir husus belirtilmemektedir. Bu doğrultuda işyeri bünyesinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya başka bir çalışanının yeterli bilgi ve donanımı olması durumunda bu kişilerin eğitim verebilmesi, ayrıca bu eğitimin AFAD veya itfaiye gibi kuruluşlardan da alınabilmesi mümkündür.

İSG Profesyonelleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
1/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
2/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
10/36
İş Kazalarının Nedenleri
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
13/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
16/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
17/36
Neden Güvenlik Kültürü?
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
19/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
20/36
İş Kazalarının Nedenleri!
21/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
22/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
1542 Kişinin Katili Kim?
26/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
27/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
28/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
34/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
35/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 1
25 24
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 2
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 4
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 6
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 7
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 10
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 11
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 12
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 13
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 14
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 16
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 17
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 18
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 19
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 20
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 21
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 22
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 23
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 26
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 27
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 28
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 29
21 28
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 32
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 34
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 35
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 36
26 23
İlginizi Çekebilir!  Türkiye'de Meslek Hastalıkları

Web Tasarımı

Mesleki Eğitimler Nerelerden Alınır

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İlginizi Çekebilir!  Zorunlu Eğitim Sürelerinizi Öğrenin

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

Total
9
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − thirteen =

Önceki Yayın
Iğdır İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?

Sonraki Yayın
Ardahan İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İktisat, Ekonomi, İşletme Bölümlerini Bitirenler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

İlgili Yayınlar
Total
9
Share