Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Tamircin Burada

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi? Evet, verebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?

Yangın eğitimi mesleki eğitim kapsamında verilmesi gereken bir eğitim olmayıp bütün işyerlerinde işin gereği verilmesi gereken bir eğitimdir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele eğitimleri için çalışanlara kimin tarafından eğitim verileceğine dair bir husus belirtilmemektedir. Bu doğrultuda işyeri bünyesinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya başka bir çalışanının yeterli bilgi ve donanımı olması durumunda bu kişilerin eğitim verebilmesi, ayrıca bu eğitimin AFAD veya itfaiye gibi kuruluşlardan da alınabilmesi mümkündür.

İSG Profesyonelleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
İş Kazalarının Nedenleri!
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
12/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
15/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
18/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
1542 Kişinin Katili Kim?
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
İş Güvenliği Kültürü
31/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
32/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
33/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
34/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
35/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 2
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 5
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 10
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 12
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 13
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 14
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 15
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 18
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 19
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 23
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 26
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 29
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
24 25
İş Güvenliği Kültürü 31
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 32
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 33
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 34
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 35
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 36
22 27


Web Tasarımı

Mesleki Eğitimler Nerelerden Alınır

Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla